salih baba

  1. Salih Baba - Yangın Var Gazeli - Hayati İNANÇ Adres Defteri'nde Anlatıyor

    Salih Baba - Yangın Var Gazeli - Hayati İNANÇ Adres Defteri'nde Anlatıyor

    Yetiş ey keştibânım büsbütün deryada yangın var Değil derya yalınız cümle hep sahrada yangın var Erişti nev-bahâr vakti figâna başladı bülbül Değil bülbül yalınız ol gül-i ranâda yangın var Zemîne indi me'vâdan nice yıllar döküp kan yaş Yalınız ağlayan Âdem değil Havva'da yangın var...