yapılarına göre sıfatlar

  1. UluğBey

    Sıfat(Önad) Konusu

    Sıfatlar (Ön Adlar) : Sıfat : Adların önüne gelerek onları çeşitli yönlerden niteleyen ya da belirten sözlerdir. Örnek : İyi insan, üç çocuk, bulanık su, bazı kitaplar, hangi ev Örneklerde de görüldüğü gibi sıfatlar, bir adın önüne gelerek onu niteleyen, belirten onları...