intibah

  1. UluğBey

    Namık Kemal, İntibah,Roman Özeti

    https://www.edebiyatturkiye.com/kaynaklar/roman-ozetleri/namik_kemal_intibah.doc