yedi güzel adam - hâmî-yi marâşî şiiri

  1. ► Yedi Güzel Adam - Hâmî-yi Marâşî Şiiri ◄

    ► Yedi Güzel Adam - Hâmî-yi Marâşî Şiiri ◄

    ʿĀşıḳam meftūn-ı cānān olmayan bilmez beni Ḫançer-i ʿaşḳ ile ḳurbān olmayan bilmez beni Añlamaz aḥvālimi her şūfi-meşreb müdde-i Bāde-nūş-ı bezm-i ʿirfān olmayan bilmez beni Arturup sevdā ser-i pür-şūra her dem zülf-i yār İtdiren hep ʿaşḳ-ı dil-berdir baña terk-i diyār Ehl-i derdem sırrımı...