Edebiyat Türkiye

aşk ile…

escort bakirkoy kacak bahis istanbul escort

Edebiyat Türkiye

Sitemize içerik göndermek için lütfen Tıklayınız.

Cillop Gibi… (Ömer SALMAN)

Sıkça kullandığımız bir halk tabiri vardır: Cillop gibi. Bu deyimi daha çok, kahkahaların gökyüzüne taştığı muhabbetlerimizde, sohbetlerin en neşeli anlarında cümlelerimizin arasına sıkıştırıveriyoruz. Sevilen, hoşlanılan bir şeyi biraz mübalağa çeşnisiyle anlatmak için başvurduğumuz bu kalıplaşmış söz grubu ekseriyetle erkekler arasında  söz dönüp dolaşıp bir güzele geldiğinde Heredot Cevdet misâli “Cillop gibi bir manita ya da cillop gibi bir kız.”denilir. Yeni bir eve taşınması gereken bir kişi gördüğü boş dairenin kaçırılmaması gereken güzel bir ev olduğunu ailesine anlatmada bu sözü kullanabilir. İyi de, ne demek bu cillop? Eki nedir, kökü nedir? Kaynağı nedir? Nerden gelmiş, nereye gider?

Mehmet Doğan’ın Büyük Türkçe Sözlüğü’ne, Ferit Devellioğlu’nun Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat’ine, Ahmet Vefik Paşa’nın Lehçe-i Osmânî’sine baktım, cillop” kelimesi bu sözlüklerde geçmiyor. Google ‘a danıştım; gençliğin kendi kafasına göre uydurduğu, hiç de hoş olmayan ve itibar edemeyeceğim müstehcen mânâlarla karşılaştım. Mâlum kelime için www.nisanyansozluk.com sitesinde “pürüzsüz ve yumuşak cilt,kaymak gibi,kaygan” anlamları verilmiş,ama kelimenin geçmişiyle ilgili hiçbir bilgi yok.TDK’nın www.tdk.gov.tr sitesinde ise izlerini aradığımız söz için “parlak, pürüzsüz,tertemiz” anlamları verilmiş. “Cillop gibi” deyimi de “parlak bir biçimde”  olarak anlamlandırılmış. Bu açıklamaları tatmin edici bulmadım. Cillop gibi çocuk ifadesini TDK açıklamasına göre düşündüğümde bana hiç de anlamlı gelmedi.

Milletlerin alışkanlıkları, ilgileri, aşırılıkları kısacası kültürleri kullandıkları dile yansır. Yemeye, içmeye aşırı ilgi gösteren Türkiye insanının bu düşkünlüğü dilimize de aksediyor. Sevdiğimiz bir nesneyi anlatmak için bal gibi, kaymak gibi deyiveriyoruz. Çocuk severken :  “Yerim ben onu.”  diyerek istiare yoluyla minikleri sevdiğimiz bir yiyeceğe benzetiyoruz. Anlaşılan o ki bu cillop denilen nesne de yenilir, yutulur cinsten bir şey olsa gerek.

Cillop kelimesinin mâzisine yolculuk edebilmek için dilimizin geçmişi hakkında en güzel, en büyük, en derin kaynağa, yani dîvan şiirine başvurdum. Onun bana, doğru bilgiler fısıldayacağından emindim.

Beyit arşivimi karıştırdım. Üstünde durduğum kelimeye benzer bir söze ulaşmak hiç de zor olmadı: Cüllâb. Büyük bir merak ve iştiyak ile bu kelime için tekrar sözlüklere daldım. Tabi ki TDK’da bulamadım. Mehmet Doğan’da da yoktu. Yeni sözlüklerde aradığımı bulamayacağımı tahmin etmeliydim. Eskilere müracaat ettim. Ferit Devellioğlu, cüllâb için “gülsuyu” anlamını verirken cülâb maddesine yönlendirmiş. Onda da “gülsuyu ile ishâl veren bir şerbet” karşılıklarını kaydetmiş. İshal kısmını attım, şerbet kelimesine takıldım. İşte benim aradığım ipucu bu idi. Çünkü günlük hayatta kullandığımız cillop kelimesi ile şerbetin çok yakın ilişkisi olduğunu düşünüyorum.

Cüllâb kelimesi hakkında Kâmûs-i Türkî güzel bilgiler vermiş: “cülâb ( جلاب), farsça gül-âbdan(کلاب ) muarreb (Arapçalaşmış),  bilgisiyle beraber gülsuyu ve müshil gibi kullanılan bir şurup.” açıklamasını yapmış. Demek ki kelimemiz Farsça gül-âb iken Arapça’ya cül-âb ve cüllâb diye geçmiş, Türkçemizde her iki şekliyle de kullanılmış. Hüseyin Atay’ın Arapça-Türkçe Büyük Lügâti’nde  cüllâb ve cülâb şeklinde geçen kelimeye ilk olarak bal, ikinci anlam olarak gülsuyu verilmiş.

Lügatler cüllab’ın anlamı olarak gülsuyunda birleşiyorlar. Bazılarında müshil için kullanılan şerbet anlamı da verilmiş. Acaba hangisi? Bence hiçbirisi değil. Doğruyu bulmak için cüllâb kelimesinin geçtiği metinlere bakmakta fayda görüyorum.

16.asır şairi Sehâbî’ye kulak verelim:

Diler ağyâr zevk-i  vuslâtı uşşâk hicrânı

Meges  cüllâb arar pervâne ister nâr-ı sûzânı

(Sineğin gülsuyunu, pervânenin de yakıcı ateşi istediği gibi ağyâr, kavuşma zevkini, âşıklar ise ayrılığı diler.)

Lâtîfî Tezkiresi’nin günümüz Türkçesine çevrilmiş baskısında beyit böyle nesre çevrilmiş. Beyit nesre çevrilirken bağlam dikkate alınmamış, sözlük anlamlarına göre kelimeler anlamlandırılmış. Yanlış anlaşılmasın, kitabı hazırlayan hocamıza kusur izâfe etmek, eserde gözden kaçan bir noktayı kusur gibi göstermek benim haddim değil. Kalemin kırılsın, klavyem parçalansın ki böyle bir düşüncem yok.

Sinek, arı ve karınca gibi böceklerin şekerli yiyecekleri istila ettiğine çoğumuz şahit olmuşuzdur. Bu beyitte sineğin aradığı, arzuladığı cüllâb, gülsuyu değil, hoş-ab’dan değişme hoşaf gibi bir şerbet olmalıdır.

Şâirler sultânı Bâkî  de söylediğim doğrultuda bir beyit binâ eylemiş:

Leblerinde  hatın ey şîrîn dehen

Mûrlar cüllâbe düşmüş gûyyâ

(Ey ağzı tatlı olan sevgili, dudaklarındaki ayva tüyleri, şerbete düşmüş karıncalardır sanki.)

Cüllâb kelimesinin şerbet olduğunu gösteren metinlerden birisi de Serezli  Kandî’nin kelimelerle büyük bir ustalıkla oynadığı şu güzel beyitidir:

Kande kandım ey sanem cüllâb-i la’lin kandine

Kim bana Kandî diyu bühtân edersin her nefes

(Ey put kadar güzel sevgili, kırmızı dudağındaki şerbetin şekerine nerede kandım ki Kandî(kandı) diye her an bana iftira edersin.)

Beyitteki anlama göre cüllâb içilen, şekerli bir tatlıdır. Gülsuyu ise içilmez ,bir koku olarak ellere ya da vücûdun belli yerlerine sürülür.

Zaten şairler cüllâb ile gülâbı birbirinden ayırarak şiirlerinde kullanmışlardır:

Yine Bâkî’ye kulak verelim:

Dûd-ı âhım ruhun hevâsıyla

Ebr olur yağdurur cihâna gül-âb

(Âhımın dumanı yanağını arzuladığı için bulut olup yeryüzüne gülsuyu yağdırır.)

Lâtîfî tezkiresinde şair dürri bahsinde bir lâtifeye yer verilir. Bu lâtifede Dürrî,Cüllâbî mahlâsını kullanan bir şerbetçiden ciğer yakan temmuz günlerinde bir beyit ile yardım istemiştir.Şerbetçi Cüllâbî bize bu kelimenin ne anlama geldiğini çok güzel bir şekilde haykırıyor. (1)

Getirilen delillerden de anlaşıldığı gibi cüllâb kelimesi, gülsuyu değil, bir tür tatlı ya da şerbettir. Bunları neden anlatmıştık? Cillop kelimesinin ne olduğunu ortaya çıkarmak için. Büyük bir ihtimalle cüllab kelimesi zaman için değişime uğrayarak cillop olmuştur.

Farsça gül-ab kelimesi, Arapça tesiriyle cül-âb ve cüllâb şeklini almış. Şekil değiştirdiği gibi anlam da değiştirmiş, gülsuyu iken bir çeşit tatlının adı olmuştur. Asırlar mâzîde kalınca bu tatlı unutulmuş, sadece adı şekil değiştirerek bugünlere gelmiş. Kelimemiz cüllâb iken cillop olmuş, bir deyim içinde gerçek anlamını yitirerek yaşamaya devam etmektedir.

Cillopun geçmişten bugüne değişimini anlatmaya çalıştım. Bitti mi? Galiba bitmedi. Çünkü bu kelime batı dillerine de geçmiş olabilir.

Redhouse sözlüğünde  “jelly bean” (celibin) diye bir kelime gördüm. İçi jöleli fasulye şeklinde bir şekermiş. Bu benzerlik beni  şaşkınlık içine hapsetti. Jöle kelimesi de benzer seslere ve anlama sahib. Acaba bu da mı bizim cüllâbdan geliyor?  Fransızca-Türkçe Resimli Büyük Dil Kılavuzu’ndada  “julep” kelimesi için “su ile zamktan mürekkep bir ilaç karşılığını veriyor. Allah Allah! Tabi bunlara bir şey diyemem.

Cillopun ne olduğunu yazmaya çalıştım. Cillop gibi bir yazı oldu mu olmadı mı bilmem, ama cillopun ne olduğunu artık bildiğimize eminim artık.

1- Kaba sözlere yer verildiği için zikredilen beyiti buraya alamıyorum. Meraklısı Lâtîfî Tezkiresi, Doç.Dr. Mustafa İSEN, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990,s.157. sayfaya bakabilir.

Diğer Yazılar

Benzer yazılar

19

Bu sözcük bir yazıya “ne kadar anlamlı bir malzeme olabilir ki” diye düşünüldüğünü farz etsek, yazınız buna muhteşem bir cevap olurdu. Hocam tek kelimeyle “cillop” gibi bir yazı olmuş, emeğinize sağlık.

……………………..
Çok da itimat etmediğim bir sayfada bu kelimenin arapçadaki “cila” kelimesinin pekiştirilmiş ve vurgulanmış hali olduğu söylenmiş.Ne kadar doğrudur bilemem tabiki.

Cüllâb gibi bir yazı olmuş vesselam.. Allah hayırla devamının da yazılıp okunmasını nasib etsin!

Ençok bulmak için sergilediğin sebatı sevdim İlim inatçıları sever. Nefesin tükenmesin inşaallah

Hocam güzel bir araştırma olmuş.Sanki bir serüvenin ortasındaymışız gibi sözlükler ve divanlar içinde bir sözcüğün manası ve soyu-sopu araştırlmış.Ayrıca batı dilleriylede bu araştırma arasında münasebet kurmanızda çok hoş ve dikkate değer olmuş…

‘’Milletlerin alışkanlıkları, ilgileri, aşırılıkları kısacası kültürleri kullandıkları dile yansır.’’

Bu cümle bu yazının özeti mahiyetinde…Arapça,Farsça,Fransızca ve bu milletler ile olan münasebet elbetteki yukarıdaki cümleyi teyid eder.

Devamının gelmesi dileğiyle..

hayırlı olsun inşallah! alaka cezbedici bir metin.

cillop gibi bir yazı olmuş hocam, kaleminize klavyenize sağlık aman ha kırmayın (: yoğurt sözcüğümüzün alınışı gibi cillop sözcüğümüz de alınmış olabilir benzerlikler dikkate şayan hakikaten. mevcut sözcüklerin barındımadığının divân edebiyatımızla anlaşılması da ayrı bir dikkat edilecek husus.. yazılarınızın devamı istifademizin bekâsı temennilerimle, ilk yazınız hayr olsun der 1 nun(:

hocam 10 numero bir yazı olmuş,kuvvetle muhtemel ki bu köşenin uğrayanı çok olacak.kaleminize kuvvet.

cillop gibi bir yazı…

Allah razı olsun !

Hocam ellerinize sağlık, son derece güzel bir çalışma olmuş, istifade ettim. Allah kaleminize kuvvet versin, amin.

Sayın yazara teşekkür ediyoruz. yaptığı araştırma için önemsiz gibi görünen ama son derece güzel anlamı olan bir kelimenin şuursuz nesillerde nasl iğrenç bir anlam kaandığını gösteren örnek
NOT: gül suyu sadece esans olarak kullanılmaz.
Güneydoğuda yazın serinlemek için içilen, limontuzu ve şeker karıştırılarak içilen bir içecek türüdür . Kola icat oldu cillop yok oldu 😀
merak edenler için tarif: kırmızı gül yaprakları cam şişe veya plastik bir kaba konur üstüne su eklenir yeri miktarda limon tuzu katılarak 2-3 gün güneşte bekletilir gülün rengi ve tadı suya sireyet edince su süzülür. Bir miktar şeker ilave edilerek şerbet yapılır. karsanbaç ve eskimoda yapılır 😀 afiyet olsun

oldukça açıklayıcı olmus. tesekkur ediyoruz. gülsuyu şerbeti ic anadoluda amasya-corum-tokat yoresinde de mevcut. icecek olarak yapiliyor. En azindan on-onbes yil oncesine kadar oyleydi. 🙂

Cillop kelimesi bu kadar güzel analiz edilebilirdi.
Her kelimeyi belki de harfleri de adamdan saymanızı seviyorum.

Kelimeler de lisan-ı hâlleriyle size saygınlık kazandırsın inşallah.

Ömer Hocam size epeydir ulaşamıyorum bu arada.
( DPL’den eski öğrenciniz )

Rusya da bulunurken bir Azerbaycanlı ağabey , siz cillop kelimesini kullanıyorsunuz fakat ne manaya geldiğini bilmiyorsunuz demişti. Bir havuzun ortasındaki su fışkırtan fıskiye de su , top gibi olur (ışıklı , parlak , pürüssüz) , biz ona cillop deriz. Sanıyorum bu kelimenin manasını anlamak için Azerbaycana da yolculuk yapmak lazım

Hocam Ellerinize Sağlık.
Benden önce yorumlarını sizlere dillendiren arkadaşlar katılmak bahtiyarlığıyla beraber elleriniz dert görmesin diyorum…

İnsanlık için büyük bir keşif. Cillop kelimesinin anlamını bulup bu yazıda da bizlerle paylaşmanız ne hoş. Hocam cillop gibi adamsın.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah hocam. Benim ödev var yapamıyorum bunu gördüm yaptı ben ödev. Şükran hocam. Cillop gibi adamsın.

Hocam ne uğraşır durursun beyhude,
Galat-i meşhur lugat-i sahihten evladir bilmez misin.
gene de eline saglik, dusmesin kalemin,
bizden de bir selam olsun
madem ki emek vermissin…

Çocukluğumdan beri cam bilya diye bilirdim bu kelimeyi köken olarak da cila ve lob kelimelerinin bileşiminden geldiğini çözümleyebildik. Cilalı yuvarlak parlak yüzey. Lob yuvarlak yüzeyler malum beyin akciğer vs. gibi.

güzel

Emeğinize sağlık. Bu yazıyı TDK’ya göndermeyi düşünür müsünüz. Bir sürü yabancı kelime hayatımızda olmasına rağmen, TDK hiçbir şey üretmemekte ısrarlı.
Ayrıca bu kadar araştırma sonucunda vardığınız sonuç doğru olmayabilir, ama doğruya götürecek bir dizinin başlangıcı olabilir.
Türk dili adına bu çalışmanız için teşekkür ederim.
Uğur Mumcu’dan okumuştum “bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz”. Biz de bu gibi yazılardan bilgi sahibi oluyoruz ki bir fikrimiz olsun.

Yorumlar

türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort bayan escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul


kartal escort istanbul escort istanbul escort beylikduzu escort porno seyret sisli escort istanbul escort atakoy escort