türkçe ders notu

  1. UluğBey

    Türkçe Terimler Sözlüğü Ders notu

    A Abartma (Mübalağa) : Bir durumu olduğundan çok ya da az göstermektir. Örnek : Bütün gün çalışmaktan iğne ipliğe döndü. Alem sele gitti gözüm yaşından Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Açık Oturum : Geniş halk kitlelerini ilgilendiren...