istanbul escort bayan sisli escort escort atakoy gaziantep escort bayan istanbul escort bayan istanbul escort kizlar bursa escort bayanlar izmir escort bayanlar

Tiyatro

Bu sayfa
Çukurova Üniversite Türkoloji Araştırmaları Merkezi

çalışmasıdır.
Abdüllâtif Acarlıoğlu
 1. Albert Camus’nün Yanlışlık Adlı Oyununda Kişiler ve Uzamlararası Karşıtlıklar (26.02.2010)
Adalet Ağaoğlu
 1. Oyun Yazarının Eğitimi (05.03.2010)
  yeni
 2. Adalet Ağaoğlu’nun Konuşması [1974 Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülünü Alması Üzerine](Ocak 1975, C: XXXI, S: 280, s. 25-26,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (20.04.2010)
  yeni
Fatma Önalan Akfırat
 1. Yaratıcı Dramanın İşitme Engellilerin Sosyal Becerilerinin Gelişimine Etkisi (25.02.2010)
Hüseyin Sabri Alanyalı
 1. Patara Tiyatrosu 2004 Çalışmaları (15.03.2010)
  yeni

Sabahattin Kudret Aksal
 1. Türk Tiyatrosu, Tarih; Görüşler-Anılar..: Tiyatro Eğlence mi? (Temmuz 1966, C: XV, S: 178, s. 741-745,
  Tiyatro Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (19.03.2010)
  yeni
 2. Tiyatro Üzerine (Ekim 1977, C: XXXVI, S: 313, s. 290-300,
  Seha L. Meray Üzerine,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (19.03.2010)
  yeni
Kazım Akşar
 1. Dogaçlamalı Günler (09.03.2010)
  yeni

Raik Alnıaçık
 1. Tiyatro Üzerine Denemeler (Haziran 1967, C: XVI, S: 189, s. 736-737, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.04.2010)
  yeni

Dr. Hakan Altun
 1. Brecht’ten Bourdıeu’ya Otonom Tiyatroya Doğru: Habıtus/Gestus (03.03.2010)
  yeni
Prof. Dr. Metin And
 1. İlk Öğretimde Tiyatro (05.03.2010)
  yeni
 2. Tiyatroda ‘Açık Biçim’ ve Türk Tiyatrosu Bakımından Önemi (05.03.2010)
  yeni
 3. Ali Bey ve Çıngırak (08.03.2010)
  yeni
 4. Eski İstanbul’da Fransız Sahnesi (08.03.2010)
  yeni
 5. Eski Bir Karagöz Faslı: Ödüllü Ya Da Karagöz’ün Pehlivanllğı (08.03.2010)
  yeni
 6. Eski İstanbul’da Yunan Sahnesi (09.03.2010)
  yeni
 7. Bir Tanzimat Opereti: "Penbe Kız" (09.03.2010)
  yeni
 8. Cumhuriyet’in 70. Yıldönümünde Kimliğini .Bulamamış Türk Tiyatrosu ve Kültür Bakanlığı (10.03.2010)
  yeni
 9. Türkiye’de Moliere (11.03.2010)
  yeni
 10. The Communıcatıon Process In Turkısh Tradıtıonal Performances (12.03.2010)
  yeni
 11. Cenap Şehabettin ve Tiyatro (Ekim 1966, C: XVI, S: 181, s. 33-37, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.03.2010)
  yeni
 12. II. Abdülhamid ve Tiyatro (Kasım 1961, C: XI, S: 122, s. 84-85, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.03.2010)
  yeni
 13. İslâm, Din Adamları ve Tiyatro (Haziran 1967, C: XVI, S: 189, s. 690-696,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (18.03.2010)
  yeni
 14. Moralızade Vassaf Kadri ve Tiyatro (Ekim 1967, C: XVII, S: 193, s. 29-33,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (18.03.2010)
  yeni
 15. Reşat Nuri Güntekin’in Cumhuriyet’ten Önceki Tiyatro Çalışmaları (Ağustos 1967, C: XVI, S: 191, s. 847-851,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (18.03.2010)
  yeni
 16. Ataç Tiyatroda: İlk Eleştiri Yazıları – I (Nisan 1963, C: XII, S: 137, s. 244-251, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.03.2010)
  yeni
 17. Ataç Tiyatroda: İlk Eleştiri Yazıları – II (Nisan 1963, C: XII, S: 139, s. 377-386,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (19.03.2010)
  yeni
 18. Ataç Tiyatroda: Oyun Yazarlığımız Üzerine – III (Nisan 1963, C: XII, S: 140, s. 429-436,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (22.03.2010)
  yeni
 19. Tiyatroda Atatürk (Kasım 1967, C: XVII, S: 194, s. 145-147, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.03.2010)
  yeni
 20. Bizans Tiyatrosu – Türk Tiyatrosu (Aralık 1962, C: XII, S: 135, s. 150-157,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (24.03.2010)
  yeni
 21. Çok Değerli Bir inceleme [Niyazi Akı, XIX.Yüzyıl Türk Tiyatrosu Tarihi], (Kitaplar – Tenkit) (Mart 1964, C: XIII, S: 150, s. 380-382,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (24.03.2010)
  yeni
 22. Meşrutiyet Tiyatrosunda Konusunu Tarihten Alan Oyunlar (Şubat 1969, C: XIX, S: 209, s. 681-684,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (26.03.2010)
  yeni
 23. Gedikpaşa Tiyatrosundan Önceki Türkçe Oyunlar (Temmuz 1966, C: XV, S: 178, s. 677-683,
  Tiyatro Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (26.03.2010)
  yeni
 24. Tiyatro ve Sinema’da Roman: Romandan Tiyatroya (Temmuz 1964, C: XIII, S: 154, s. 793-797,
  Roman Özel Sayısı – I,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (26.03.2010)
  yeni
 25. Çok Değerli Bir inceleme [Niyazi Akı, XIX.Yüzyıl Türk Tiyatrosu Tarihi] (Kitaplar – Tenkit) (Mart 1964, C: XIII, S: 150, s. 380-382,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (22.04.2010)
  yeni

Burhan Arpad
 1. Türk Halkı İçin Tiyatroda Dil (Ağustos 1968, C: XVIII, S: 203, s. 520-521

  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (23.03.2010)
  yeni
 2. Türk Tiyatrosu, Tarih; Görüşler-Anılar..: Müzikli Türk Tiyatrosu (Temmuz 1966, C: XV, S: 178, s. 683-688,
  Tiyatro Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (25.03.2010)
  yeni
 3. Türk Tiyatrosu 1970 (Haziran 1970, C: XXII, S: 225, s. 201-205,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (25.03.2010)
  yeni
 4. Türk Tiyatrosunda Yazar (Nisan 1963, C: XII, S: 137, s. 283-284,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (26.03.2010)
  yeni
Lütfi Ay
 1. Hacettepe Üniversitesinde Tiyatro Eğitimi ve Tiyatromuzun Üniversitelerden Beklediği (04.03.2010)
  yeni
 2. Tiyatromuzda Gelişmeler (Mart 1956, C: V, S: 54, s. 386-390,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (23.03.2010)
  yeni
Servet Aybar
 1. Sahne Tasarımında Dramatik Aksiyonun Belirleyiciliği (26.02.2010)
Gürkal Aylan
 1. Tiyatro ve Sinema Sanatları Arasındaki Ayrımlar (Ağustos 1966, C: XV, S: 179, s. 1038-1046,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (19.03.2010)
  yeni
Doç. Dr. Gıyasettin Aytaş
 1. Şinasi’den Önce Yazılan İlk Türkçe Piyeslerde Hacı Bektaş Veli ve Bektaşîlik Üzerine Bir Araştırma (04.05.2010)
  yeni
 2. Çocuk ve Tiyatro (05.05.2010)
  yeni
 3. Ahmet Kutsi Tecer ve Tiyatro Edebiyatımıza Katkısı (07.05.2010)
  yeni
 4. Emine Işınsu’nun Tiyatroları (07.05.2010)
  yeni
 5. Geleneksel Tiyatromuzun Penceresinden (07.05.2010)
  yeni
Ünal Aytür
 1. Shakespeare’de Cinsel Mizah (11.03.2010)
  yeni

Turgut Bağır
 1. F.G. Lorca’nın Töre Konulu Üçlemesinde Trajik Olanın İrdelenmesi (17.03.2010)
  yeni

Umut Balcı
 1. Vormarz Tiyatrosu ve Epik Tiyatro Bağlamında Alman Tiyatro Tarihinin Gelişim
  Süreci
 2. (26.04.2010)
  yeni

İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
 1. Tiyatro Problemi (17.03.2010)
  yeni
 2. Tiyatro Dili Üzerine Düşünceler (Kasım 1951, C: I, S: 2, s. 31-32,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (18.03.2010)
  yeni
Pınar Bayhan
 1. Zıhınsel Ozurlu Çocuklarda Drama (25.02.2010)

Erdinç Parlak – Gökhan Biçer
 1. Edward Bond’un Kuzeye Giden İnce Yol Oyununda Aydın Sorunu (27.04.2010)
  yeni

Recep Bilginer
 1. 1987 Tiyatro Günü Bildirisi (Nisan 1987, C: LIII, S: 424, s. 269-270,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (20.04.2010)
  yeni
Adnan Binyazar
 1. Yeni Türk Tiyatrosu [Ali Püsküllüoğlu] (Kitaplar – Tenkit) (Temmuz 1969, C: XX, S: 214, s. 592-595,
  Türk Kısa Oyunları Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (22.04.2010)
  yeni
Salâh Birsel
 1. Fransız Tiyatrosu 67 (Bir Seyircinin Notları – I) (Ekim 1967, C: XVII, S: 193, s. 34-38

  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.03.2010)
  yeni
 2. Fransız Tiyatrosu 67 (Bir Seyircinin Notları – II) (Aralık 1967, C: XVII, S: 195, s. 230-235

  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (24.03.2010)
  yeni
 3. Fransız Tiyatrosu 67 (Bir Seyircinin Notları – III) (Nisan 1968, C: XVIII, S: 199, s. 38-45

  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (24.03.2010)
  yeni
Kahraman Bostancı
 1. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bir Tiyatro Anketine Verdiği Cevap (Şubat 2001, C: 2001/I, S: 590, s. 157-162,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (21.04.2010)
  yeni
Bülent R. Bozkurt
 1. Shakespeare’in IV. ‘Henry." Oyununda Politika, Komedi ve İnsanlık Komedyası (10.03.2010)
  yeni

Eren Buğlalılar
 1. In-Yer-Face: Tarihsel ve Teorik Bir İnceleme (04.03.2010)
  yeni
Müzeyyen Buttanrı
 1. Atatürk’ün İsteğiyle Yazılan Bayönder İsimli Tiyatro Eserinde Atatürk Tarafından Yapılan Dil Düzeltmeleri (Ekim 2003, C: LXXXVI, S: 622, s. 422-430,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (21.04.2010)
  yeni
Didem Ardalı Büyükarman
 1. Vatan Kavramının Türk Tiyatro Edebiyatındaki Seyri Üzerine Bir İnceleme (27.04.2010)
  yeni

Prof. Dr. Ayşın Candan
 1. Türkiye’de ibsen (02.03.2010)
  yeni
Murat Çağlar
 1. ‘Kesin Tasarılar Yapmamalısın’ Andorralı (26.04.2010)
  yeni
M. Hamit Çalışkan
 1. Kralı Öldürmek: Bir Politik Trajedi Olarak Macbeth (11.03.2010)
  yeni

Prof. Dr. Cevat Çapan
 1. Musiki Aşkı Besliyorsa Eğer (11.03.2010)
  yeni

Dr. Süreyya Karacabey Çelik
 1. Modern sonrasında dramatik metinler (26.02.2010)
 2. Öğreti Oyunu Düşüncesi ve Önlem (02.03.2010)
  yeni
 3. Beckett ve Estetik Şok (02.03.2010)
  yeni
 4. Bir Okuma “Kül Bellek” Üzerine (04.03.2010)
  yeni
 5. Shakespeare’in Oyunlarında Doğa ve Doğa Üstü Güçler (11.03.2010)
  yeni
 6. Gelenekselden Batı’ya Türk Tiyatrosu (12.03.2010)
  yeni
Adnan Çevik
 1. Maya Uygarlığından Bir Tiyatro Örneği :Rabinal Achi Veya Xajoj Tun (01.03.2010)
  yeni
 2. Sahnedeki Kültürel Travma: Oyunlarla Yaşayanlar (02.03.2010)
  yeni
 3. Beckettyen Karakter Yaratımı (02.03.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Kadir Çevik
 1. Derinlikli fiziksel devinimin önemi ve birbirinin devamı iki usta: K.S. Stanislawski, J. Grotowski (26.02.2010)
 2. Kendinden başka birini oynamayı öğrenme sürecinde sanatsal bir araç olarak doğaçlama (02.03.2010)
  yeni
 3. Tiyatroda Yeni Eğilimler: Doğaçlama Tiyatro (04.02.2010)
Fatma Necla Çıkıgil
 1. Shakespeare’de Coşku (11.03.2010)
  yeni

Esra Dicle
 1. Günün Adamı Üzerine göstergebilimsel Bir İnceleme (02.03.2010)
  yeni
Hikmet Dizdaroğlu
 1. Çağdaş Türk Tiyatrosuna Toplu Bakış (Şubat 1969, C: XIX, S: 209, s. 685-689

  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (25.03.2010)
  yeni
Turhan Doyran
 1. Uluslararası Tiyatro’nun 10. Yılı (Nisan 1963, C: XII, S: 140, s. 422-424,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (24.03.2010)
  yeni
 2. Doğu Paris Tiyatrosu (Ocak 1964, C: XIII, S: 148, s. 228-231,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (24.03.2010)
  yeni
 3. Yeni Yıl Fransız Tiyatrosu (Ağustos 1963, C: XII, S: 143, s. 764-767,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (25.03.2010)
  yeni
 4. Modern Tiyatro Üzerine (Nisan 1963, C: XII, S: 136, s. 189-192,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (21.04.2010)
  yeni
 5. Televizyon, Sinema ve Tiyatro (Haziran 1962, C: XI, S: 129, s. 734-735,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (21.04.2010)
  yeni
Prof. Dr. Üstün Dökmen
 1. Bazı Tiyatro Eserlerinin Sosyometri Testi İle ve İletişim Türleri Açısından İncelenmesi (16.03.2010)
  yeni
Baha Dürder
 1. Tiyatroda Sansür – I (Haziran 1963, C: XII, S: 141, s. 502-504

  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (22.03.2010)
  yeni
 2. Tiyatroda Sansür – II (Eylül 1963, C: XII, S: 144, s. 795-798,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (22.03.2010)
  yeni
 3. Tiyatroda Sansür ve Bürokrasi (Ekim 1963, C: XIII, S: 145, s. 20-24,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (22.03.2010)
  yeni
 4. 1968’de Açılan Tiyatrolar – I [A. İstanbul] (Kasım 1969, C: XXI, S: 218, s. 164-167, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.03.2010)
  yeni
 5. 1968’de Açılan Tiyatrolar – II [B. Ankara] (Aralık 1969, C: XXI, S: 219, s. 251-254,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.03.2010)
  yeni
 6. Tuluat Tiyatroları (Eylül 1966, C: XV, S: 180, s. 1124-1130,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (23.03.2010)
  yeni
 7. Gedikpaşa Tiyatrosu’nun İlk Belgesi (Nisan 1963, C: XII, S: 140, s. 414-418

  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (26.03.2010) (26.03.2010)
  yeni
 8. Ata’nın Tiyatroya İlgisi (Kasım 1963, C: XIII, S: 146, s. 96-98,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (26.03.2010)
  yeni
 9. 1965’te Tiyatro (Haziran 1966, C: XV, S: 177, s. 592-598, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.04.2010)
  yeni
 10. 1966’da Tiyatro (Şubat 1967, C: XVI, S: 185, s. 399-402, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.04.2010)
  yeni
 11. 1967’de Tiyatro (Şubat 1968, C: XVII, S: 197, s. 607-614,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (19.04.2010)
  yeni
 12. 1968’de Tiyatro – I (Şubat 1969, C: XIX, S: 209, s. 690-696, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.04.2010)
  yeni
 13. 1968’de Tiyatro – II (Mart 1969, C: XIX, S: 210, s. 785-788, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.04.2010)
  yeni
 14. 1968’de Tiyatro – III (Nisan 1969, C: XX, S: 211, s. 48-56,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (19.04.2010)
  yeni
 15. 1969’da Tiyatro – I (Üzücü Bir Yıl) (Şubat 1970, C: XXI, S: 221, s. 426-428,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (19.04.2010)
  yeni
 16. 1969’da Tiyatro – II (Olaylar I) (Mart 1970, C: XXI, S: 222, s. 508-512,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (19.04.2010)
  yeni
 17. 1969’da Tiyatro – III (Olaylar II) (Haziran 1970, C: XXII, S: 225, s. 231-235,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (19.04.2010)
  yeni
 18. 1969’da Tiyatro – IV (Yayın Dizileri) (Ağustos 1970, C: XXII, S: 227, s. 418-420,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (19.04.2010)
  yeni
 19. 1969’da Tiyatro – V (Eylül 1970, C: XXII, S: 228, s. 487-491,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (19.04.2010)
  yeni
 20. 1969’da Tiyatro – VI (Ödenekli Tiyatrolar) (Kasım 1970, C: XXIII, S: 230, s. 186-190,

  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (19.04.2010)
  yeni
 21. 1970’de Tiyatro – I (Nisan 1971, C: XXIV, S: 235, s. 80-82,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (20.04.2010)
  yeni
 22. 1970’de Tiyatro – II (Haziran 1971, C: XXIV, S: 237, s. 248-254,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (20.04.2010)
  yeni
 23. 1970’de Tiyatro – III (Ağustos 1971, C: XXIV, S: 239, s. 390-395,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (20.04.2010)
  yeni
 24. 1970’de Tiyatro – IV (Eylül 1971, C: XXIV, S: 240, s. 491-493,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (20.04.2010)
  yeni
 25. 1971’de Tiyatro – I : Basılı Yapıtlar (Mayıs 1972, C: XXVi, S: 248, s. 167-168,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (20.04.2010)
  yeni
 26. 1971’de Tiyatro – II : Ödenekli Tiyatrolar (Temmuz 1972, C: XXVI, S: 250, s. 373-375,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (20.04.2010)
  yeni
 27. 1971’de Tiyatro – III : İstanbul Özel Tiyatroları (Eylül 1972, C: XXVi, S: 252, s. 514-516,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (20.04.2010)
  yeni
 28. Bir Tiyatro Eleştiri Kitabı [Burhan Arpad: İlk Gece] (Mart 1963, C: XII, S: 138, s. 335-338,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (21.04.2010)
  yeni
Belgin Elbir
 1. Importance Of The Irısh Dramatıc Movement (09.03.2010)
  yeni

Prof. Dr. İnci Enginün
 1. Tiyatroda Dil (Ocak 1993, C: 1993/I, S: 493, s. 11-14,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (22.03.2010)
  yeni
Prof. Dr. Hasan Erkek
 1. Oyun Içinde Sarki ve Türküler (26.02.2010)
Dr. Zekiye Er
 1. Tom Stoppard’ın Arcadia Adlı Oyununun Postmodern/ Yeni Tarihselci Bağlamda Okunması

  (01.03.2010)
  yeni
Rahmi Er
 1. Modern Mısır Tiyatrosu (I) (17.03.2010)
  yeni
 2. Modern Mısır Tiyatrosu (II) (17.03.2010)
  yeni
Doç. Dr. Yusuf Eradam
 1. The Theatre of The Absurd and Jean Genet (09.03.2010)
  yeni

Erkan Ergin
 1. Türklerde Dini Danslar (15.03.2010)
  yeni

Yard. Doç. Dr. Gülayşe Erkoç
 1. 1960-1970 Dönemi Tiyatro Hareketleri (26.02.2010)
 2. Romantik Oyunlarda Ak – Kara Karşıtlıgı (09.03.2010)
  yeni
 3. Modern Oyunlarda Değer Değişiminin Yarattığı İkilemler (Matmazel ]Ulıe,Marıa Magdalena, Satıcının Ölümü) (12.03.2010)
  yeni
 4. Çok Partili Dönemde Tiyatro Ortamı ve Kimlik Arayışı (12.03.2010)
  yeni
Muhsin Ertuğrul
 1. Türk Tiyatrosu, Tarih; Görüşler-Anılar..: Halkın Tiyatrosu (Temmuz 1966, C: XV, S: 178, s. 707-710,
  Tiyatro Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (25.03.2010)
  yeni
 2. Dünya Tiyatro Günü (Nisan 1963, C: XII, S: 140, s. 456-458,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (21.04.2010)
  yeni
Dr. Türel Ezici
 1. Tennessee Williams’ın Kısa Oyunlarında “Çürümüş Dünya” ve “Kaçak Benlik” Metaforları (26.02.2010)
 2. Pozitif Yoldan Negatif Yola: Beckett Dramaturjisinde İndirgemeci ve Analitik Stratejiler (03.03.2010)
  yeni
 3. Türk Üniversite Tiyatrosunda Geleneksel Kültür Araştırmalarının İşlevi (04.03.2010)
  yeni
Ayfer Teker Garda
 1. Lope De Vega Tiyatrosu’nda Nükteci Figürün (El Gracioso) Yeri ve Önemi (16.03.2010)
  yeni
Prof. Dr. Engin Geçtan
 1. Tiyatro Yolu İle Ruhsal Tedavi "Psikodrama" (05.03.2010)
  yeni

Selim Nüzhet Gerçek
 1. Türk Tiyatrosu, Tarih; Görüşler-Anılar..: Yerli Tiyatro (Temmuz 1966, C: XV, S: 178, s. 714-715,
  Tiyatro Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (22.04.2010)
  yeni
Nur Gökalp
 1. Antonin Artaud: His Life, Mexico And Bali Experıences (09.03.2010)
  yeni

Enver Naci Gökşen
 1. Türk Tiyatrosu Ansiklopedisi [M. Nihat Özön – Baha Dürder] (Kitaplar – Tenkit) (Kasım 1967, C: XVII, S: 194, s. 181-182,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (25.03.2010)
  yeni
Erbil Göktaş
 1. Türkiye’de Tiyatro Eğitimi (27.04.2010)
  yeni

Sıtkı Salih Gör
 1. Dram Tiyatrosu (Haziran 1957, C: VI, S: 69, s. 508,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (24.03.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Ebru Gökdağ
 1. Tiyatro Kuramının Başlangıcından Modern Döneme Tragedyanın Algılanışı (26.02.2010)
Aydın Görmez
 1. Man, Woman, Vıolence and Sam Shepard (03.03.2010)
  yeni
Doç. Dr. Beliz Güçbilmez
 1. Türkiye Tiyatrosunda Romantik Karakterler (25.02.2010)
 2. Absürd Tiyatroda İroni (25.02.2010)
 3. Melodram, Beden ve Gülnihal (26.02.2010)
 4. Tekinsiz Tiyatro: Sahibinin Sesi / Sevim Burak’ın Metninde Tekinsiz Teatrallik ve Minör Ses’in Temsili (26.02.2010)
 5. Tragedya Oyunun(un) Sonu: Oidipus’un Tahtında Kör Hamm(let) Tragedya ve “Geç Kalma” Ontolojik ve Epistemolojik bir Yaklaşım (26.02.2010)
 6. Tekinsiz teatrallik/ Sahne-dişi’nin Temsili: Eurydike Olarak Beckett Oyunları (01.03.2010)
  yeni
 7. Performans Sanatı: Nietzsche’nin Kehaneti (02.03.2010)
  yeni
 8. İbsen’den Beckett’e Belleğin Temsili (02.03.2010)
  yeni
Günver Güneş
 1. II. Meşrutiyet Döneminde İzmir’de Tiyatro Yaşamı (16.03.2010)
  yeni
Can Gürzap
 1. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde Eğitim Nasıl Yapılmaktadır-Nasıl Yapılmalıdır (05.03.2010)
  yeni
Orhan Hançerlioğlu
 1. Tiyatro Sanatı ve Biz (Nisan 1956, C: V, S: 55, s. 425-427

  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (19.03.2010)
  yeni
 2. Türk Tiyatrosu (Aralık 1952, C: II, S: 15, s. 162-163,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (25.03.2010)
  yeni

Agnieszka Koecher-Hensel

 1. Tiyatro Alanında Polonya.Türkiye İlişkileri (15.03.2010)
  yeni

Agnieszka Ayşen Kaim
 1. Sözlü Edebiyat ve Gösteri Kültürünün Buluşma Noktası: “Meddah” Tek Kişilik Tiyatro (16.03.2010)
  yeni
Yasemin Kalaç
 1. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyun Çalışmalarında Dans Uygulamaları (15.03.2010)
  yeni

Kerem Karaboğa
 1. Absürd’den Geleneksel’e Genç Oyuncular Deneyimi: Tavtati Kütüpati ve Vatandas Oyunu (26.02.2010)
Nesrin Tağızade Karaca
 1. Doğumunun 100. Yılında: Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunda Öncelikli Bir İsim: Cevat Fehmi Başkut (Nisan 2005, C: LXXXIX, S: 640, s. 300-311,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (26.03.2010)
  yeni
Prof. Dr. Nurhan Karadağ
 1. Radyo Tiyatrosu Eğitimi (05.03.2010)
  yeni
 2. 1932-1951 Yılları Arasında Halkevleri Tiyatro Çalışmaları (12.03.2010)
  yeni
 3. Türk Tiyatrosu’nun Kut -Törensel Kaynakları ve Köylü Tiyatrosu (15.03.2010)
  yeni
Gülşen Karakadıoğlu
 1. Devlet Tiyatrolarında İntihar (Şubat 1982, C: XLIV, S: 362, s. 126-128,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (23.03.2010)
  yeni
 2. Ankara Halk Tiyatrosu’nda Mutfak (Mayıs 1982, C: XLIV, S: 365, s. 311-313,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (25.03.2010)
  yeni
 3. Ankara Oda Tiyatrosunda Bir Gölge Ustası (Aralık 1982, C: XLV, S: 372, s. 385-386,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (25.03.2010)
  yeni
 4. “ODTÜ Amatör Tiyatrolar Şenliği 82” ve Ankara Yarıaçık Cezaevi Tiyatro Kolu (Temmuz 1982, C: XLV, S: 367, s. 53-55,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (21.04.2010)
  yeni
Numan Kartal
 1. Gizli Kalan Bir Tiyatro Oyunu: “Bolu Beyi” (Ekim 1977, C: XXXVI, S: 313, s. 318-325, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.03.2010)
  yeni
Prof. Dr. Asker Katarı
 1. DlE ElNFLÜSSE DER ANATOLİSCHEN DÖRFLİCHEN DRAMATİSCHEN SPİELE AUF DlE OSMANİSCHEN FESTE Anadolu Köy Seyirlik Oyunlarının Osmanlı Şenliklerine Etkisi (02.03.2010)
  yeni
Kamer Kaya
 1. Çağdaş Bir Tiyatro Yazarı: Sabahattin Engin (Mart 2006, C: XCI, S: 651, s. 258-262,

  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (18.03.2010)
  yeni
Fatma Keçeli
 1. Güngör Dilmen’in Oyunlarında “Mitolojik, Tarihsel ve Fantastik Olan”ın Kullanımı (26.02.2010)
Cezmi Koca
 1. Dramaturgi ve “Sehrazat’in Oyunu”nun Dramaturgisi Üzerine Notlar (26.02.2010)
Malgorzata Labecka-Koecherowa
 1. Şaman Ayini- Yeniden Yapılanma Deneyi (15.03.2010)
  yeni

Prof. Dr. Emre Kongar
 1. Toplumbilim Açısından Tiyatro (05.03.2010)
  yeni

Doç. Dr. Tahsin Konur
 1. Tiyatroya Bağımsız Kurumlar Aracıllğı İle Yardıma Bir Örnek: Arts Councıl (12.03.2010)
  yeni
 2. Ortaoyunu (15.03.2010)
  yeni
 3. Cumhuriyet Döneminde Devlet-Tiyatro İlişkisi (16.03.2010)
  yeni
Ülker Köksal
 1. Oyun Kişilerinin Yaşamı (09.03.2010)
  yeni
Yrd. Doç. Dr. Nihal Kuyumcu
 1. Eğitimde Tiyatro ve Gençler (26.04.2010)
  yeni
Agnieszka Ayşen Litko
 1. Meddah-Avrupa ve Dogu Tiyatro Geleneginin Baglamında Tek Oyunculu Meddah Türk Tiyatrosu

  (15.03.2010)
  yeni

Mustafa Mutlu
 1. Karagöz (15.03.2010)
  yeni
Ünal Norman
 1. Shakespeare Oyunlarında Sahnede Hareket Oluşması (11.03.2010)
  yeni

Prof. Dr. Özdemir Nutku
 1. Tiyatro Yönetmeninin Egitimi (05.03.20210)
  yeni
 2. Orta Oyunu’nda "Yabancılaştırma" Kavramı (05.03.2010)
  yeni
 3. Darülbedayi’in Oyun Seçimindeki Tutumu Üzerine Notlar (08.03.2010)
  yeni
 4. "Ayak-Bacak Fabrikası"nı Sahneye Koyarken Zorunlu Düşünceler (08.03.2010)
  yeni
 5. Evcilik Oyunu" Üzerinde Sahne Çalışması (09.03.2010)
  yeni
 6. Tiyatronun İçerigi ve Seyirciye Yönelişi (09.03.2010)
  yeni
 7. Çagdaş Hamlet (09.03.2010)
  yeni
 8. Almanya Notları 1 (09.03.2010)
  yeni
 9. Cumhuriyet’in Ellinci Yılında "Söylev"İn Sahne Üzerindeki Yorumu (10.03.2010)
  yeni
 10. Max Reınhardt’n 100. Doğum Yıldönümü Anısına: Yirminci Yüzyıl Tiyatrosuna İmzasını Atan Yönetmen: Reınhardt (10.03.2010)
  yeni
 11. Tiyatro Toplumbilimi Üzerine (Mayıs 1980, C: XLI, S: 344, s. 284-292,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (19.03.2010)
  yeni
 12. Toplum ve Tiyatro (Nisan 1967, C: XVI, S: 187, s. 503-505,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (19.03.2010)
  yeni
 13. Tiyatro: Ulusal Kimlik ve Tiyatro (Eylül 1969, C: XX, S: 216, s. 739-745, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.03.2010)
  yeni
 14. Tiyatro’da Dil ve “Tavır” Sorunu (Ağustos 1970, C: XXII, S: 227, s. 381-384, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.03.2010)
  yeni
 15. Tiyatroda Dil ve Tavır Sorunu (Mayıs 1974, C: XXIX, S: 272, s. 660-667,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (22.03.2010)
  yeni
 16. Lorca’nın Tiyatroda Şiirden Yararlanışı (Nisan 1961, C: X, S: 115, s. 483-486, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.03.2010)
  yeni
 17. Tiyatromuzu Yenilemede İlk Adım Ne Olmalıdır? (Aralık 1972, C: XXVII, S: 255, s. 267-272,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (23.03.2010)
  yeni
 18. Atom Çağı Tiyatrosu Üzerine Denemeler (Eylül 1967, C: XVI, S: 192, s. 928-931,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.03.2010)
  yeni
 19. İstanbul Şehir Tiyatrosunun Ellinci Yılı Dolayısıyla: Ferah Tiyatrosu (Şubat 1965, C: XIV, S: 161, s. 386-389,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (24.03.2010)
  yeni
 20. Türk Tiyatrosunu Tanımak İçin Yazılan Bir Belge Üzerine [Mehmet Naci, Das Türkische Theater] (Haziran 1964, C: XIII, S: 153, s. 543-545,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (26.03.2010)
  yeni
 21. Türk Tiyatrosunun Ana Sorunu (Mayıs 1968, C: XVIII, S: 200, s. 166-171.
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (26.03.2010)
  yeni
Turan Oflazoğlu
 1. Dil ve Tiyatro (Aralık 1985, C: L, S: 408, s. 407-413,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (18.03.2010)
  yeni
 2. Tarih ve Tiyatro (Ocak 1985, C: XLIX, S: 397, s. 1-14,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (18.03.2010)
  yeni
 3. Tiyatroda Düşüncenin Yeri (Nisan 1990, C: 1990/I, S: 460, s. 137-149,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (22.03.2010)
  yeni
 4. Tiyatroda Evrensellik (Kasım 1991, C: 1991/II, S: 479, s. 331-345,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.03.2010)

  yeni
 5. Tiyatroda Anlam (Aralık 1989, C: LVIII, S: 456, s. 273-276,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (22.04.2010)
  yeni
Türkan Olcay
 1. İbsen ve Çehov tiyatrosunda Komik ve Trajik (02.03.2010)
  yeni
Gültekin Oransay
 1. Tiyatro Eğitiminde Musiki (05.03.2010)
  yeni

Prof. Dr. İlber Ortaylı
 1. Tiyatroda Tarihi Oyunlar Üzerinde Siyasal Bir Analiz Denemesi (05.03.2010)
  yeni

Ertuğrul Önalp
 1. Calderon ve Trajedilerinde Namus ve Şeref Teması (09.03.2010)
  yeni

Doç. Dr. Selda Öndül
 1. Satıcının Ölümü okuma stratejisi; ikili karşıtlık/ birliktelik- yan yanalık (02.03.2010)
  yeni
 2. Oyun Kişisini Tanımak/Anlamak (02.03.2010)
  yeni
 3. İbsen Kadınları İçin Sonra Bir Hayat Var mi? (02.03.2010)
  yeni
 4. Pinter’ın Kadınları (09.03.2010)
  yeni
 5. Identity, Choice And Performance Rıtuals In John Barth’s "Lost In The Funhouse" And Sam Shepard’s "Actıon" And "Cowboy Mouth" (12.03.2010)
  yeni
Prof. Dr. Olcay Önertoy
 1. Nigar Hanım ve Tesir-i Aşk (05.03.2010)
  yeni
 2. Oyun Yazarı Hüseyin Rahmi Gürpınar (17.03.2010)
  yeni
Ali Avni Öneş
 1. Başka Dillerden Haberler: Fransız Dilini Savunma; İbrani Dil Akademisinin yeni merkezi açıldı; Ordu konferansının kararları; Ordu – Bnagali Sözlüğü, Esperanto Üniversitesi ve Tiyatrosu (Ağustos 1959, C: VIII, S: 95, s. 632-633, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.03.2010)
  yeni

Mahmut Tali Öngören
 1. Elektronik Tiyatro Eğitimi (05.03.2010)
  yeni

Turgut Özakman
 1. Yazarlar ve Tiyatrolar (Temmuz 1966, C: XV, S: 178, s. 745-747,
  Tiyatro Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (23.03.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Mustafa Özcan
 1. Hürrem Sultan’ı Anlatan Oyunlar (26.04.2010)
  yeni
Yrd. Doç. Dr. Özlem Özen
 1. Hamlet ve Othello’da Anlam ve Düzen Mücadelesi (26.04.2010)
  yeni


Muhaddere N. Özerdim
 1. Çin Tiyatrosu Tarihsel Gelişmesi ve Özelliği (08.03.2010)
  yeni

Prof. Dr. Melahat Özgü
 1. Ankara Üniversitesi’nde Tiyatro Eğitimi (04.03.2010)
  yeni
 2. Tiyatro Bilimi (05.03.2010)
  yeni
 3. Luigi Pirandello (08.03.2010)
  yeni
 4. Tiyatronun Kültür Niteligi (08.03.2010)
  yeni
 5. "Empedokles’in Ölümü" Hölderlin’in İlk ve Son Tragedyası (08.03.2010)
  yeni
 6. Cevat Fehmi Başkut Ölümünün Yıldönümünde (08.03.2010)
  yeni
 7. Scidller’in "Wallensteın" Tragedyasında Suç ve Suçsuzluk Sorunu (09.03.2010)
  yeni
 8. Ölümü’nün 100. Yıldönümünde: Franz Grıllparzer’in Tiyatro İle İlişkisi (09.03.2010)
  yeni
 9. Goethe’nin ‘Tiyatroculugu (09.03.2010)
  yeni
 10. Küçük Bir Anı’nın Büyük Bir İzi Devlet Konservatuvarı’nın "Kamp Ateşi" (10.03.2010)
  yeni
 11. Molıere’in 300. Doğum Yıldönümü Anısına: Molıere (11.03.2010)
  yeni
 12. Almanya ve Avusturya’da Molıere’i Yaşatanlar (11.03.2010)
  yeni
Tüten Özkaya
 1. A.P. Çehov’un Oyunlarında Üslûp Özellikleri (17.03.2010)
  yeni

Mustafa Nihat Özön
 1. Türk Tiyatrosu, Tarih; Görüşler-Anılar..: Türk Tiyatrosuna Toplu Bir Bakış (Temmuz 1966, C: XV, S: 178, s. 654-673,
  Tiyatro Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (25.03.2010)
  yeni
Özlem Hemiş Öztürk
 1. Çehov’dan Beckett’e Köprü Sözcükler (02.03.2010)
  yeni
Dr. Yavuz Pekman
 1. Tanzimat Dönemi Oyun Yazarliginda Batililasma Olgusu (26.02.2010)
Ali Püsküllüoğlu
 1. Devlet Tiyatrosu Oyunları(Kasım 1964, C: XIV, S: 158, s. 119-120

  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (24.03.2010)
  yeni
Doç. Dr. Tülin Sağlam
 1. Dramaturjik Açidan Mekanin Önemi ve Ocak ve Yagmur Sikintisi Oyunlarinda Mutfak Mekaninin Kullanimi (26.02.2010)
 2. Dramatik Eğitim: Amaç mı? Araç mı? (26.02.2010)
 3. İbsen’den Beckett’e Uzamın Dönüşümü (02.03.2010)
  yeni
 4. Halk Tiyatrosunda Göstergelerin Dönüşümü (04.03.2010)
  yeni
Prof. Dr. Neriman Samurçay
 1. Çocuk Psikolojisi Açısından Tiyatro (05.03.2010)
  yeni

Prof. Dr. İnci San
 1. Tiyatro ve Halk Eğitimi (16.03.2010)
  yeni
 2. Sanat ve Yaratıcılık Eğitimi Olarak Tiyatro (16.03.2010)
  yeni
Ömer Atila Sav
 1. Cumhuriyet Döneminde Gençlik Tiyatroları (Kasım 1973, C: XXIX, S: 266, s. 165-169, Cumhuriyetin 50. Yılında Türk Dili ve Yazını Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (23.03.2010)
  yeni
 2. Devlet Tiyatrosu 1968-1969(Ağustos 1969, C: XX, S: 215, s. 676-679

  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (24.03.2010)
  yeni
 3. Halk Tiyatrosu Konusunda (Mart 1970, C: XXI, S: 222, s. 480-487, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.03.2010)
  yeni
 4. Devlet Tiyatrosunda İki Türk Oyunu [Kanaviçe; Midas’ın Kulakları] (Kasım 1960, C: X, S: 110, s. 90-93,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (26.03.2010)
  yeni
Dr. Ayşe Selen
 1. Luıgı Pırandello ve Bir Yapısalcı Uygulama Denemesi (12.03.2010)
  yeni

Nevin Selen
 1. Konuşma Egitimi (05.03.2010)
  yeni

Prof. Dr. Sevinç Sokullu
 1. Komedyanın Eğitici İşlevi (05.03.2010)
  yeni
 2. Cevat Fehmi Başkut’un Oyunlarına Komedya Açısından Bir Bakış (08.03.2010)
  yeni
 3. Alternatif Tiyatro Serüveni (12.03.2010)
  yeni
 4. Tiyatroda Bitmeyen Bir Tartışma Çağdaş Sahne Biçimi Sorunu (17.03.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Levent Suner
 1. Ses ve Oyuncu (26.02.2010)
 2. Yapısalcı Bir Okumayla Sam Shepard’ın Vahşi Batı Adlı Oyununun Çözümlemesi (01.03.2010)
  yeni
 3. Sam Shepard’ın Gömülü Çocuk Adlı Oyununda Uzam ve Zaman (01.03.2010)
  yeni
 4. Commedıa Dell’Arte Etkisinde Üç Oyun Beş Yorum (04.03.2010)
  yeni
 5. Cumhuriyet Döneminde Tiyatroların Kurumlaşması (12.03.2010)
  yeni
Yusuf Ziya Sümbüllü
 1. Ahmet Kutsi Tecer’in "Koçyigit Köroğlu"Adlı Oyunu Üzerine Bir İnceleme (27.04.2010)
  yeni

Cemal Süreya
 1. Belge Tiyatrosu ve Peter Weiss’in Görüşleri (Ekim 1969, C: XXI, S: 217, s. 73-74,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (22.04.2010)
  yeni
Yavuz Çelik, Yavuz Şen
 1. Epik Tiyatroda Müzik; Oyun İçin mi, Oyuna Karşı mı? (27.04.2010)
  yeni

Prof. Dr. Sevda Şener
 1. Tiyatro Öğretiminin Sorunları (05.03.2010)
  yeni
 2. "Kurban" Üzerine Bir İnceleme (08.03.2010)
  yeni
 3. Pir Sultan Abdal Oyunu Üzerine Bir İnceleme (08.03.2010)
  yeni
 4. Mikadonun Çöpleri Üzerine Bir İnceleme (08.03.2010)
  yeni
 5. ‘Popüler’ Yazar Cevat Fehmi Başkut (08.03.2010)
  yeni
 6. Cumhuriyet Dönemi Kadın Oyun Yazarlari (10.03.2010)
  yeni
 7. Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosunun Bir Aydın Yazarı: Sedat Veyis Örnek (10.03.2010)
  yeni
 8. Moliere ve Türk Kodmedyası (11.03.2010)
  yeni
 9. Çağdaş Türk Tiyatrosunda İki Kişilik Oyunlar (12.03.2010)
  yeni
 10. Tiyatro Eserlerimizde Kadın İmajı (17.03.2010)
  yeni
 11. Tiyatro: Şiirli Tiyatro (Haziran 1982, C: XLIV, S: 366, s. 374-375,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (18.03.2010)
  yeni
 12. Tiyatroda Yaşama Sevinci (Mayıs 1982, C: XLIV, S: 365, s. 310,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (22.03.2010)
  yeni
 13. Çağdaş Tiyatronun Bocalayan İnsanı (Eylül 1983, C: XLVII, S: 381, s. 325-327

  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.03.2010)
  yeni
 14. Kukla Tiyatrosu (Ağustos 1982, C: XLV, S: 368, s. 115

  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (25.03.2010)
  yeni
 15. Türk Tiyatrosunda Tarihsel Olaylar (Mart 1982, C: XLIV, S: 363, s. 187-188,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (26.03.2010)
  yeni
 16. Amatör Tiyatro Şenlikleri (Temmuz 1982, C: XLV, S: 367, s. 53,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (21.04.2010)
  yeni
 17. Bir Tiyatro Tanımı (Şubat 1975, C: XXXi, S: 281, s. 125-128,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (21.04.2010)
  yeni
 18. Tutkunun Dramı [Güngör Dilmen: Bağdat Hatun] (Nisan 1974, C: XXIX, S: 271, s. 595-597

  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (29.04.2010)
  yeni
 19. Sokrates’in Savunması [A.Turan Oflazoğlu] (Haziran 1969, C: XX, S: 213, s. 267-270,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (01.07.2010)
  yeni
Sıla Şenlen
 1. 1580 – 1660 Yılları Arası İngiliz Tiyatrosunda Osmanlı Sultanları (25.02.2010)
 2. Rönesans Dönemi İngiliz Tiyatrosunda Osmanlı Türkleri (16.03.2010)
  yeni
Mehmet Takkaç
 1. Passion For Building: Henrik Ibsen’s The Master Builder And Arnold Wresker’s Their Very Own And Golden City (27.04.2010)
  yeni
 2. Female Survival In The Contemporary Society Without Causing Feminist Polemic As Reflected In Pam Gems’ Piaf, Camille, And Loving Women (27.04.2010)
  yeni
 3. Arnold Wesker’ın I’m Talking About Jerusalem Oyununda Bireysel Özgürlük Arayışı / Search For Personal Freedom In Arnold Wesker’s I’m Talking About Jerusalem (27.04.2010)
  yeni
Nail Tan
 1. Yitirdiklerimiz: Hikâyeci, Romancı ve Oyun Yazarı Mustafa Necati Sepetçioğlu (Eylül 2006, C: XCII, S: 657, s. 296-299,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (26.03.2010)
  yeni
Suat Taşer
 1. Jourdainlik, Tiyatro ve Okul (Ocak 1976, C: XXXiii, S: 292, s. 22-25,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (21.04.2010)
  yeni
Prof. Dr. Nurhan Tekerek
 1. Batı Tiyatrosuyla Geleneksel Tiyatromuzu Bireştirme Çabalarından İki Örnek: Eşeğin Gölgesi ve Şahları da Vururlar (26.02.2010)
 2. Tiyatromuzun Modern Tiyatroyla Kesişmesi Yolunda Gelenekselin Önemi ve Baltacıoğlu’ndan Bir Deneme: Kafa Tamircisi (26.02.2010)
 3. Tuncer Cücenoğlu’nun Oyunlarında Durumlar ve Soyutlamanın Getirdiği Evrensel Açılımlar: Helikopter, Çığ, Şapka ve Matruşka (01.02.2010)
 4. Arnold Wesker’in Dünyası ve Son Oyunlarından İki Örnek: Boylam ve İnkâr (01.03.2010)
  yeni
 5. Oyun Kavrami’ndan Drama’ya Drama’dan Dramatik Eğitim’e (02.03.2010)
  yeni
 6. Köy Seyirlik Oyunları, Seyirlik Uygulamalarıyla 51 Yıllık Bir Amatör Topluluk: Ankara Deneme Sahnesi ve Uygulamalarından İki Örnek: Bozkır Dirliği ve Gerçek Kavga (03.03.2010)
  yeni
 7. Halk Tiyatrosu Geleneğimizde “soyutlama-abstraction” ve Yapısal Yansımaları (17.03.2010)
  yeni


Meral Tekin
 1. Üniversite Gençliğinin Radyo, Televizyon, Sinema ve Tiyatro İzleme Alışkanlıkları (16.03.2010)
  yeni
Atila Tolun
 1. Ahmet Vefik Paşa’nın Moliere Çevirilerinde Anlatım Nitelikleri (11.03.2010)
  yeni

Doç. Dr. Enver Töre
 1. Romandan Yapılmış Bir Tiyatro Eseri: Eski Şarkı (Mart 2006, C: XCI, S: 651, s. 212-218

  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (18.03.2010)
  yeni
 2. Ahmet Midhat Efendi’nin Tiyatroları (Mayıs 1995, C: 1995/I, S: 521, s. 601-605,
  Ahmet Midhat Efendi Özel Bölümü,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.03.2010)
  yeni
Mehmet Törenek
 1. Türk Tiyatrosunda Fatih Ve İstanbul’un Fethi (27.04.2010)
  yeni

Bedrettin Tuncel
 1. Devlet Eliyle Tiyatro Öğretim ve Eğitimi (04.03.2010)
  yeni

Ayşe Ulusoy Tunçel
 1. Türk Edebiyatında ‘Manzum Tiyatro’ Formunun Doğuşu (03.03.2010)
  yeni
M. Elif Tüfekçi
 1. Behçet Necatigil’in Radyo Oyunlarinda Geçmis Izlegi (26.02.2010)
 2. Oktay Rifat’ın Yağmur Sıkıntısı ve Auguste Strindberg’in Matmazel Julie Adlı Oyunlarını Birlikte Okumak (26.02.2010)
 3. Yapısalcı Yöntem ve Uygulama Alanları (26.02.2010)
 4. Anton Çehov’un Martı Oyununda Yapısalcı Yöntem Açısından Bir Gösterge Olarak “Tekrarlar”

  (26.02.2010)
 5. Oğuz Atay’in Oyunlarla Yaşayanlar Oyununda Teatrallik (02.03.2010)
  yeni
Asiye Mevhibe Coşar-Çiğdem Usta
 1. Geleneksel Türk Gölge Oyununda Ana Tipler ve Dil Yergisi (26.04.2010)
  yeni
Muzaffer Uyguner
 1. Cumalı’nın Tiyatro Yapıtları (Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Eylül 1970, C: XXII, S: 228, s. 491-493) (18.03.2010)
  yeni
Erdoğan Uygur
 1. Moliere ve Ahundof Tiyatrosunda "Cimri" Karakterleri Harpagon ve Hacı Kara (16.03.2010)
  yeni

Yard. Doç. Dr Aslıhan Ünlü
 1. Yeniden Kurulan Geçmiş: Ülkü Ayvaz’in Oyunları Üzerine Bir İnceleme (01.03.2010)
  yeni
 2. Şiddete Gülmek: Geleneksel Türk Tiyatrosunda Şiddet ve Mizah (03.03.2010)
  yeni
Prof. Dr. Selçuk Ünlü
 1. 18. Yüzyıl ve Yeni Alman Tiyatrosu (26.04.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr.Nil Ünlüaycıl
 1. Grotesk Anlatım ve Türk Oyun Yazarlığında Kullanımı (26.02.2010)
Güzin Yamaner
 1. Susan Glaspell’ın Önemsizşeyler’inin Önemi (01.03.2010)
  yeni

F. Yegül
 1. Bir Tiyatro Ne Zaman Tiyatro Değildir? Menderes Magnesiası’nda Bir ‘Seyir Yeri’ (16.03.2010)
  yeni
Mukadder Yaycıoğlu
 1. Halide Edip Adivar’in Maske ve Ruh’u (26.02.2010)
 2. Kusursuz Sahne ve Kostüm Tasarımlarının Yaratıcısı Fabià Puigserver (01.03.2010)
  yeni
 3. Pablo Picasso: Şair, Oyun Yazarı, Sahne ve Kostüm Tasarımcısı (17.03.2010)
  yeni
Selda Kulluk Yerdelen
 1. Tiyatro Sanatında Oyuncu İçin Kostümün Anlamı (27.04.2010)
  yeni

Yard. Doç. Dr. Nedim Yıldız
 1. Oyunlarla Müzik (26.02.2010)
 2. Emrem Yunus’un Müzigi Üzerine (10.03.2010)
  yeni
 3. Çagdaş Türk Tiyatrosu Müziginin Geleneksel Kaynakları (15.03.2010)
  yeni
Haluk Yüce
 1. “Bir Beckett Oynamak” Oyununun Sahnelenme Süreci (03.03.2010)
  yeni
Doç. Dr. Neşe Taluy Yüce
 1. Mrozek ve Tango (01.03.2010)
  yeni
Prof. Dr. Ayşegül Yüksel
 1. İbsen’den Beckett’e: Yıkım Öncesi ve Sonrası (02.03.2010)
  yeni
 2. Turgut Özakman’ın Oyun Yazarlıgının İkinci Dönemi (10.03.2010)
  yeni
 3. Cumhuriyet’in 70. Yılında Tiyatromuz (10.03.2010)
  yeni
 4. Troılus ve Cressıda: Bozuk Düzende "Savaş ve "Aşk" (10.03.2010)
  yeni
 5. Modern Türk Tiyatrosunda Arayış ve Gelişmeler (15.03.2010)
  yeni
 6. Antik Yunan Tiyatrosunda Komedyanın Evreleri (17.03.2010)
  yeni
Sıtkı Salih Gör
 1. Dram Tiyatrosu (Haziran 1957, C: VI, S: 69, s. 508,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (24.03.2010)
  yeni
Songül Taş
 1. Necati Cumalı’nın Oyunlarında Kadın Üçlemesi (Şubat 2001, C: 2001/I, S: 590, s. 221-227,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (25.06.2010)
  yeni


Hosting Sponsoru

sponsor

istanbul escort goztepe escort istanbul escort

istanbul escort istanbul bayan escort istanbul escort bayanlar istanbul escort kizlar