sodom ve gomore

  1. UluğBey

    Yakup Kadri Karaosmanoğlu,Sodom ve Gomore,Roman Özeti

    https://www.edebiyatturkiye.com/kaynaklar/roman-ozetleri/yakup_kadri_karaosmanoglu_sodom_ve_gomore.doc