insan hakları hakkında bilgi

  1. UluğBey

    İnsan Hakları Haftası

    İNSAN HAKLARI HAFTASI AÇIKLAMA -1- İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine “ İnsan Hakları” denir. İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle...
Üst Alt