seçmece şiirler

  1. UluğBey

    Şiirlerden Seçmeler

    Türk Edebiyatından seçme onlarca şiir örneği: Lys'ye hazırlanan öğrencilerimizin de okuması faydalı olacaktır. https://www.edebiyatturkiye.com/kaynaklar/ders-notlari/siirlerden_secmeler.pdf