istanbul escort bayan sisli escort gaziantep escort bayan istanbul escort bayan istanbul escort kizlar bursa escort bayanlar izmir escort bayanlar

Yeni Türk Edebiyatı

Bu sayfa Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırma Merkezi
çalışmasıdır.

Araş. Gör. Yusuf Akçay

 1. Lisan ve Edebiyatımız (01.11.2006)
Dr. G. Gonca Gökalp Alpaslan
 1. Türk Edebiyatında Somut (Görsel) Şiir (10.10.2007)
 2. İlk Türkçe Oyunlardan Vakayi-i Acibe ve Havadis-i Garibe-i Keşfger Ahmed Üzerine Bir İnceleme (05.02.2008)
 3. Derslikten Günlük Yaşama Edebiyat Eğitimi (17.03.2008)
Prof. Dr. Mustafa Apaydın 1. Edebi Metne Yazarı Tarafından Yapılan Müdahaleler ve Irazca’nın
  Dirliği’ne Bu Açıdan Bir Bakış

 2. Hatay’ın Türk Topraklarına Katılmasının Edebiyatımızdaki Yansımaları (30.05.2006)

 3. Ahmet Haşim’in Bir Günün Sonunda Arzu Şiiri Üzerine Düşünceler (08.12.2006)

 4. Asaf Halet Çelebi’nin Nurusiyah Şiirine Bir Bakış (08.12.2006)
 5. Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar Adlı Romanında Mizah ve Hiciv Öğeleri (29.08.2007)
 6. Celal Sahir’in Şiiri (17.01.2008)
 7. Ziya Paşa’nın Emil Çevirisinin Önsözü (22.01.2008)
 8. Biyografik Romanlar ve Türk Edebiyatında Biyografik Romanın Gelişimi Üzerine Bazı Gözlemler (22.01.2008)
Dr. Rıfat Araz

 1. Edebî Tenkit (15.05.2007)
 2. Sezai  Karakoç’un, “Gül Muştusu-XUV.” Şiiri Üzerine…(15.05.2007)
 3. Türk Şiirinde Türkçe’nin Estetiği (01.06.2007)
 4. Bekir Sıtkı Erdoğan’ın “Aşk Yollarında” Adlı Şiirinde Dinî Tasavvufî Esintiler…(15.06.2007)
 5. Bahaettin Karakoç’un Ağrı Dağı Şiiri Üzerine  “Kuş Ona Derim Ki Ağrı’ Da Uça…” (24.09.2007)
 6. Yavuz Bülent Bakiler’in, “Şaşırdım Kaldım İşte” Şiirine Edebî Bir Yaklaşım …Ne Olur Bir Gün Beni Kapında Olsun Dinle (24.09.2007)
 7. Nurullah Genç: “Neredeydin?.. Gözlerim Zindanımdı Sen Yokken…” (31.10.2007)
 8. Nazım Payam’ın,  “Dünya Güle Ayna” Adlı Şiiri Üzerine Bir İnceleme (06.11.2007)
 9. Yahya Akengin “Birileri Var” Şiirine Mukayeseli Bir Yaklaşım”; “Terminal Köşesinde Uyur, Sabaha Dersi Var. (06.11.2007)
 10. Dilâver Cebeci’nin : "Gözlerim" Adlı  Şiirinin Düşündürdükleri… (07.11.2007)
 11. Feyzi Halıcı’nın: “Gökyüzünde Unuttuğum Ellerime Kar Yağıyor…” (07.11.2007)
 12. Göktürk  Mehmet  Uytun’un  Şiirlerinde  Köy (07.11.2007)
 13. Bestami  Yazgan’ın  “Aydınlığın Savaşı ” Adlı Şiiri Üzerine… (15.11.2007)
Yetkin Aröz
 1. Yeni Şiir, Eski Şehir, Kalıcı Şiir (01.03.2007)
Yard. Doç. Dr. Fatih Arslan

 1. Aytmatov Estetiğinin Geçmişe Dönük Ütopik/ Postromantik Yüzü (13.09.2007)
 2. Bireyselleşme Sürecinde Dirse Han Oğlu Buğaç (13.09.2007)
 3. Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Trajik Durum (tanıtma) (05.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Hikmet Asutay

 1. Eğlence Yazını (20.02.2008)
Nurullah Ataç
 1. Şiir ve Anlam (17.04.2007)
Araş. Gör. Murat Ateş
 1. Ziya Gökalp ve Çocuk Edebiyatı (10.03.2008)
Dr. Özgür Ay
 1. Abdurrahim Ötkür ve “İz” Romanı Üzerine (09.11.2007)
Yard. Doç. Dr. Cengiz Aydemir
 1. Modern Türk Hikayeciliğinde Ömer SEYFETTİN Etkisi (19.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Bedri Aydoğan

 1. Sabahattin Ali’nin Masalları

 2. Mehmet Akif Ersoy’un Meyhane ve Mahalle Kahvesi Şiirleri Üzerine Bir Değerlendirme

 3. Namık Kemal’ın Magosa Sürgünlüğü (18.08.2004)

 4. Edebiyat Derslerinin İçeriğinin Değiştirilmesi Konusunda Çıkan Tartışmalar (18.08.2004)

 5. Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun Şiirlerinde Meyvelerin Önemi ve Kullanılışı
  (14.07.2005)
 6. Edebiyatçıların Arkası Şiirli Armağan Fotoğrafları (20.02.2007)
 7. Bazı Kaynaklardaki Uyakla ilgili Bilgiler Üzerine Görüşler (13.09.2007)
 8. Mehmet Akif’in Manzum Hikayeleri (14.09.2007)
 9. “Hançerli Hanım Hikâye-i Garibesi” Adlı Yayın Üzerine Bir Değerlendirme (14.09.2007)
 10. Servet-i Fünûn Döneminde Edebiyat Üzerinde Oluşan Polemikler (14.09.2007)
Doç. Dr. Gıyasettin Aytaş
 1. Ahmet Kutsi Tecer ve Tiyatro Edebiyatımıza Katkısı (07.05.2007)
 2. Sabır ve Gül (03.05.2010)
  yeni
 3. 1991’de Türk Şiiri (03.05.2010)
  yeni
 4. 1993’e Girerken Türk Şiirine Genel Bir Bakış (03.05.2010)
  yeni
 5. Romanda Milli Mücadele Etrafında Bazı Düşünceler (03.05.2010)
  yeni
 6. Memduh Şevket Esendal Hakkında Bir Kitap (03.05.2010)
  yeni
 7. Ali Akbaş’ın Masal Çağı Adlı Şiir Kitabında Fikir Unsurları (03.05.2010)
  yeni
 8. Orhan Veli Adlı Kitabın Düşündürdükleri (03.05.2010)
  yeni
 9. Bordamıza Vuran deniz’de Zehra Hanım (03.05.2010)
  yeni
 10. Çocuklar Baharla Yaşamalı (03.05.2010)
  yeni
 11. Hangi Gökyüzü (03.05.2010)
  yeni
 12. Şiirin Kapısını Açmak (03.05.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Rıza Bağcı
 1. Tarık Buğra’nın Dönemeçte Romanında Kişiler ve Karakterizasyon (04.04.2007)
Yard. Doç. Dr. Hulusi Geçgel-Dr. Mustafa Aydın Başar
 1. Ece Ayhan’ın Şiirinde “Çocuk ve Eğitim” Teması ve Felsefi Temelleri (26.12.2006)
Araş. Gör. Dr. Sema Çetin Baycanlar
 1. Cahit Sıtkı Tarancı’nın Ölümü Ardından Yazılanlar ve Ölüm Ardı (Nekrolojik) Yazıları Üzerine Genel Bir Değerlendirme (27.02.2006)
 2. Cemal Süreya’nın Yazılarında Edebiyat ve Dil Üzerine Görüşleri (13.09.2007)
Dr. Yavuz Bayram
 1. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi ve Bir Uygulama (20.04.2007)
Dr. Ayşen Uslu Bayramlı
 1. Sadri Maksudi’nin Ölümünün 50. Yılı Anısına: Sadri Maksudi’nin Hayatı ve Maksudi’nin Az Bilinen “Maişet” Romanı Hakkında (06.02.2008)
Alev Baysal
 1. 18. Yüzyıl İngiltere’sinde Tarih Yazım Kuramları ve Tarihi Roman (21.11.2007)
Prof. Dr. Azmi Bilgin
 1. Şemseddin Sami’nin Edebiyatla İlgili Eserleri ve Görüşleri (21.11.2007)
Dilek Bulut
 1. Çevre ve Edebiyat: Yeni Bir Edebi Kuramı Olarak Ekoeleştiri (18.01.2007)
Doç. Dr. Nalan Büyükkantarcıoğlu
 1. Bilgi Toplumu Oluşturma Bağlamında Türk Edebiyatı Dersleri Üzerine Düşünceler (14.08.2006)
Edip Cansever
 1. Düşüncenin Şiiri (17.04.2007)
 2. Soyut Somut (17.04.2007)
Christopher Caudwell (çev. Mehmet Doğan)
 1. Şiirin Temel Özellikleri (20.02.2007)
Doç. Dr. Oğuz Cebeci
 1. Kaybolmuş İstanbul’un Peşinde: Selim İleri’nin Gramofon Hala Çalıyor Romanında Dil ve Zaman (04.01.2007)
Araş. Gör. Dilek Ceran
 1. Mürebbiyelik ve Türk Romanında Bazı Mürebbiye Tipleri (25.12.2007)
Dr. Danuta Chmielowska
 1. Tanzimat Yazarlarından Nabi-zade Nazım’ın "Zehra" Adlı Eserinde Geleneksel ve Sosyal Değişiklikler (09.04.2007)
Doç. Dr. Hamza Çakır
 1. Tarihimizin İlk Mizah Dergisi Diyojen’in Kapatma Cezalarına Yine Mizahi Yoldan Gösterdiği Tepkiler (07.02.2008)
E. Efe Çakmak
 1. “Umutsuz Karamsardır” (17.04.2007)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Üstünova-Okt. Levent Ali Çanaklı
 1. Tanpınar’da Sonsuzluk (11.12.2007)
Doç. Dr. S. Dilek Yalçın Çelik
 1. Yeni Türk Edebiyatı,Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923) (Tanıtma) (05.02.2008)
 2. Türk Edebiyatında Kısa Hikâye Hakkında Yapılan Çalışmalar (19.03.2008)
Prof. Dr. Nurullah Çetin
 1. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Öteki Türler (09.08.2006)
 2. Attila İlhan’ın "Ben Sana Mecburum" Şiirini Tahlil (06.09.2007)
Prof. Dr. İsmail Çetişli
 1. Edebiyat Eğitiminde Edebi Metnin Yeri ve Anlamı (04.12.2006)
 2. İstiklâl Marşı’nın Tahlili (17.04.2007)
Yard. Doç. Dr. Selçuk Çıkla

 1. Halit Ziya ve Mehmet Rauf’un Hayatları ile Romanları (06.07.2007)

 2. Hüzün ve Tesadüf’te "Üstkurmaca ve Hikayecilik Dersleri" (11.07.2007)

 3. "Berzah" ve Serbest Şiirimiz Üzerine Düşünceler (11.07.2007)

 4. Romanda Kurmaca ve Gerçeklik
  (11.07.2007)

 5. Üç Anket Çevresinde (11.07.2007)

 6. Cervantes’in Sağ Kolu (25.07.2007)

 7. Türk Edebiyatında ‘Eleştiri’ Başlıklı Bazı Metinler Hakkında Birkaç Söz (25.07.2007)

 8. İnkılâp Edebiyatı (02.08.2007)
 9. Defterdeki 41. Sûret Yahut Kitap Coğrafyasında Bir Gezgin (02.08.2007)
 10. Muhalif, Asi ve Sıra Dışı-I (02.08.2007)
 11. Muhalif, Asi ve Sıra Dışı-II (02.08.2007)
 12. Eleştiri Tarihimizde Tenkit Adını Taşıyan İlk Dergimiz: -Tenkîd (02.08.2007)
 13. Tanzimattan Günümüze Çocuk Edebiyatı ve Bazı Öneriler (10.08.2007)
 14. Muallim Naci – Beşir Fuad Mektuplaşması: İntikâd (10.08.2007)
 15. 1923-1950 Yılları Arasında Yazılan Köyü ve Köylüyü Konu Edinen Piyesler (07.09.2007)
 16. 1940’lı Yıllarda Düzenlenen Sanat Yarışmaları ve İnönü Sanat Armağanları (07.12.2007)
Doç. Dr. Alev Sınar Çılgın
 1. Nurullah Ataç’ın Dil-Edebiyat Eğitimi ve Öğretmenlik Mesleğine Eleştirel Bakışı (11.08.2006)
 2. Edebiyata Yansıyan Kriz: Sözde Kızlar ve Zaniyeler Örneği (11.12.2007)
 3. Çağını Anlatan Bir Çocuk Edebiyatçısı: Gülten Dayıoğlu (11.12.2007)
 4. Vatan Yahut Silistre’de Vatan Kavramı (12.12.2007)
 5. Bursa’nın İlk Edebiyat ve Sanat Dergisi: Nilüfer (13.12.2007)
Sinan Çitçi
 1. İntibâh Romanında Ele Alınan İki Kadın Tipi (20.11.2007)
Okt. Hakan Değirmenci

 1. Şerif Benekçi’nin Romanlarında İnsan ve Toplum (19.11.2007)
Ümit Özgür Demirci

 1. Türkçenin Şiiri / Türk Edebiyatında Türkçe Üzerine Şiirler

  Adlı Eser Üzerine Bir İnceleme (11.12.2006)

Doç. Dr. Abide Doğan
 1. Ümit Yaşar Oğuzcan’ın
  Şiir Dünyası
  (06.01.2007)
 2. Romen, Sırp ve Türk Romanında Hurrem Sultan (17.03.2008)
 3. Aka Gündüz’ün Çocuklara Yönelik Eserleri ve Çocuk Edebiyatındaki Yeri (17.03.2008)
Mehmet H. Doğan

 1. Türk Romanında Kurtuluş Savaşı
  (07.03.2005)
Araş. Gör. Dr. Ali Donbay
 1. Ziya Paşa’nın “Şiir ve İnşâ” Makalesi (27.12.2007)
 2. Cenap Şahabettin’in Bir Oyunu : Körebe (28.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Mitat Durmuş

 1. Melih Cevdet Anday’ın Şiirlerinde Bireysel Öznenin Belleksel Varoluşu Bağlamında Zaman İzleği (23.01.2008)

 2. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Şiirlerinde Işık ve Renk Unsuru (23.01.2008)

 3. Bolşevik İhtilâlinden Sonraki Azerbaycan Sahası Türk Edebiyatında Şiir ve Poema Türü (23.01.2008)

 4. Melih Cevdet Anday Şiirinde Bent / Dize / Anlam Kuruluşunun Görünümleri (23.01.2008)

 5. Elazığ’dan Yükselen Ses: Gençosmanoğlu (28.01.2008)

 6. Mehmet Akif’in Yakın Dostu Mithat Cemal’in Dine Bakışı (28.01.2008)

 7. Sesbirim- Anlambirim Arasındaki İlişkiler Düzeyi ve Melih Cevdet Anday’ın Şiirlerinde Sesbirimsel Yinelemeler (28.01.2008)
Ertan Engin
 1. Anılardaki Fikret (13.09.2007)
Prof. Dr. İnci Enginün
 1. Edebî Eserlerin Aydınlanmasında Hatırat ve Mektup (09.03.2006)  
Prof. Dr. Bilge Ercilasun
 1. Kuruluş Devrini Konu Alan Romanlar Üzerine (06.01.2007)
 2. Mehmet Akif’in Şiirlerinde Kadın ve Aile Temi (09.04.2007)
 3. Modern Türk Edebiyatında “Ahiret” Kavramı (17.03.2008)
Prof. Dr. Aysu Erden
 1. Çözümleyici Yazın Eleştirisi Işığında Bir Yaşar Kemal Hikayesi: "Süpürge" (07.01.2007)
Doç. Dr. Mehdi Ergüzel

 1. A. Nihat Asya’nın Şiirlerinde Ölüm Kavramının Kullanımları Üzerine (19.11.2007)
Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler
 1. Tarihi Perspektiften Edebiyata Bir Bakış (27.12.2007)
Damla Erlevent
 1. Faruk Nafiz Çamlıbel ‘in Şiiri ve Gelenekten Yararlanma Sorunu (25.09.2007)
Yard. Doç. Dr. Ali Erol

 1. Tabiat Karşısında İki Şair: Abdülhak Hamit Tarhan-Alıkul Osmonov (10.03.2008)
Kamuran Eronat

 1. Kemal Tahir’in Sağırdere ve Kör Duman Romanlarında Halkbilimi Öğeleri (06.10.2006)
Prof. Dr. Ahmet O. Evin
 1. Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Birey ve Toplum (14.03.2006)
Doç. Dr. Sabri Eyigün
 1. Edebiyat Ne Zaman “Politik” Olabilir? (14.09.2007)
Prof. Dr. Rıza Filizok
 1. Metin Tahlilleri ve Mehmet Kaplan (17.04.2007)
Robert P. Finn
 1. The Poet Dissillusioned: Halit Ziya Uşaklıgil’s Mai ve Siyah (09.04.2007)
Yard. Doç. Dr. Hulusi Geçgel
 1. İkinci Yeni Şiirinde Sapmalar (16.06.2006)
 2. Çanakkaleli Bir Şair: Ece Ayhan ve Şiiri (16.06.2006)
 3. Türkiye’de İnsan Hakları, Demokrasi ve Vatandaşlık Değerlerinin Gelişmesinde Tanzimat Dönemi Sanatçılarının Etkileri (22.06.2006)
 4. Mustafa Necati Karaer’in Şiirinde İmge Dünyası (22.06.2006)
 5. Türk Edebiyatında Erotizm Teması Üzerine (26.12.2006)
 6. Ece Ayhan’ın Şiirinde Sinema ve Müzik Sanatının Etkisi (26.12.2006)
 7. Mustafa Necati Karaer’in Şiiri (04.01.2007)

 8. Bir Görüntü (İmgeler) Sanatı Olarak Şiir (16.04.2007)

 9. Ömer Seyfettin Hikâyelerinin İlköğretim Programında Kullanılabilirliği (15.10.2007)

 10. Şiirde Modern ve Modernizm Üzerine (16.10.2007)
G. Gonca Gökalp
 1. Cumhuriyet dönemi Türk şiiri ve Behçet Necatigil (06.01.2007)
 2. Masaldan Romana Uzanan Çizgi: Masal ile Roman Arasındaki Ortaklıklar Üzerine Kuramsal Bir Deneme (08.01.2007)
 3. Osmanlı Dönemi Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser (08.01.2007)
Doç. Dr. Ayla Gökmen
 1. Bir Ruhçözümsel Okuma: Tezer Özlü’nün İçsel Dünyasına Öyküleriyle Yaklaşım (18.02.2008)
Orhan Güdek
 1. Necip Fazıl’ın ‘Visal’ Adlı Şiiri (19.12.2006)
 2. İsmet Özel’in ‘’Şiir Okuma Kılavuzu’’ (26.12.2006)

 3. ‘’Yeraltından Notlar’’ ve ‘’Aylak Adam’’ Romanlarında Modern İnsanın Yalnızlığı ve Yabancılaşması (05.03.2007)
Ahmet Faruk Güler
 1. Varlık ve Zaman Bağlamında İki Hikâyenin Mukayesesi:
  “On İkiye Bir Var”(Haldun Taner) ve
  “İnsanlar ve Saatler” (Bahaeddin Özkişi)
  (04.01.2008)
Prof. Dr. Gülhinal Gülmez
 1. Nezihe Meriç’in ‘Suskun Ezgisi’ Öyküsünde İç-Söylem Biçimleri (08.01.2007)
Hacer Gülşen
 1. Tenkit ve Edebi Tenkit (23.11.2007)
Z. Doğan Koreli-Prof. Dr. V. Doğan Günay
 1. Türk Şiirinde Bir Gizem: Asaf Hâlet Çelebi ve “he” Şiirine Bir Bakış (25.02.2008)
Olgun Gündüz
 1. Türkiye’nin Batılılaşma Serüveninde Özgün Bir Portre: Ahmet Hamdi Tanpınar (10.12.2007)
Dr. Osman Gündüz
 1. Yakın Dönem Tarihsel Romanlarda Çatışma  Alanları ve Tarihsel  Romanların  “Ulusal Kimlik” Edinmedeki Rolü (27.02.2008)

Zeliha Güneş
 1. Sabahattin Ali’nin Romanlarında Aydınlar (18.02.2008)
Prof. Dr. Nimetullah Hafız
 1. Eski Yugoslavya’da Çağdaş Türk Edebiyatı (23.05.2006)
Ahmet Haşim
 1. Şiir Üzerine Bazı Düşünceler (17.04.2007)
Dr. Ahmet Cüneyt Issı
 1. Hilmi Yavuz’un ‘Bursa ve Zaman’ Şiirini ‘Yeniden Kurma (Reconstruction)’ Denemesi (04.12.2006)
 2. Safahat’taki İsyanı “Arbede” Başlığı Altında Okumak (06.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Canan İleri
 1. Nazım Hikmet’in Şiir Dilinde Kullandığı Deyimlerin Yapısal İncelemesi (21.01.2008)
Prof. Dr. Ahmet İnam
 1. Hüseyin Cöntürk ve Eleştirmenin Dört Özelliği (17.04.2007)
Ayşenur İslam
 1. Biyografiyle Roman Arasında: Adı Aylin (17.03.2008)
Murat Kacıroğlu
 1. Turan Oflazoğlu’nun “İktidar Üçlemesi” Üzerine Bir İnceleme (06.03.2008)
Orhan Veli Kanık
 1. “Garip” Önsözü (17.04.2007)
Dilek Kantar
 1. Tür Üzerine Kavramsal Bir Tanımlama Denemesi (27.09.2007)
Araş. Gör. Oğuzhan Karaburgu

 1. Bir Şairin Dergisi: "Şair" (08.05.2006)
 2. Reşat Nuri Güntekin’in Hikayelerinde Çocuk (09.05.2006)

 3. Şâir ve Şâir Nedim Mecmuaları Arasında Bir Hece-Aruz Tartışması (25.12.2006)

 4. Reşat Nuri Güntekin’in Bilinmeyen Remiz ve Müstear İsimleri (25.12.2006)

 5. Cemil Meriç’in Dil ve Edebiyat Üzerine Düşünceleri (23.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Bilal Elbir-Yard Doç. Dr. Ömer Karakaş
 1. Cumhuriyet Dönemi Türk Kültür ve Edebiyatında Hümanizmin Etkileri (26.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Zeki Karakaya
 1. Günümüz Çocuk Edebiyatından Seçilmiş Çocuk Felsefesi Örnekleri (20.11.2007)
Doç. Dr. Yakup Karasoy
 1. Eleştiri Nedir, Bağa Destursuz Girenler Nasıl Eleştirilmelidir? (31.12.2007) 
Ferda Keskin
 1. Kötülük Toplumu ve Biçimin Muhalefeti:
  Ece Ayhan’ın Şiirini Okumak İçin Kavramsal Bir Arkaplan Taslağı
  (17.04.2007)
Yard. Doç. Dr. Aziz Kılınç

 1. Beş Şehir’de Sözlü Kültür Ortamları (29.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Kırcı
 1. Fantastik, Postmodern Bir Hâbnâme Yahut Nazlı Eray’ın “Yoldan Geçen Öykü”sü (27.12.2007)
 2. Necip Fazıl Kısakürek’in “Abdülhamid Han” Adlı Tiyatro Eseri Üzerine Bir İnceleme (20.02.2008)
 3. Hamit Macit Selekler ve “İyilik”inde Aşk, Tarih Sevgisi ve Kahramanlık Duygusu (20.02.2008)
Dr. Raşit Koç
 1. Mevlana’dan Buda’ya Fenafillah’tan Nirvana’ya Mistisizm ve Asaf Hâlet Çelebi (06.12.2006)
Celal Mat
 1. Çanakkale Muharebelerini Konu Edinen Romanlar Üzerine (06.02.2008)
Araş. Gör. Nesrin Mengi

 1. Bir Edebi Tür Olarak Deneme ve Türk Edebiyatındaki Yeri (28.02.2006)
Prof. Dr. Oya Menteşe
 1. Cumhuriyetin 75. Yılında Kadın Yazınından Ornekler:
  Erendiz Atasü, Mina Urgan, Şadan Karadeniz
  (15.01.2007)
Taner Namlı
 1. Arketipsel Sembolizm Açısından Elif Şafak’ın
  “Pinhan” Romanının İncelenmesi
  (18.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Narlı
 1. Kâbus: Dil ve Algı Kaybı (06.02.2008)
 2. Romanda Zaman ve Mekan Kavramları (18.02.2008)
Behçet Necatigil

 1. Balkan Ülkeleri Edebiyatlarından Türkçeye Çeviriler (15.11.2006)
Serdar Odacı
 1. Türk Edebiyatında Sohbet Türü Üzerine Bazı Görüşler (17.03.2008)
Dr. Mustafa Şerif Onaran
 1. Dağlarca’nın Şiir Dilinde Özleşme Türkçesi Değişimi (14.04.2006)
Yard. Doç. Dr. Muharrem Öçalan
 1. Çocuk Algılamasında İmgelerin Önemi, Eğitimbilimsel Açıdan Çocuk Edebiyatında İmge Kullanımı (06.12.2006)

Araş. Gör. Gökhan Ölker
 1. Mustafa Kutlu’nun “Kara Kumudur Kalan” Adlı Hikâyesi Üzerine Bir Dil ve Üslup Değerlendirmesi (07.02.2008)
Dr. Nevin Önberk
 1. Mehmet Akif’in Topluma Bakışı (09.01.2008)
Prof. Dr. Olcay Önertoy

 1. Romanımızda Gerçek ve Fantazi (31.10.2005)
Okt. Ertan Örgen
 1. Üç İstanbul Romanında Anlatıcı ve Bakış Açısı (28.12.2007)
 2. Yağmur Beklerken Romanında Aydınlar ve Halk (28.12.2007)
Doç. Dr. Mustafa Özcan
 1. Yaşar Nabi Nayır’ın Çeviriye Dair Görüşleri (20.04.2007)
 2. Tiyatro Eserlerinde Halide Edip Adıvar (26.04.2007)
Yard. Doç. Dr. Tarık Özcan

 1. Osmancık Romanının Arketipsel Sembolizm Bakımından Çözümlenmesi (16.07.2007)

 2. Şinasi’nin Şiirinde Dil ve Üslûp (19.07.2007)

 3. Sessizliğin Dili ve Simgenin Ruhaniliği Yahya Kemal ve Necip Fazıl Kısakürek Şiiri Üzerine Bir Çözümleme (19.07.2007)

 4. Şiir Sanatında İmajın Yeri-Önemi ve Bunun Cemal Süreya’nın Şiir Dünyasına Uygulanması (19.07.2007)

 5. Deniz’in Çağrısı-Yahya Kemal ve Tanpınar’ın  ‘Deniz’ İsimli Şiirlerinin Sembolizm Açısından Çözümlenmesi (19.07.2007)

 6. Nur Baba Romanında Nigâr Hanımın Niyet ve Eylemleri Üzerine Bir Çözümleme (19.07.2007)

 7. Romanda Sosyal Ortam (19.07.2007)

 8. Cenâb Şehabeddin’in Şiirlerinde Şiir-Kadın İmgesi (02.08.2007)

 9. Sultan Süleyman’dan Süleyman Efendiye İki Şiirin Karşılaştırılması (02.08.2007)

 10. Tarihi Roman Vadisinde Aytmatov’un Beyaz Gemi Adlı Romanının Çözümlenmesi (02.08.2007)
Öğr.Gör.Dr. Çimen Özçam

 1. İntikad’a Göre Muallim Naci ve Beşir Fuad’ın Dilimize Bakışları (13.05.2005)
Doç. Dr. Nebi Özdemir
 1. Türk Edebiyatı ve Medya (28.09.2006)
Mehmet Özger
 1. Behçet Necatigil’in “Uyanmak” Şiirini
  Yeniden Okuma Denemesi
  (18.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Rıza Öztürk
 1. An Assesment of Charles Dickens’s Great Expectations And Halit Ziya Uşaklıgil’s Aşk-ı Memnu (19.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Serdar Öztürk

 1. Tanpınar’ın Oyun Dünyaları: Sinema-Enstitü-Kıraathane (12.03.2007)
Prof. Dr. Jale Parla

 1. Yirminci Yüzyılda Edebiyat Eleştirisi ve Terry Eagleton (23.12.2005)
Gündegül Parlar
 1. Servet-i Fünun’da Sanat Yazıları (31.05.2006)
Prof. Dr. İsmail Parlatır
 1. Tevfik Fikret’in Yazılarında Servet-i Fünun Edebiyatı Dil Anlayışı (23.05.2006)
Oktay Rifat
 1. “Perçemli Sokak” Önsözü (17.04.2007)
Yard. Doç. Dr. Cemal Sakallı

 1. Karşılaştırma Bilgisi (Komparatistik) ve Yazınsal Karşılaştırma Üzerine (22.02.2006)
 2. Yazınlararası Biçem Alımlamaları (Vladimir Nabokov ve Oğuz Atay Örneğinde) (08.01.2007)
 3. Avrupa Edebiyatı Kanonu ve Avrupa Edebiyatı Bilimi (21.11.2007)
Araş. Gör. Fatih Sakallı
 1. Zümre Farklılığının Sebep Olduğu Bir Çatışmanın Romanı “Ferdi ve Şürekâsı” (17.01.2008)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Semerci
 1. Türkiye’de ve Avusturya’da Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Gelişimi (21.01.2008)
Cemal Süreya
 1. Folklor Şiire Düşman (17.04.2007)
Araş. Gör. Bahattin Şeker
 1. Yeşil Gece ve Gerçek (04.04.2007)
Dr. Cafer Şen
 1. Milli Edebiyat Dönemi (07.08.2007)
Araş. Gör. Ahmet Şimşek
 1. Tarihsel Romanın Eğitimsel İşlevi (31.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Tarcan
 1. Geleneksel Eleştiriden Yapısal Eleştiriye (31.01.2007)
Gülcan Tatar
 1. Kiralık Konak’ta Madame Bovary (28.05.2007)
Doç. Dr. Mesut Tekşan
 1. Romanımızda Çanakkale Zaferi (17.04.2007)

Doç. Dr. Fatih Tepebaşılı
 1. Edebiyat Öğretiminde Waldmann Modeli (07.02.2008)

Necati Tonga
 1. Orhan Veli İmzasıyla Yayımlanmış Bir Şiir Üzerine (05.02.2007)
 2. Aşkın Köşeli Hâlleri: Sezai Karakoç’un “Köşe” Şiirini Çözümleme Denemesi (28.09.2007)
 3. Çınaraltı Mecmuası Üzerine (28.09.2007)
 4. Mustafa Kutlu’nun “Akasyalar Açar Mı” Adlı Hikâyesinin Hermeneutik(Yorumsamacılık) Kuramına Göre Tahlili (28.09.2007)
 5. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Divan Şiiri Tartışmaları ve Gelenekten Faydalanma (17.12.2007)
 6. Yazar-Hayat-Eser Bağlamında Mustafa Kutlu’nun “Uzun Hikâye” Adlı Eserinin Tahlili (20.02.2008)
Metin Turan
 1. Çağdaş Kıbrıs Türk Şiiri (21.11.2007)
 2. Yazınsal Gelişim ve Toplumsal Değişme Bağlamında Adalet Ağaoğlu Öykücülüğü (04.01.2008)
Araş. Gör. Elif M. Tüfekçi
 1. Behçet Necatigil’in Radyo Oyunlarında Geçmiş İzleği (24.05.2007)
Dr. İbrahim Tüzer
 1. Kimliklerin Çatıştığı Mekân: “Kiralık Konak” ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller (05.02.2008)
Prof. Dr. Himmet Uç
 1. Ahmet Kutsi Tecer’in Şiirlerinde İmajlar (18.09.2007)
Yard. Doç. Dr. Seyit Battal Uğurlu
 1. Nazlı Eray Öyküsünde Yazı, Serüven ve Yazar Beni (08.11.2007)

 2. Bellek, Tarih ve Kültür:
  Murathan Mungan’da Mardin imgesi
  (03.03.2008)
Doç. Dr. Sabri Eyigün-Araş. Gör. M. Emin Uludağ
 1. Koeppen’in “Das Treıbhaus” Romanı Örneğinde Savaş Sonrası Alman Edebiyatında "Politik Roman" (13.12.2007)
Dr. Fikret Uslucan
 1. Edebiyat Tarihimizin Unuttuğu Bir İsim: Ali Zeki Bey ve Bir İmlâ Eleştirisi (16.11.2007)
 2. Orhan Kemal’in Bazı Romanlarında Bir Eleştiri Unsuru Olarak Din (16.11.2007)
Turgut Uyar
 1. Çıkmazın Güzelliği (17.04.2007)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Üstünova
 1. Yaşar Kemal’in Romanlarında Saz Şairleri (13.12.2007)

René Wellek
 1. Edebiyat Tarihinde Realizm Kavramı (02.08.2006)
Araş. Gör. H. Sena Yaman
 1. Salah Birsel’in Şiire Dair Görüşleri (26.04.2007)
Prof. Dr. Emine Yeniterzi
 1. Tanzimattan Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Konyalı Şair ve Yazarlar (27.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Seza Yılancıoğlu

 1. Türk Romanının Oluşumunda Çevirinin Ekinsel Etkileri (20.02.2008)
Sadettin Yıldız
 1. "Kıbrıs Türk Edebıyatı" Kavramından Ne Anlamalıyız? (07.12.2006)

 2. "Ne İçindeyim Zamanın" (07.12.2006)
 3. Mustafa Seyit Sutüven’in Şiirinde Âhenk Unsurları (07.12.2006)
Ayfer Yılmaz
 1. Türk Romanında Aile İçi Şiddet Teması (23.01.2007)
Doç. Dr. Engin Yılmaz

 1. Sait Faik’in İlkbaharı: Bir İlkbahar Hikayesi (28.09.2007)
Dr. Sefa Yüce
 1. Sevgi Soysal’ın Hikâyeciliği (20.02.2008)
Bilge Yüksel

 1. Ziya Osman Saba ve Dergilerde Saklı Kalmış Şiirleri (17.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Gencay Zavotçu
 1. Yahya Kemâl Beyatlı’nın Neo-Klasik Şiirleri (29.03.2007)

–Kültür Bakanlığı–
 1. Türk Romanında Destan Etkisi (e-kitap) (26.09.2007)
Doç. Dr. Fatma Açık
 1. Azat Kuşlar” Hikâyesi Üzerine Bir Çözümleme Denemesi (02.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Hulusi Geçgel-Okt. Nilsu Ak
 1. Aziz Nesin’in Öykülerinde Çocuk ve Eğitim Teması (html biçimi) (17.04.2009)
Onur Akbaş
 1. Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Edebiyatı’nın Gelişimi (26.02.2009)
 2. Kapalı Çarşıda Kapalı Şiir (09.03.2009)
 3. Garip Poetikası Etrafında Bazı Mülahazalar (09.03.2009)
Gülşah Akbulut
 1. Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Dünün Ferda’sından Günün Ferda’sına Bir Bakış (04.03.2009)
Sıla Akdeniz
 1. Hikâyeden Romana “Soylu” Bir Dönüşüm (14.10.2008)
Ferhan Akgün
 1. Tahsin Yücel’in Ben ve Öteki Kitabındaki Öyküleri Dokuzuncu Senfoni Eşliğinde Okumak ya da Dokuzuncu Senfoninin Ritminde Ötegeçe’nin Halleri (10.03.2009)

Gülten Akın
 1. Ahmet Hamdi Tanpınar (Mayıs 1974, C: XXIX, S: 272, s. 654-659 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.03.2009)

Dr. Soner Akpınar
 1. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarında Alafrangalık Teması (01.08.2008)
Yard. Doç. Dr. Hasan Aktaş
 1. Mistik Kanaldan Sufizm Doktrinini ve Klasik Şiir Poetikasını Tüket/Emey/En Modern Şiir (15.05.2009)
Prof. Dr. Şerif Aktaş
 1. Sait Faik Abasıyanık (Şubat 2001, C: 2001/I, S: 590, s. 187-199 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.01.2009)

Gizem Akyol
 1. Cahit Külebi’de Anadolu’nun Kelime Alanı (Mart 2007, C: XCIII, S: 663, s. 255-258 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.03.2009)

Doç. Dr. Şehnaz Aliş
 1. Bazı Edebî Eserlerimizde Meyve (30.12.2008)
Doç. Dr. G. Gonca Gökalp Alpaslan
 1. Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Mekânın Poetikası (20.03.2008)
 2. Çağdaş Türk Şiirinde Lale İmgesi (31.03.2008)
 3. Metinlerarası İlişkiler Işığında Cemal Süreya Şiirinin Bileşenleri (04.03.2009)
Banu Altınova
 1. "Kavram Kargaşası Çerçevesinde Edebî Bir Tür Olarak "Hatıra" (21.03.2008)
Dr. Rıfat Araz
 1. Yahya Kemal’in Açık Deniz Başlıklı Şiiri Üzerine Görüş ve Düşünceler… (17.03.2009)
 2. Bekir Oğuzbaşaran’ın Şiirlerine Edebî Bir Yaklaşım… (17.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Baki Asiltürk
 1. Edebiyatın Kaynağı Olarak Seyahatnameler (04.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Yasemin Mumcu Ay
 1. Türk Şiirinde Garip Hareketi (06.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Yunus Ayata
 1. Türk Edebiyatında Dış Göç Bir Dış Göç Romanı Örneği Olarak Çırpıntılar (18.07.2008)
Yard. Doç. Dr. Ertuğrul Aydın
 1. Edebiyat-Sosyoloji İlişkisinde Sosyolojik Kaynak ve Ölçütler (04.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Bedri Aydoğan
 1. Orhan Kemal’in Öykülerindeki Tekrarlar (19.06.2008)
Yard. Doç. Dr. Halil Aytekin
 1. Çocuk Edebiyatında Ölüm Teması (01.04.2009)
Dr. Aziz Ayva

 1. Küçük Hikâyecinin Büyük Sorunları (01.09.2008)
Rıza Bağcı
 1. Orhan Veli ve Geleneksel Türk Şiiri (29.05.2009)
Doç. Dr. Yunus Balcı
 1. Bir Sanatkârın Bilim Adamı Olarak Portresi: Ahmet Hamdi Tanpınar (04.03.2009)
Macit Balık
 1. Türk Romanında 12 Eylül Darbesi (02.03.2009)
Şerife Baş
 1. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarında Kadın Karakterlerin Anlatımı (21.03.2008)
Özcan Bayrak
 1. Yahya Kemal’in Şiirinin Kaynakları (10.03.2009)

Doç. Dr. Yavuz Bayram

 1. "Bu Yağmur" Üzerinde Ontolojik Bir Çözüm (24.03.2008)
 2. Postmodernizm (Modernizm Ötesi) (29.01.2009)
 3. Türk Edebiyatının İlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz (1869-1870) (29.01.2009)
 4. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi ve Bir Uygulama (17.02.2009)
Dr. Alev Baysal
 1. Batılılar Gözüyle Harem: Gerçek ve Fantezi (04.03.2009)
Prof. Dr. Ayten Coşkunoğlu-Bear
 1. Yusuf Atılgan’ın Romanlarında Yabancılaşma (Ekim 2006, C: XCII, S: 658, s. 341-348 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.03.2009)

Ebru Burcu
 1. “Şehrin Aynaları” Romanında Gölgenin Gücü (28.03.2008)
İbrahim Zeki Burdurlu
 1. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiirlerinde Sıfatlar ve Sıfat Takımları (Mayıs 1968, C: XVIII, S: 200, s. 137-147 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.11.2008)
Doç. Dr. Müzeyyen Buttanrı
 1. Yeni Türk Edebiyatı-Tarih İlişkisi Bağlamında Türk Tiyatro Eserlerinde Genç Osman Vak’ası (11.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Mecit Canatak
 1. Cumhuriyet Devri Türk Şiirinde Eski Türk Tarihine Yönelişin Kaynakları (Mart 2006, C: XCI, S: 651, s. 203-211 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.03.2009)

Yard. Doç. Dr. Nesime Ceyhan
 1. 1911-1922 Yılları Arası Türk Hikayesine Kaynak: Harp (11.03.2009)

Yard. Doç. Dr. Salim Conoğlu
 1. Türk Şiirinde Folklora Dönüşte Meyve (29.12.2008)
Said Coşar
 1. Karikatüristlerin ‘Garip’ Tepkisi (10.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Ömer Çakır
 1. Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatının Kaynaklarından Biri Olarak Harpler I: Kırım Harbi (1853-1856) (11.03.2009)
Yard. Doç. Dr. İ. Murat Çakmakçı
 1. Mikhail Bakhtin ve Edebiyat Bilimine Yaklaşımları (25.02.2009)
Muzaffer Çandır
 1. Türk Edebiyatında Hâtıra Türü ve Samet Ağaoğlu’nun Hâtıra Kitapları (26.05.2009)
Semih Çelik
 1. Prof. Dr. Kazım Yetiş ile Yahya Kemal Üzerine (12.01.2009)
Doç. Dr. Yakup Çelik
 1. Tarih-Edebiyat İlişkisi Bağlamında Bir Devrin Eleştirel Panoraması: Abdülhamit Düşerken (04.03.2009)
Prof. Dr. Nurullah Çetin
 1. Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Sanat” Şiirinin Tahlili (24.03.2008)
 2. Yeni Türk Edebiyatında ‘Hân-ı Yağmâ’ Motifi (Kasım 1997, C: 1997/II, S: 551, s. 446-450 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.01.2009)
 3. Servet-i Fünun Topluluğu Şair ve Yazarlarında Tarih Konusu (11.03.2009)
Doç. Dr. Yusuf Çetindağ
 1. Edebiyatımızın Kaynaklarından: Doğu Medeniyeti ve Metinleri (11.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Selçuk Çıkla

 1. Türk Edebiyatında Kanon ve İnkılâp Kanonu (10.04.2008)

 2. Her Yönüyle Yahya Kemal’in Şiiri (21.07.2008)

 3. Mehmet Akif’in Vatan Coğrafyası (21.07.2008)
 4. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmalarında Usul (01.03.2009)
 5. Türkiye’de Edebiyat Kanonu (30.03.2009)
 6. Yayha Kemal’in Şöhreti ve Mükemmelliyet Anlayışı (30.03.2009)
Dr. Selahattin Çitçi
 1. Dostoyevski’nin Kumarbaz Romanının Hayat-Eser Açısından İncelenmesi (13.03.2009)
H. Rıdvan Çongur
 1. Orhan Veli Kanık (Kasım 2006, C: XCII, S: 659, s. 437-446 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.03.2009)

Yard. Doç. Dr. Muharrem Dayanç
 1. “Yeni Türk Edebiyatı” Kaynağı Olarak Tarih ve Tarihî Eleştiri (11.03.2009)
Mehmet Deligönül
 1. Tevfik Fikret’te Şiir – Düzyazı İlişkileri (Ekim 1973, C: XXIX, S: 265, s. 1-15 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.02.2009)

Ahmet Demir
 1. Toplumcu Gerçekçi Objektiften Yansıyan Bir Anadolu Fotoğrafı: Bacayı İndir Bacayı Kaldır (03.04.2008)
Hikmet Dizdaroğlu
 1. Cenap Şahabettin Üzerine Notlar (Şubat 1974, C: XXIX, S: 269, s. 417-422 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.03.2009)

Prof. Dr. Abide Doğan
 1. Modern Evliyâ Çelebi Ercüment Ekrem ve Eserleri: Evliyâ-yı Cedid ve Zeyl-i Evliyâ-yı Cedid (20.03.2008)
 2. Türk Tiyatrosunda Brecht Etkisi (04.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Mitat Durmuş
 1. Yaşamsal ve Metinler Arası Bağlamda Melih Cevdet Anday Şiirinin Kaynakları (06.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Bahattin Şeker-Yard. Doç. Dr. Mitat Durmuş
 1. Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Fransız Edebiyatından İzler (04.03.2009)
Doç. Dr. Recep Duymaz

 1. Sezai Karakoç’un Estetiği II: Estetik Değer (27.03.2008)
L. Burcu Dündar
 1. Kimse’de Kimlik ve Kimliksizlik (15.04.2009)
Selami Ece
 1. Sezai Karakoç ve "Kar Şiiri" (18.02.2009)
Ülkü Eliuz
 1. Orhan Kemal’in Murtaza Romanında Yapı (26.12.2008)
 2. Attila İlhan’ın Şiirlerinde Mekânın Postmodernist Açıdan Yorumu (Haziran 2001, C: 2001/I, S: 594, s. 647-657 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (11.02.2009)
Yard. Doç. Dr. Öztürk Emiroğlu
 1. Kaynağını Gelenekten Alan Hisarcılar (06.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Abidin Emre
 1. Düzyazı Şiirinin Doğuşunu Muştulayan Bir Baş Yapıt: Gaspard De La Nuit (04.03.2009)
Doç. Dr. İsmet Emre
 1. Yeni Türk Edebiyatının Psikoloji Kaynakları (04.03.2009)
Cemile A. Ercan
 1. Aziz Nesin’in “Fil Hamdi”siyle Kurt Kusenberg’in “Ters Bir Bakış” Adlı Öykülerinin Karşılaştırılması (05.06.2008)
Prof. Dr. Bilge Ercilasun

 1. Servet-i Fünun Dergisinde Batı Tesiri (07.04.2008)
 2. Meşrutiyet Tenkidinde Batıdan Giren Terimler (04.03.2009)
Dr. Kelime Erdal
 1. Çocuk Edebiyatı Türlerinin Kullanımı Açısından Orhan Veli Kanık’ın Eserlerine Bir Bakış (05.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Kemal Erol
 1. Talip Apaydın’ın Çocuk Romanlarında Gezi-Gözlem, Araştırma ve Dinleme Yoluyla Öğrenme (19.09.2008)
Kamuran Eronat
 1. Adalet Ağaoğlu’nun Bir Düğün Gecesi Romanında Dalganın Kırıldığı Anlar (Aralık 2004, C: LXXXVIII, S: 636, s. 812-816 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2009)

Prof. Dr. Halil Ersoylu
 1. Hürriyet Kasidesinin Metin Örgüsü ve Bunun Namık Kemal’in Yeni Şiirlerindeki İzleri (2003, C: I, s. 23-38. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.01.2009)

Dr. Melih Erzen
 1. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Şiirinde Yalnızlık, Kaçış ve Yabancılaşma (01.08.2008)
Oktay Eser
 1. Sessiz Gemi’de Üç Yolcu (05.12.2008)
Dr. Özlem Fedai
 1. Tarık Dursun K.’nın "Derdiyok ile Zülfüsiyah" Adlı Öyküsünün Postmodernizm Açısından İncelenmesi (18.07.2008)
 2. Garip ve İkinci Yeni Şiirinde Bir Kaynak Olarak Humour ve İroni (04.03.2009)
 3. Doğumunun 100. Yılında Sait Faik ve Başkaldırı (Mayıs 2007, C: XCIII, S: 665, s. 443-448 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Hulusi Geçgel
 1. Arif Damar’ın Sanat Anlayışına Genel Bir Bakış (20.04.2009)
G. Gonca Gökalp

 1. Göstergebilim Açısından Bir Şiir Dğerlendirmesi: "Bir Sözlükte Kitap Adları" (17.04.2008)
Doç. Dr. Fazıl Gökçek
 1. Monte Cristo Kontu Romanının Ahmet Mithat Efendi’ye Etkisi (12.09.2008)

Orhan Şaik Gökyay
 1. Tanzimat Dönemine Değin Mektup (Temmuz 1974, C: XXX, S: 274, s. 17-23
  Mektup Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (22.01.2009)

Türkan Kodal Gözütok
 1. Ahmet Muhip Dıranas’ın “Ağrı” Şiiri ile  Şehriyar’ın “Haydar Baba’ya Selam” Adlı Destan-Şiirinin Karşılaştırılması (03.04.2008)
 2. Refik Halit Karay’dan Cumhuriyet Dönemi Hikâyecilerine (1919-1940) Kasaba Olgusu (04.04.2008)
Doç. Dr. İsmail Güleç

 1. Yıllar Sonra Yeniden Peyami Safa (05.09.2008)
 2. İstanbul Üniversitesi Tarihinden Bahseden Yedi Kitap (30.01.2009)
 3. Yahyâ Kemâl’de Lâmi‘î Çelebi Etkisi (11.05.2009)
Doç. Dr. Ramazan Gülendam
 1. Temporal Structures of Kemal Tahir’s Devlet Ana and Tarık Buğra’s Osmancık (19.03.2008)
 2. Modern Türk Şiirinde Meyve İmgesi (29.12.2008)
 3. Asıl “Garip”: Âsaf Hâlet Çelebi (05.03.2009)
Çimen Günay
 1. A Panoramic Look at Turkish Fiction (15.04.2009)
 2. Türk Romanında “Kötü”lüğün Retoriği: Sarmaşık, Aşk ve Tecavüz (15.04.2009)

 3. Ağrıdağı Efsanesi
  ‘nde Arketipsel Benlik (15.04.2009)
 4. Postmodern Darbeye Direnen Roman: Bin Hüzünlü Haz‘da Belirsizliğin Bilgeliği (15.04.2009)
Seriyye Gündoğdu-Bayram Gündoğdu
 1. Büyük Şair M.Akif ‘in “Bülbül” Şiiri ile B.Vahabzade’nin “Okuma Bülbül” Şiirlerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi (31.03.2009)
Doç. Dr. Osman Gündüz
 1. Geleneksel Anlatma Formlarından Çağdaş Romana (04.03.2009)
Zeliha Güneş
 1. Tarihsel Bir Roman: Attilâ (28.03.2008)
Âlim Gür
 1. Bir Hikâye: Çiçekler Kesmişti Selamı (20.05.2009)
 2. Doğu ve Batı Dünyası Karşısında Mehmet Âkif (22.05.2009)
 3. Hatıralar ve Nükteler Arasında Yahya Kemal (22.05.2009)
Doç. Dr. Haluk Harun Duman-Okt. Salih Koralp Güreşir
 1. Yeni Türk Edebiyatı’nın Kaynakları: Savaş ve Edebiyat (1828-1911) (04.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Ülkü Gürsoy
 1. Mahur Beste Üzerine Bir Değerlendirme (06.04.2009)
Serhat Işık
 1. Attila İlhan ve Batı (Kasım 2006, C: XCII, S: 659, s. 449-457 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (11.02.2009)

Dr. Handan İnci
 1. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanlarında Külhanbeyi Tipi ve Argo (Aralık 2000, C: 2000/II, S: 588, s. 601-608 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.02.2009)

Araş. Gör. Adem İşcan

 1. Çoklu Ortam ( Multimedya) Aktiviteleriyle “Bir Kavak ve İnsanlar” Adlı Kısa Hikâye’nin Öğretimi (16.04.2008)
 2. Necip Fazıl Kısakürek’in “ Eski Elbiselerin Hafızası” Adlı  Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme (22.01.2009)
Yard. Doç. Dr. Murat Kacıroğlu
 1. Bir Bunalımın Anatomisi: Tanzimat Şiirinde İnanç Krizleri (11.03.2009)
Araş. Gör. Fatih Kanter
 1. Zıt Kutuplarda İki Kahraman: Fahim Bey ve Vamık Bey (26.03.2008)
Prof. Dr. Mehmet Kaplan
 1. Kültür ve Edebiyat Dili (Şubat 1986, C: LI, S: 410, s. 184-185 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.03.2009)

Doç. Dr. Oğuz Karakartal
 1. Türkçede Dante Üzerine (04.03.2009)
Doç. Dr. Turan Karataş
 1. Tarık Buğra’nın Öyküleri ve Öykücülüğü (28.01.2009)
 2. Falih Rıfkı Atay’ın Dili ve Üslubu Üzerine Bir İnceleme (Mart 2006, C: XCI, S: 651, s. 228-242 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.03.2009)
Araş. Gör. Ebru Kavas
 1. Cumhuriyet Sonrası Türk Tiyatrosunda Halk Anlatı Geleneğinden Yararlanma (10.03.2009)
Cahit Kavcar
 1. "Efruz Bey" Üzerine ([1971] 1970, s. 179-196.Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.11.2008)

Yard. Doç. Dr. Muharrem Kaya

 1. Cumhuriyet Döneminde Bir Battal Gazi Romanı (29.04.2008)

 2. Binboğalar Efsanesinin Mitolojik Bir Yorumu (07.05.2008)
Prof. Dr. Emel Kefeli
 1. Coğrafya Merkezli Okuma (04.03.2009)
Doç. Dr. Aziz Kılınç

 1. Mizahta Rahatlama Kuramına Göre Ömer Seyfettin’in Halk Anlatı Kaynaklı Hikâyelerinde Mizah (21.03.2008)

 2. Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Ömer Seyfettin’in Halk Anlatı Kaynaklı Hikâyeleri (21.03.2008)
Murat Koç
 1. Ömer Seyfettin’in Eserlerinde II. Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki (28.01.2009)
Yılmaz Koç
 1. Türk ve Alman Edebiyatında Ay (29.05.2009)
Doç. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu-Okan Koç
 1. Batı Tarzı Türk Hikâyesinin Doğuşu ve Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Ana Temalar (04.03.2009)
Doç. Dr. Alim Gür-Araş.Gör. Bedia Koçakoğlu
 1. Yeni Türk Edebiyatında Kaynak Olarak Poetika (04.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Emine Kolaç
 1. Gülten Dayıoğlu’nun Yurdumu Ozledim Romanında Dış Göç Sorununun Çocuk Boyutu (22.01.2009)
Ece Korkut
 1. Şiir Dili ve Bir Çözümleme Örneği: Tanpınar, “Ne İçindeyim Zamanın” (28.03.2008)
Prof. Dr. Onur Bilge Kula
 1. Oya Baydar Romanında “Ölüm Tapıncı” Eleştirisi ve Erkek Öldürümü Sorunsalı (08.08.2008)
Yard. Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran
 1. Mehmet Kaplan’ın Kaynakları (04.03.2009)
Ayşenur İslam Külahlıoğlu
 1. Kuruluştan Kurtuluşa Dört Tarihî Roman (28.03.2008)
Doç. Dr. Mehmet Narlı
 1. Otobiyografi ve Roman – Otobiyografik Roman (04.03.2009)
Dr. Serdar Odacı
 1. Ulysses ve Tutunamayanlar’da Bilinçakışı Tekniği (04.03.2009)
Dr. Erol Ogur
 1. Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde Çocuk Edebiyatına Kaynaklık Eden Türlerin Kullanılması (05.03.2009)
Aydın Oy
 1. Tanzimat Yazarları ve Atasözleri (Haziran 1959, C: VIII, S: 93, s. 500-503 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.01.2009)

Mehmet Önal

 1. Yeni Türk Edebiyatında Terimleşme ve Tematik Yapı Meselesine Dair Düşünceler (08.04.2008)
Dr. Ertan Örgen
 1. Samet Ağaoğlu’nun Hatıraları (22.04.2008)
 2. Yeni Türk Şiiri ve Gelenek İlişkisinde Kaynaklar (11.03.2009)
Mustafa Özcan
 1. Ali Canib’in Edebiyat Eğitim ve Öğretimiyle İlgili Görüşleri (22.05.2009)
Tarık Özcan
 1. Şinasi’nin Şiirinde Dil ve Üslup (Ekim 2006, C: XCII, S: 658, s. 359-367 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.03.2009)

Fatih Özdemir
 1. Kızıl Elma’yı Arayan Üç Yazar: Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ragıp Şevki Yeşim (29.12.2008)
Araş. Gör. Gülseren Özdemir

 1. 1980 Sonrası Toplum Problemlerinin İnci Aral’ın Romanlarına Yansıması (21.10.2008)

 2. Ölü Erkek Kuşlar’da Kadın ve Erkek Dünyası (21.10.2008)

 3. Postmodern Edebiyatın Postmodern  Bir Eleştirisi: Yeni Yalan Zamanlar  I (Yeşil) (21.10.2008)
M. Kayahan Özgül

 1. İlk Köy Romanımız Türkmen Kızı (mı?) (08.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Özge Öztekin
 1. Modern Türk Şiirinde Geleneği Yeniden Üreten Bir Şair: Nazım Hikmet ve Metinlerarasılık (08.08.2008)
 2. Eski Şiire Diyalektik Gönderme: Sebk-İ Hindî’nin Alışılmamış Bağdaştırmalarında Metaforik Bir Yansıma Olarak Karşıtların Birliği (04.03.2009)
Doç. Dr. Nurettin Öztürk
 1. Tanzimat Edebiyatı Bibliyografyası (05.03.2009)
Öğr. Gör. Sakine Çelik Öztürk
 1. Murathan Mungan’ın “Dumrul ile Azrail” Öyküsünü Postmodernist Açıdan Okuma (29.05.2008)
Ali Osman Öztürk
 1. Almanya’daki Türk Çocuk Edebiyatı Üzerine Kısa Notlar (09.04.2008)
Prof. Dr. İsmail Parlatır
 1. Anma Günü: Servet-i Fünun Hareketi İçinde Tevfik Fikret (Şubat 1986, C: LI, S: 410, s. 206-212 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.02.2009)

Doç. Dr. Huriye Reis
 1. Kitaplarda Kadın Olmak: Chaucer ve Ortaçağ İngiliz Edebiyatında Kadın Söyleminin Sorunsallığı (04.03.2009)
Yard. Doç. Dr. İhsan Safi
 1. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmalarında Arşivlerden Yararlanma (04.03.2009)
 2. Abdülhak Hamid Tarhan’ın Eserlerinde Tarih ve Hükümdarlar (11.03.2009)
Araş. Gör. Fatih Sakallı
 1. Server Bedii’nin “Cumba’dan Rumba’ya”sı
  ‘Geleneksel Hayat ile Modern Hayat Arasındaki Gel-Git’
  (31.03.2008)
Mehmet Salihoğlu
 1. Metin Eloğlu ve Şiiri (Mart 1976, C: XXXIII, S: 294, s. 183-188 Özel Bölüm: Özleştirme Durdurulamaz Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.02.2009)

İsa Sarı
 1. Kırlangıçlar Ülkesi Romanındaki Motifler Üzerine (03.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Mümtaz Sarıçiçek
 1. Ulysses ve Tutunamayanlar’ın Karşılaştırmalı İncelemesi (04.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Hakan Sazyek
 1. Poetika Kavramı ve Yeni Türk Edebiyatında Manzum Poetik Ön Sözler (Ocak 2000, C: 2000/I, S: 577, s. 10-22 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.12.2008)

Yard. Doç. Dr. Bahir Selçuk
 1. Samsatlı Lucianus’a Göre Edebî Metin ve Tarihî Metin (14.05.2009)
Doç. Dr. Halim Serarslan
 1. Tarihî Bir Perspektif İçinde Modern Türk Edebiyatında Vatan ve Bayrak Sevgisine Örnek Birkaç Güzel Şiir (24.04.2008)
Canan Sevinç
 1. Atatürk Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Millî Mücadele (11.03.2009)
Dr. Ömer Solak
 1. Batılılaşma Sürecindeki Türk Romanında Üç Kadın Tipi: Zerefşan, Sermed, Refika (Ocak 2006, C: XCI, S: 649, s. 39-49 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.03.2009)

Cemal Süreya
 1. Yabancı Yayınlar: Edebiyatçı ve Dilbilimci El Ele Verebilir mi? (Ekim 1969, C: XXI, S: 217, s. 74-78 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.03.2009)

Seval Şahin
 1. Resim Sanatı ve Tevfik Fikret (Şubat 2006, C: XCI, S: 650, s. 121-127 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.02.2009)

Araş. Gör. Veysel Şahin

 1. Tahsin Yücel’in “Kumru ile Kumru” Romanında Metanın Tabulaşması (23.09.2008)

 2. Kurmaca Tekniği Bakımından Halide Edip Adıvar’ın Handan Romanı (24.09.2008)

 3. Ötekileşen Küçük Adam (24.09.2008)
 4. Ölümünün 50. Yılında Belgelerle Reşat Nuri Güntekin Üzerine (Tanıtma) (24.09.2008)
 5. Roman Tekniği Bakımından Yaban (24.09.2008)
 6. Namık Kemal’in Mektuplarında Dil ve Edebiyat Üzerine Tenkitler (25.12.2008)
 7. “Sevgilerde” Şiiri Üzerine Bir Tahlil Denemesi (16.04.2009)
 8. Ahmet Haşim’in Şiirlerinde Ateşin Dili [html biçimi] (16.04.2009)
 9. Ömer Seyfettin’in “Başını Vermeyen Şehit” Adlı Öyküsünde Kendilik Bilinci [html biçimi] (16.04.2009)
 10. İronik Yaşamda Sonsuza Yürüyen Kahraman Nasrettid Hoca (20.04.2009)
 11. Tahsin Yücel’in Öykülerinde İnsanı Sonsuza Taşıyan Kapı: Ölüm (20.04.2009)
 12. Tahsin Yücel’in Öykülerinde Böyle Buyurdu Aşk/ Aşk Temi (20.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Cafer Şen
 1. II. Meşrutiyet Döneminde Gazeteler ve Edebiyat Dergileri Etrafındaki Kamplaşmalar (24.03.2008)
 2. Fecr-i Âtî Encümeni Edebiyatı (06.03.2009)
Can Şen
 1. Peyami Safa’nın “Doğu-Batı Sentezi” Eserinde Türk Çağdaşlaşması (06.10.2008)
 2. Genç Kalemler: Biz İnsanlar Romanında Zaman Sorunu (Ekim 2007, C: XCIV, S: 670, s. 710-712 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Abdullah Şengül
 1. Türk Tiyatrosunda Tarih (11.03.2009)
 2. Kendi Gök Kubbemiz’de Klasik Şiirin Etkisi (2004, C: I, s. 107-128. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)
Doç. Dr. Rahim Tarım
 1. Behçet Necatigil’in Eserlerinde Çocuk (05.03.2009)
Dr. Pelin Şahin Tekinalp
 1. Ahmet Haşim ve Hüseyin Avni Lifij’den Manzaralar (04.03.2009)
Doç. Dr. Kemal Timur
 1. Ömer Seyfettin’e Göre Klasik Türk Edebiyatı Divan Şairleri ve Yeni Türk Edebiyatı (Haziran 2007, C: XCIII, S: 666, s. 529-540 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.12.2008)
 2. Tanzimat Dönemi Türk Romanında Din Duygusu ve İnançlar (11.03.2009)
Şevket Toker
 1. Tevfik Fikret’in Çocuk Şiirleri (Nisan 2001, C: 2001/I, S: 592, s. 409-420 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.02.2009)

Yard. Doç. Dr. Yunus Ayata-Necati Tonga

 1. Psikolojik Roman, Romana Yansıyan Yazar ve Türk Edebiyatındaki Bazı Örnekler Üzerine Bir İnceleme (30.06.2008)

Necati Tonga

 1. Chef (21.03.2008)

 2. Hikayeye Terminolojik Bir Yaklaşım (09.04.2008)

 3. Türk Edebiyatı Tarihinde Mühim Bir Mecmua: Akbaba (1922-1977) (04.07.2008)

 4. Edip Ayel’in Şiirlerinde İstanbul (02.12.2008)
Araş. Gör. Hayrunisa Topçu
 1. Avrupa ve Amerika’da Türk Edebiyatı (04.03.2009)
Doç. Dr. Enver Töre
 1. Türk Tiyatrosunun Kaynakları (11.03.2009)

Araş. Gör. Gökhan Tunç
 1. Beş Hececiler’in Şiirlerine Kaynak Olarak Anadolu Köyleri (10.03.2009)
Metin Turan

 1. Türkçenin Kristal Şairi Ceyhun Atuf Kansu (06.10.2008)
 2. Çağdaş Kıbrıs Türk Şiirinde Eğilimler/ Yönelimler (06.10.2008)
Yard. Doç. Dr. Cem Şems Tümer
 1. 19. Yüzyıl Metinlerinde Genel Bir Tercih: “Yahut”lu Başlık Kalıplaşması (18.09.2008)
 2. Edebiyata ve Çocuk Edebiyatına Bir Kaynak Olarak Bazı Cumhuriyet Devri Yazarlarının Çocukluk Anıları ve Çocukluk Dönemlerini Etkileyen Şartlar (05.03.2009)
Melike Türkdoğan
 1. Rasim Özdenören’in ‘Kuyu’ Öyküsünde Metinlerarası İlişkiler (05.06.2008)
Cavit Orhan Tütengil
 1. Doğum ve Ölüm Dönemeçlerinde Ziya Gökalp (Haziran 1974, C: XXIX, S: 273, s. 718-720 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.03.2009)

Tuncer Uçarol
 1. Behçet Necatigil’in Sözlükleri (Mart 1980, C: XLI, S: 342, s. 181-183 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.02.2009)

Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu
 1. Edebi Eserlerin Sadeleştirilerek Yeniden Yayımı Üzerine Uygulamalı Bir Örnek: Nesl-i Ahîr (07.08.2008)
 2. “İdeolog”-Şair Ziya Gökalp’in Kaleminden Masallar (04.03.2009)
 3. Türk Romancısının Gözüyle II. Dünya Savaşı (11.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Seyit Battal Uğurlu

 1. Sevgili Arsız Ölüm
  Romanında Gerçeklik, Gelenek ve Yenilik (23.09.2008)
 2. Otomobil ve Benlik: Türk Edebiyatında Araba Olgusu (02.03.2009)
 3. Ayla Çınaroğlu’nun Çocuk Oyunlarında Evrensel Değerler ve Politik Bildiri (31.03.2009)
 4. Ayla Çınaroğlu’nun ‘Mago’ ve ‘Tülüş’ Adlı Romanlarında Tema ve Teknik (31.03.2009)
 5. Van’ı ve Van Yöresini Konu Alan Şiirler Üzerine Bir İnceleme (02.04.2009)
 6. Yenişehir’de Bir Öğle Vakti’nde Yapı,Tema ve Metafor (12.05.2009)
 7. Çağdaş Türk Edebiyatında Şahmeran İmgesi: Arketipsel Bir Yaklaşım (25.05.2009)
 8. Yusuf Atılgan’da Baba İmgesi: Psikanalitik Bir Yaklaşım (25.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Nurullah Ulutaş
 1. Asaf Hâlet Çelebi’nin Şiirlerinde Çocuk, Masal ve Tekerleme (05.03.2009)
Muzaffer Uyguner
 1. Dil ve Sait Faik (Ekim 1962, C: XII, S: 133, s. 48-49 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.01.2009)
 2. Sait Faik ve Anadolu (Mayıs 1961, C: X, S: 116, s. 534-535 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.01.2009)
 3. Anadolu’da Yazın Dergileri (Haziran 1978, C: XXXVii, S: 321, s. 469-476
  Yazın Dergileri [Özel Sayısı] Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (24.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Ayşe Melde Üner
 1. Ahmet Midhat Efendi’nin Eserlerinde Düşmüş Kadına Uzanan El: Mihnetkesan ve Henüz On Yedi Yaşında (25.09.2008)
Dr. Osman Ünlü

 1. Ömer Seyfettin’in "Tos" Hikayesinde Klasik Kısa Hikaye Geleneği Etkisi (01.05.2008)
Araş. Gör. Kubilay Ünsal
 1. Alev Alatlı ve Gogol’un İzinde -Rusya Örneğiyle Türkiye’ye Bakış- (11.03.2009)
Dr. Mustafa Üstünova
 1. Namık Kemal’in Kaleminden Abdülhak Hâmit (Eylül 1999, C: 1999/II, S: 573, s. 811-820 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.01.2009)

Yard. Doç. Dr. İlyas Üstünyer

 1. “Maça Kızı
  ”ndan  “Gizli Günce/Günlük”e   A. S. Puşkin Çevirilerinin Türkiye “Serüveni” (20.01.2009)
Yasemin Yabuz
 1. Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Rüya (Mart 2002, C: 2002/I, S: 603, s. 257-265 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.01.2009)

Prof. Dr. Mehmet Yalçın
 1. Şükrü Erbaş’ın “Unutma Defteri” (27.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı
 1. Türk Şiirinin Doğuşu ve Gelişim Evreleri (05.02.2009)
Cemil Yener
 1. Dokuz Öykücü: Ömer Seyfettin’in Öykücülüğüne Toplu Bir Bakış (Temmuz 1975, C: XXXII, S: 286, s. 44-53
  Türk Öykücülüğü Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (23.01.2009)

Okt. Şamil Yeşilyurt
 1. Nedim Gürsel’in Romanlarının Yeni Tarihselci Bağlamda Okunması (11.03.2009)

Yard. Doç. Dr. Alpay Doğan Yıldız
 1. Edebiyatın Kaynağı Olarak Edebiyat: Selim İleri Romancılığı (06.03.2009)
Öğr. Gör. Dr. Bayram Yıldız
 1. Adaptasyon Meselesi, Ahmet Vefik Paşa ve Zoraki Tabib Örneği (09.08.2008)
Durali Yılmaz
 1. Literatürden Edebiyata (01.04.2009)
Doç. Dr. Engin Yılmaz

 1. Türk Edebiyatında Kadın Öğretmen Tiplemeleri (06.06.2008)
 2. Sakaryalı Sait Faik’in Sakarya (ve Çevresi) Hikâyeleri (Aralık 2001, C: 2001/II, S: 600, s. 900-915 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.12.2008)
Araş. Gör. Hümeyra Yuva
 1. Türk Şiirinde Zaman Teminin Değişimi (11.03.2009)
Dr. Sefa Yüce
 1. Yürümek Romanı Üzerine (20.05.2008)
Yard. Doç. Dr. Süheyla Yüksel
 1. Türk Edebiyatında Taşraya Çıkış: Ali Kemal’in Romanları (06.03.2009)
Ahmet Ada
 1. Yıllarca Bir Geyiğin Ardından [Necati Cumalı’ya Dair] (Şubat 1981, C: XLII, S: 350, s. 487-488, Özel Bölüm: Necati Cumalı ve Şiiri,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (29.06.2010)
  yeni
Hasan Akarsu
 1. Tansu Bele’nin Denemeleri: "Ağır Dünya" (14.06.2009)
Füsun Akatlı (Altıok)
 1. Sessizlikten Ses Geliyor [Adalet Ağaoğlu, Sessizliğin İlk Sesi], (Kitaplar – Tenkit) (Temmuz 1978, C: XXXVIII, S: 322, s. 244-247, Çeviri Sorunları Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (17.05.2010)
  yeni
 2. Konuşma: Edip Cansever’le [Konuşan: Füsun Altıok] (Nisan 1978, C: XXXVII, S: 319, s. 326-330,
  Ceyhun Atuf Kansu İçin [Özel Sayı],
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (23.06.2010)
  yeni
Prof. Dr. Hasan Akay

 1. Mustafa Kutlu’nun “Eşik” Adlı Hikâyesini Yeniden Okumak
  (04.02.2010)
Gülten Akın
 1. Aziz Nesin ile Çocuklar [Bu Yurdu Bize Verenler; Borçlu Olduklarımız], (Kitaplar – Tenkit) (Ekim 1976, C: XXXIV, S: 301, s. 533-534,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (29.04.2010)
  yeni
 2. Sevdalı Bulut [Nazım Hikmet], (Kitaplar – Tenkit) (Haziran 1976, C: XXXIII, S: 297, s. 485,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (17.06.2010)
  yeni
Dr. Hüsrev Akın

 1. Milli Edebiyat Dönemi Romanlarında Çocuk Eğitimi
  (04.02.2010)
 2. II. Meşrutiyet Döneminde Kısa Ömürlü Bir Dergi: Hıyâbân (09.04.2010)
  yeni
Gündüz Akıncı
 1. Atatürk Kurtuluş Savaşında [Cahit Külebi], (Kitaplar – Tenkit) (Mart 1953, C: II, S: 18, s. 386-388,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (16.06.2010)
  yeni
Sabahattin Kudret Aksal
 1. Bir Yazar; Bir Kitap [Sait Faik: Son Kuşlar], (Kitaplar – Tenkit) (Eylül 1953, C: II, S: 24, s. 822-823,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (10.05.2010)
  yeni
Ömer Asım Aksoy
 1. Açıklama [Bir Gazetedeki Yazı Üzerine, Fakir Baykurt] (Ağustos 1972, C: XXVI, S: 251, s. 395,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (14.06.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Hasan Aktaş
 1. Türk Şiirinde Bir Mühre Olarak Yahya Kemal (30.03.2010)
  yeni
Şerif Aktaş
 1. Sait Faik Abasıyanık (Şubat 2001, C: 2001/I, S: 590, s. 187-199,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (10.05.2010)
  yeni
 2. Orhan Kemal (1914-1970) (Temmuz 1990, C: 1990/II, S: 463, s. 33-45,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (28.05.2010)
  yeni
 3. Edip Cansever (Haziran 1990, C: 1990/I, S: 462, s. 272-275,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (23.06.2010)
  yeni
 4. Necati Cumalı (Ekim 1989, C: LVIII, S: 454, s. 197-202,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (24.06.2010)
  yeni
Gizem Akyol
 1. Cahit Külebi’de Anadolu’nun Kelime Alanı (Mart 2007, C: XCIII, S: 663, s. 255-258,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (16.06.2010)
  yeni
Mahmut Alptekin
 1. Sait Faik’in Öyküleri Üzerine (Eylül 1972, C: XXVI, S: 252, s. 492-495,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (12.05.2010)
  yeni
Yasemin Altınkaynak
 1. Aşk-ı Memnu Ne Kadar Realist? (Mayıs 2004, C: LXXXVII, S: 629, s. 453-458 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.06.2009)

Selçuk Altuntaş
 1. İhmal Edilmiş Bir Gazete:Astırhan’ın İlk Türk Gazetesi Burhan-I Terakki (16.02.2010)
  yeni
Hasan Amca
 1. Aziz Nesin’e Birkaç Mektup (Temmuz 1974, C: XXX, S: 274, s. 365-366,
  Mektup Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (29.04.2010)
  yeni
Nurcan Anay
 1. Tezer Özlü’nün Eserlerinde Otobiyografik Anlatım (04.02.2010)
Melih Cevdet Anday
 1. Melih Cevdet Anday (1915) Yasnaya Polyana; Semerkant [Sovyet Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan, Macaristan’dan Alıntı] (Mart 1973, C: XXVII, S: 258, s. 687-691,
  Gezi Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (22.06.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Arak
 1. İkincil Yazının Oluşmasında Eleştirmenlerin Rolü Üzerine (14.06.2009)
 2. Erendiz Atasü’nün Romancı Gözüyle Kaleme Aldığı Eleştirel İçerikli İnceleme Yazıları (29.03.2010)
  yeni
Nihayet Arslan
 1. Nazlı Eray’ın Ankara’sı (04.03.2010)
  yeni
 2. Yitirdiklerimiz: Necati Cumalı (Şubat 2001, C: 2001/I, S: 590, s. 217-220,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (24.06.2010)
  yeni
Nurullah Ataç
 1. Sait Faik Abasıyanık ( Haziran 1954, C: III, S: 33, s. 556,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (10.05.2010)
  yeni
 2. Şiir [Güzel Aydınlık: Necati Cumalı], (Kitaplar – Tenkit) (Şubat 1952, C: I, S: 5, s. 295-297,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (29.06.2010)
  yeni
Kemal Ateş
 1. Birer Öyküleriyle Mauppassant ve Ömer Seyfettin (08.03.2010)
  yeni
Doç. Dr. Abdulhalim Aydın
 1. Nerval’den Hilmi Yavuz’a “Kara Güneş” İmgesi (08.02.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Bedri Aydoğan
 1. Yeni Bir Uyak Türü mü? (2003, C: II, s. 1-38. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.05.2010)
  yeni

Pakize Aytaç
 1. Arif Nihat Asya’nın Hayatı ve Sanatı Üzerine (Ağustos 1996, C: 1996/II, S: 536, s. 179-190 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.06.2009)

Doç. Dr. Gıyasettin Aytaş
 1. Yaralı Dağlar Üzerine Bir Tahlil Denemesi (30.04.2010)
  yeni
 2. Çiledeki İnsan Necip Fazıl Adlı Kitabın Düşündürdükleri (30.04.2010)
  yeni
 3. Yokluğu Arama Korkusu veya… (04.05.2010)
  yeni
 4. Nur Baba Romanında Yozlaşan Bektaşî Tekkesi (04.05.2010)
  yeni
 5. Bektaşi Kız Adlı Roman Hakkında Bazı Tespitler (05.05.2010)
  yeni
 6. Şairler ve Şiir Arayışları (05.05.2010)
  yeni
 7. Çocuk Edebiyatı Etrafında (05.05.2010)
  yeni
 8. Sosyal Değişim Sürecimiz İçerisinde Zehra, Aşk-ı Memnu, Yaprak Dökümü, Kiralık Konak ve Baba Evi Romanlarında Aile Kavramı Hakkında Bazı Tespitler (05.05.2010)
  yeni
 9. Şiire ve Şaire Dair Ay Adası (05.05.2010)
  yeni
 10. Hisar Şairlerinde His ve Hâyal Unsurları (05.05.2010)
  yeni
 11. Peyami Safa’nın Matmazel Noraliya’nın Koltuğu Adlı Romanında Esere Yansıyan Şahıslar Dünyası (05.05.2010)
  yeni
 12. Çocuk Hikâyesi Yazmak… (05.05.2010)
  yeni
 13. Çocuk ve Şiir (05.05.2010)
  yeni
 14. Batılıaşma Maceramızda Türk Romanına Yansıyan Tipler -I- (05.05.2010)
  yeni
 15. Batılıaşma Maceramızda Türk Romanına Yansıyan Tipler -II- (05.05.2010)
  yeni
 16. Batılıaşma Maceramızda Türk Romanına Yansıyan Tipler -III- (07.05.2010)
  yeni
 17. Yahya Akengin’in Şiirlerinde Fikir Unsurları (07.05.2010)
  yeni
 18. Değerlendirmeler: Bilge Ercilasun: Orhan Veli Kanık (Hayatı, Sanatı ve Eserlerinden Seçmeler), (Kitaplar – Tenkit) (Eylül 1995, C: 1995/II, S: 525, s. 1054-1057,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (18.06.2010)
  yeni
Macit Balık – Yard. Doç. Dr. Seyit Battal Uğurlu
 1. Bir Sahtekarlık Suçlaması: Bir Düğün Gecesi Huxley’den Aşırma mı? (18.11.2009)
 2. Sessiz Ev’in Hayaleti: Güdük Bir Aydınlanma Projesi (15.02.2010)
  yeni
Dr. Celal Aslan – Yard. Doç. Dr. Seyit Battal Uğurlu – Macit Balık
 1. Ömer Polat’ın Romanlarında Taşra Düzeni (25.11.2009)
Dr. Münire Kevser Baş
 1. Sezai Karakoç Şiirinde Ölüm (09.04.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Selma Baş
 1. Füruzan’ın Öykülerinde Eğitim Sorunlarına Bakış (05.02.2010)
  yeni
Mehmet Başaran
 1. Orhan Veli (Aralık 1975, C: XXXII, S: 291, s. 731-732, Özel Bölüm: Orhan Veli,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (18.06.2010)
  yeni
Özcan Bayrak
 1. Haldun Taner’in Hikâyelerinde Ruhsal Değişim Süreci (05.02.2010)
  yeni
Nuh Bektaş
 1. Toplumcu Gerçekçilik Bağlamında Nazım Hikmet’in “Ferhad ile Şirin” Oyununa Metinlerarası Bir Bakış (15.03.2010)
  yeni
Prof. Dr. Azmi Bilgin
 1. İstiklâl Marşı ve Üzerine Yapılan Çalışmalar (06.07.2009)
Necdet Bingöl
 1. Hâşim’in Şiirinde Renkler (05.03.2010)
Adnan Binyazar
 1. Ataç’ın Denemeciliği (Mayıs 1977, C: XXXV, S: 308, s. 415-418
  Ataç Üzerine Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (24.06.2009)
 2. Yazın-Yazıncılar: Konuşmalar; Dergiler, Çocuk Yazını; Yarışma, Yitikler; Sait Faik Hikâye Armağanı (Haziran 1977, C: XXXV, S: 309, s. 587-589,
  İkinci Yeni [Özel Sayısı],
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (10.05.2010)
  yeni
 3. Dokuz Öykücü: Sait Faik Üzerine Bir Deneme (Temmuz 1975, C: XXXII, S: 286, s. 94-103

  Türk Öykücülüğü Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (10.05.2010)
  yeni
 4. Sait Faik’te İnsan Gerçeği (Mayıs 1974, C: XXIX, S: 272, s. 639-643,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (12.05.2010)
  yeni
 5. Yaşayan Sait Faik (Eylül 1970, C: XXII, S: 228, s. 451-458,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (12.05.2010)
  yeni
 6. Biyografi: Orhan Kemal (1914-1970) (Temmuz 1970, C: XXII, S: 226, s. 278,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (28.05.2010)
  yeni
 7. Orhan Kemal Öldü Murtazalar Yaşayacak (Temmuz 1970, C: XXII, S: 226, s. 278-284,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (28.05.2010)
  yeni
 8. Şiir Değerlendirmeleri [Necati Cumalı: Niçin Aşk] (Eylül 1971, C: XXIV, S: 240, s. 457-461,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (25.06.2010)
  yeni
 9. Yağmurlar ve Topraklar [Necati Cumalı], (Kitaplar – Tenkit) (Ekim 1973, C: XXIX, S: 265, s. 51-54,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (29.06.2010)
  yeni
 10. Sancho [Haldun Taner: Sancho’nun Sabah Yürüyüşü], (Kitaplar – Tenkit) (Mart 1970, C: XXI, S: 222, s. 512-515,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (29.06.2010)
  yeni
Prof. Dr. Necat Birinci
 1. Muktebes- Abes Tartışmasından Önce “Kulak İçin Kafiye” (Temmuz 1988, C: LVI, S: 439, s. 18-24 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.07.2009)
Osman Bolulu
 1. Şair, Şiir, Şair Kişiliği (14.06.2009)
Abdülkadir Bulut
 1. İki Çocuk Yapıtı Üstüne: Ölümsüz Kavak [Bekir Yıldız] (Kitaplar – Tenkit) (Ağustos 1977, C: XXXVI, S: 311, s. 157-158, Çocuk Yazını [Özel Sayısı],
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (16.06.2010)
  yeni
İbrahim Zeki Burdurlu
 1. Ölmeye Yatmak [Adalet Ağaoğlu], (Kitaplar – Tenkit) (Şubat 1976, C: XXXIII, S: 293, s. 120-122,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (17.05.2010)
  yeni
 2. “Yeşil Gece”n Dil Yapısı [Reşat Nuri Güntekin] (Eylül 1968, C: XVIII, S: 204, s. 585-593,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (31.05.2010)
  yeni
 3. Orhan Veli Kanık’ın Şiirlerinde Sıfat Takımları (Mart 1969, C: XIX, S: 210, s. 772-777,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (18.06.2010)
  yeni
 4. Onikiye Bir Var [Haldun Taner], (Kitaplar – Tenkit) (Şubat 1955, C: IV, S: 41, s. 319-323,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (29.06.2010)
  yeni
Öğr. Gör. Didem Ardalı Büyükarman
 1. Edebiyat Tarihimizde Dergiler ve Revnak Mecmuası (05.02.2010)
  yeni
Halim Büyükbulut
 1. Aziz Nesin’e Birkaç Mektup (Temmuz 1974, C: XXX, S: 274, s. 365-366,
  Mektup Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (29.04.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Salim Conoğlu
 1. Ziya Osman Saba’nın Yurdu:Ev (16.02.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Sezai Coşkun
 1. Sezai Karakoç’un Şiirleri Üzerinde Edebiyat – Medeniyet -Coğrafya İlişkisi Bağlamında Bir İnceleme (09.04.2010)
  yeni
Hüseyin Cöntürk
 1. Eleştirmede Terim, Tanım ve Sonuç (Ağustos 1956, C: V, S: 59, s. 681-683 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
  yeni

Araş. Gör. Kadir Can Dilber-Araş. Gör. Nilay Çağlayan
 1. Ahmet Mithat Efendi’nin “Karı Koca Masalı”nda Anlatı Araçlarının Tespiti ve İncelemesi (09.04.2010)
  yeni
Ömer Çakır
 1. “Peyami Safa” İmzalı Bir Şiir (Nisan 2006, C: XCI, S: 652, s. 351-356, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)
  yeni

Yard. Doç. Dr. Adem Çalışkan
 1. Edebiyat Teorisi Üzerine-1: İlk Belirlemeler (08.07.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Reyhan Çelik
 1. 20.Yüzyılın İkinci Yarısında Rus Edebiyatında ve Türk Edebiyatında Köye Yaklaşım (05.02.2010)
  yeni
Burcu Çetin
 1. Modern İnsanın “Ölümü Öldürme” Çabası: Uzun İnce Bir Yol (15.03.2010)
Doç. Dr. Nurullah Çetin
 1. Âsaf Hâlet Çelebi’nin “Sidharta” Şiiri (Ocak 1996, C: 1996/I, S: 529, s. 70-74
  Halit Ziya Uşaklıgil Özel Bölümü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (19.06.2009)
 2. Yeni Türk Şairinin "Yusuf ve Züleyha Hikayesi" Duyarlığı (08.10.2009)
 3. Süleyman Nazif’in Fırâk-ı Irak Adlı Eseri (08.03.2010)
  yeni
 4. II. Abdülhamit Dönemi Türk Romanında “Aşk-ı Memnu” Teması (10.03.2010)
  yeni
 5. Değerlendirmeler: A. Turan Oflazoğlu: Fetih-Destan, (Kitaplar – Tenkit) (Ekim 1993, C: 993/II, S: 502, s. 467-471,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (01.07.2010)
  yeni
Dr. Selahattin Çiftçi
 1. Halide Edip Adıvar’ın Feminist ve Semitik Bir Operası: Kenan Çobanları (16.02.2010)
Sinan Çitçi
 1. Mehmet Akif’in Şiirlerinde Baba Oğul İlişkisi (18.08.2009)
H. Rıdvan Çongur
 1. “Anlam” Üzerine (Mart 1959, C: VIII, S: 90, s. 305-306 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.05.2010)
  yeni

 2. Tarık Buğra’yı Uğurlarken (Mayıs 1994, C: 1994/I, S: 509, s. 347-349.
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (28.05.2010)
  yeni
 3. Orhan Veli Kanık (Kasım 2006, C: XCII, S: 659, s. 437-446,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (18.06.2010)
  yeni
Salim Çonoğlu
 1. Ölüm Üzerine Bir Karşılaştırma -Necip Fazıl Kısakürek, Ziya Osman Saba ve Cahit Sıtkı Tarancı’nın Birer Şiir Analizi- (Aralık 2007, C: XCIV, S: 672, s. 864-873 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)
  yeni

Ramis Dara
 1. Oktay Rifat’ın Şiirleri (Mart 1982, C: XLIV, S: 363, s. 163-169,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (31.05.2010)
  yeni
Öğr. Gör. Fethi Demir
 1. Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi Romanında Baba-oğul İlişkisi (13.04.2010)
  yeni
Mutlu Deveci
 1. Ferit Edgü’nün "Beklenmeyen Konuk" Adlı Öyküsü Üzerine Bir İnceleme (04.03.2010)
 2. Devlet Ana Romanında Kişiler Dünyasının İşlevsel Analizi (Aralık 2004, C: LXXXVIII, S: 636, s. 781-794 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)
  yeni
Hikmet Dizdaroğlu
 1. Ölümünün 13. Yıldönümünde: Memduh Şevket Esendal (Mayıs 1965, C: XIV, S: 164, s. 546-549,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (17.05.2010)
  yeni
 2. Reşat Nuri Güntekin Üzerine Bir Kitap [İbrahim Zeki Burdurlu, Reşat Nuri Güntekin], (Kitaplar – Tenkit) (Mayıs 1978, C: XXXVII, S: 320, s. 458-461,
  Dilbilim ve Gösterge Kuramı [Özel Sayısı],
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (31.05.2010)
  yeni
 3. Minelbab İlelmihrab [Refik Halit Karay], (Kitaplar – Tenkit) (Aralık 1965, C: XV, S: 171, s. 181-185,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (14.06.2010)
  yeni
 4. Fakir Baykurt’un Hikâyeleri (Kitaplar – Tenkit) (Aralık 1961, C: XI, S: 123, s. 189-191,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (14.06.2010)
 5. İki Hikâye Kitabı [Fakir Baykurt: Çilli; Tahsin Yücel: Haney Yaşamalı] (Kitaplar – Tenkit) (Temmuz 1956, C: V, S: 58, s. 649-651,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.06.2010)
  yeni
 6. Yeşeren Otlar [Cahit Külebi], (Kitaplar – Tenkit) (Aralık 1954, C: IV, S: 39, s. 184-186.
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (16.06.2010)
  yeni
 7. Değişik Türde Öyküler [Necati Cumalı, Yakubun Koyunları; Revizyonist], (Kitaplar – Tenkit) (Ocak 1980, C: XLI, S: 340, s. 53-56,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (24.06.2010)
  yeni
 8. Denizin İlk Yükselişi [Necati Cumalı], (Kitaplar – Tenkit) (Şubat 1955, C: IV, S: 41, s. 318-319, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.06.2010)
  yeni
 9. İki Hikâye Kitabı [Necati Cumalı: Değişik Gözle; Özcan Ergüner: Maskeli Balo], (Kitaplar – Tenkit) (Mayıs 1957, C: VI, S: 68, s. 461-464,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (24.06.2010)
  yeni
 10. İzmirli İki Şair [Nahit Ulvi Akgün: Birisi ; Necati Cumalı: İmbatla Gelen], (Kitaplar – Tenkit) (Eylül 1955, C: IV, S: 48, s. 736-739,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (24.06.2010)
  yeni
 11. Mine ile İshak [Necati Cumalı: Mine; Onat Kutlar: İshak], (Kitaplar – Tenkit) (Kasım 1960, C: X, S: 110, s. 98-102,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (24.06.2010)
  yeni
 12. Necati Cumalı ve Aylı Bıçak [Necati Cumalı, Aylı Bıçak] (Kitaplar – Tenkit) (Aralık 1981, C: XLIII, S: 360, s. 417-420, Özel Bölüm: Reşat Nuri Güntekin,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (25.06.2010)
  yeni
 13. Susuz Yaz [Necati Cumalı], (Kitaplar – Tenkit) (Temmuz 1962, C: XI, S: 130, s. 819-821,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (25.06.2010)
  yeni
 14. Tütün Zamanı [Necati Cumalı], (Kitaplar – Tenkit) (Nisan 1960, C: IX, S: 103, s. 380-384,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (29.06.2010)
  yeni
 15. Sancho’yu Tanır mısınız? [Haldun Taner üzerine] (Aralık 1969, C: XXI, S: 219, s. 233-237,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (29.06.2010)
  yeni
 16. Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu [Haldun Taner], (Kitaplar – Tenkit) (Ağustos 1953, C: II, S: 23, s. 771-773,
  Harf Devriminde Atatürk Başöğretmen,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (29.06.2010)
  yeni
Abide Doğan
 1. Huzur’un Huzursuz Kadını: Nuran (Nisan 2004, C: LXXXVII, S: 628, s. 339-347,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (20.08.2009)
Mehmet H. Doğan
 1. Peyami Safa’nın İki Romanı (Temmuz 1976, C: XXXIV, S: 298, s. 57-68,
  Türk Romanında Kurtuluş Savaşı Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (01.06.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Doğramacıoğlu
 1. Ahmet Vefik Paşa Adaptasyonlarında Kültürel Sentez ve Edebî Eser Çevirisi (08.02.2010)
  yeni
 2. Türk Hikâyeciliğinin Prototipi Sayılabilecek Heft-Hân’da Mekân (15.02.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Mitat Durmuş
 1. Anday Şiirinde Nesnenin Yadsınması ve Anlamın İtilmesi İzleğinin Poetik Söyleme Dönüşümü (08.02.2010)
  yeni
 2. Melih Cevdet Anday’ın Şiirlerinde Bireysel Öznenin Belleksel Varoluşu Bağlamında Zaman İzleği (04.03.2010)
  yeni
 3. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Şiirlerinde Işık ve Renk Unsuru (09.03.2010)
  yeni
 4. Melih Cevdet Anday’a Dair.. (Kasım 2003, C: LXXXVI, S: 623, s. 706-712,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (22.06.2010)
  yeni
Cevat Dursunoğlu
 1. Kırk Yıllık Dostun Arkasından [Memduh Şevket Esendal Üzerine] (Temmuz 1952, C: I, S: 10, s. 555,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (17.05.2010)
  yeni
Baha Dürder
 1. Gene “Kenan Çobanları” [Halide Edip-Adıvar] (Mayıs 1969, C: XX, S: 212, s. 135-137,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (17.06.2010)
  yeni
 2. “Kenan Çobanları” Üzerine [Halide Edip-Adıvar] (Temmuz 1968, C: XVIII, S: 202, s. 388-392,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (17.06.2010)
  yeni
Dr. Tevfik Ekiz
 1. Alımlama Estetiği mi Metinlerarasılık mı? (01.03.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Nazım Elmas
 1. Tarık Buğra’nın Hikâye Dilinde İroni (05.04.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Ülkü Eliuz

 1. Orhan Kemal’in Romanlarında Bakış Açısı ve Anlatıcı
  (08.02.2010)
  yeni
Ertan Engin
 1. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında “Resim” ve “Mimarî” (20.06.2009)

Prof. Dr. İnci Enginün
 1. Ahmet Midhat Efendi (Mayıs 1995, C: 1995/I, S: 521, s. 525-531
  Ahmet Midhat Efendi Özel Bölümü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (11.06.2009)

 2. Halide Edip Adıvar’ın Eserlerinde Çocuklar (Nisan 1985, C: LXIX, S: 400, s. 247-258,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (17.06.2010)
  yeni
 3. Sinekli Bakkal [Sevgi Sanlı: Halide Edip Adıvar’ın aynı romanından uyalayan] (Aralık 1999, C: 1999/II, S: 576, s. 1037-1039,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (17.06.2010)
  yeni
 4. Değerlendirmeler: A. Turan Oflazoğlu: Sevgi Hakanı, (Kitaplar – Tenkit) (Şubat 1987, C: LIII, S: 422, s. 110-112,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (01.07.2010)
  yeni
 5. Değerlendirmeler: Turan Oflazoğlu: Dörtbaşımamur Şahin Çakırpençe (Kitaplar – Tenkit) (Mart 1992, C: 1992/I, S: 483, s. 839-842,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (01.07.2010)
  yeni
Araş. Gör. Mehtap Erdoğan
 1. Tevfik Fikret’in Tarih-i Kadîm’ine Mehmed Fazlullah’ın Reddiyesi: Şihâbü’l-Kudret Fî Recmi’l-Fikret (09.04.2010)
  yeni
Mehmet Ergül
 1. Al Gözüm Seyreyle Salih ve “Mit Yaratan Mahlûk” [Yaşar Kemal] (Kitaplar – Tenkit) (Kasım 1977, C: XXXVI, S: 314, s. 560-566,
  Okunuşunun 50. Yılında Söylev Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (27.05.2010)
  yeni
Sâtı Erişenler
 1. Refik Halit Karay’ın Öyküleri (Temmuz 1975, C: XXXII, S: 286, s. 65-75,
  Türk Öykücülüğü Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (14.06.2010)
  yeni
Nüket Esen
 1. Ahmet Midhat Efendi’nin Bazı Romanlarında Teknik (Mayıs 1995, C: 1995/I, S: 521, s. 565-569
  Ahmet Midhat Efendi Özel Bölümü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (11.06.2009)

Sebahattin Eyüboğlu
 1. Necati Cumalı’ya [Mektup] (Temmuz 1974, C: XXX, S: 274, s. 332,
  Mektup Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (25.06.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Özlem Fedai

 1. Ziya Osman Saba ve Sabri Esat Siyavuşgil’in Şiirlerinde Aidiyet Duygusu ve Mekân Düşüncesi
  (08.02.2010)
 2. Doğumunun 100. Yılında Sait Faik ve Başkaldırı (Mayıs 2007, C: XCIII, S: 665, s. 443-448,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (10.05.2010)
  yeni
Prof. Dr. Rıza Filizok
 1. Orhan Seyfi Orhon’un Şiirlerinde Halk Edebiyatı Etkileri (09.04.2010)
  yeni
Cafer Gariper
 1. Sabahattin Ali’nin “Kağnı” Hikâyesi Üzerinde Bir İnceleme (Nisan 2004, C: LXXXVII, S: 628, s. 349-358,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (17.05.2010)
  yeni
İlhan Geçer
 1. Yeşeren Otlar [Cahit Külebi], (Kitaplar – Tenkit) (Ocak 1955, C: IV, S: 40, s. 252-254
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (16.06.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Nurettin Gemici
 1. Bir Germanofil Olarak Moiz Kohen’in veya Kendi İsimlendirmesiyle Tekin Alp’in Alman Hayranlığı (08.02.2010)
René Ghil
 1. İmge ve Tartım (çeviren: Mehmet Yalçın, Ocak 1981, C: XLII, S: 349, s. 203
  Yazın Akımları Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (18.05.2010)
  yeni

Macit Gökberk
 1. Dil Bayramının 37. Yıldönümü: Necati Cumalı’nın Konuşması (Kasım 1969, C: XXI, S: 218, s. 155-157,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (25.06.2010)
  yeni
Burak Gökbulut
 1. Tahir İle Zühre Hikâyesi (Kıbrıs Türk Varyantı)’nın Yapı Bakımından İncelenmesi (16.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Nesrin Sis-Bekir Gökçe
 1. Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk Öykülerinde Yansımalar ve Kalıp Sözler (23.02.2010)
Özkan Göksu
 1. Ataç ve Çeviri (Mayıs 1977, C: XXXV, S: 308, s. 436-438
  Ataç Üzerine Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (31.05.2010)
  yeni

Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
 1. Değerlendirmeler: Seyppel, Tatjana: Der Intellekluelle bei Oğuz Atay-Dargestellt an dem- Roman “Die Haltlosen”, Wiesbaden 1991, (Kitaplar – Tenkit) (Ocak 1993, C: 1993/I, S: 493, s. 60-62, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.04.2010)
  yeni

Mehmet Güler
 1. Bir Soruşturmanın Düşündürdükleri [Orhan Veli’nin Şiirleri Üzerine] (Mayıs 1976, C: XXIII, S: 296, s. 401-404,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (18.06.2010)
  yeni
A. Eda Gündoğdu
 1. Cemal Süreya’nın Şiirinde Sapmalar (07.05.2010)
  yeni
Burhan Günel
 1. Yaratıcı Yazarlık ve Günümüz Türk Öyküsü (01.03.2010)
  yeni
Zeliha Güneş
 1. Behçet Necatigîl’în Şiirleri (08.03.2010)
Âlim Gür
 1. Mehmet Âkif’ten Nükteler (10.06.2009)
Muammer Gürbüz
 1. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında İnsan (Ekim 2004, C: LXXXVIII, S: 634, s. 426-430 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.06.2009)

Nedim Gürsel
 1. Çeviri Etkinliği ve Kültür (Temmuz 1978, C: XXXVIII, S: 322, s. 21-26 Çeviri Sorunları Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.05.2010)
  yeni

Fevzi Halıcı
 1. Bir Şiirin Hikâyesi: Necati Cumalı (Temmuz 1991, C: 1991/II, S: 475, s. 11-16,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (25.06.2010)
  yeni
 2. Bir Şiirin Hikâyesi: Turan Oflazoğlu (Mayıs 1992, C: 1992/I, S: 485, s. 920-927,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (01.07.2010)
  yeni
Halikarnas Balıkçısı
 1. Yaşar Nabi Nayır’a; Necati Cumalı’ya [Mektuplar] (Temmuz 1974, C: XXX, S: 274, s. 266-278,
  Mektup Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (29.06.2010)
  yeni
Orhan Hançerlioğlu
 1. Reşat Nuri Güntekin (Şubat 1957, C: VI, S: 65, s. 252-255,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (31.05.2010)
  yeni
Abdullah Harmancı

 1. Adam Öykü Dergisi Bibliyografyası
  (08.02.2010)
Willian C. Hickman
 1. Yaşar Kemal’in İnce Memed’indeki Geleneksel Temalar (Mart 1983, C: XLVI, S: 375, s. 154-166,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (27.05.2010)
  yeni
Şerif Hulusi
 1. Aziz Nesin’e Birkaç Mektup (Temmuz 1974, C: XXX, S: 274, s. 365-366,
  Mektup Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (29.04.2010)
  yeni
Ayhan Hünalp
 1. Sait Faik Öldü mü, Issız Acun Kaldı mı (Mayıs 1970, C: XXII, S: 224, s. 125,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (10.05.2010)
  yeni
 2. Ol Rivayet Ederler Kim İki Haziran Bin Dokuz Yüz Yetmişte Orhan Kemal de Ölmüştür (Temmuz 1970, C: XXII, S: 226, s. 285-286,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (28.05.2010)
  yeni
 3. Anmalar: Reşat Nuri Güntekin (Aralık 1970, C: XXIII, S: 231, s. 271-272,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (31.05.2010)
  yeni
 4. Kitabe-i Seng-i Mezar (13 Nisan 1914-14 Kasım 1950) [Orhan Veli Kanık] (Mayıs 1970, C: XXII, S: 224, s. 126-127,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (18.06.2010)
  yeni
Leyla Hüseyin
 1. Peyami Safa İle Yalnızlıktan Öte (Deneme) (Ekim 2000, C: 2000/II, S: 586, s. 369

  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (01.06.2010)
  yeni
Ahmet Cüneyt Issı
 1. Refik Halit Karay’ın “Şeftali Bahçeleri” (Ekim 2007, C: XCIV, S: 670, s. 682-691,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (14.06.2010)
  yeni
Selim İleri
 1. Sait Faik’te Güzelduyu (Mayıs 1974, C: XXIX, S: 272, s. 648-653,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (12.05.2010)
  yeni
 2. Öykümüzde Bir Sevecenlik Fırtınası : Reşat Nuri Güntekin (Temmuz 1975, C: XXXII, S: 286, s. 75-84,
  Türk Öykücülüğü Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (31.05.2010)
  yeni
Attilâ İlhan
 1. Attilâ İlhan (1925) Napoli İçinde Aynalı Çarşı [Abbas Yolcu’dan Alıntı] (Mart 1973, C: XXVII, S: 258, s. 704-708,
  Gezi Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (27.05.2010)
  yeni
Mine Mutlu İşgüven
 1. Sait Faik’in “Saadet” Adlı Öyküsünde Gösterge Bilimi İlkelerinin Uygulanışını Sergileyen Bir Çözümleme Örneği (Nisan 1995, C: 1995/I, S: 520, s. 366-375,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (12.05.2010)
  yeni
 2. Türk Öyküsünde Sait Faik: Beşerî Temalar ve Renklerin Cümbüşü (Nisan 1994, C: 1994/I, S: 508, s. 267-273, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Murat Kacıroğlu
 1. Millî Mücadele ve Erken Dönem Cumhuriyet Romanında Harp Zenginleri (06.04.2010)
  yeni
Adnan Veli Kanık
 1. Aziz Nesin’e; Fikret Otyam’a [Mektup] (Temmuz 1974, C: XXX, S: 274, s. 355-356

  Mektup Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (29.04.2010)
  yeni
Orhan Veli Kanık
 1. Necati Cumalı’ya [Mektup] (Temmuz 1974, C: XXX, S: 274, s. 344,
  Mektup Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (25.06.2010)
  yeni
Ceyhun Atuf Kansu
 1. Cumhuriyete Bağlanmak [Memduh Şevket Esendal] (Ekim 1974, C: XXX, S: 277, s. 757-760,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (17.05.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. M. Fatih Kanter

 1. Yaprak Dökümü Romanında Yapı ve İzlek
  (09.02.2010)
 2. "Ses” Hikâyesi Üzerine Bir Çözümleme Denemesi (Şubat 2006, C: XCI, S: 650, s. 134-140 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)
  yeni
Erdinç Kaplan
 1. Nan A Lee: Peyami Safa’nın Eserlerinde Doğu-Batı Meselesi (Kitaplar – Tenkit) (Eylül 1998, C: 1998/II, S: 561, s. 255-261,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (01.06.2010)
  yeni
Oğuzhan Karaburgu
 1. Reşat Nuri Güntekin’in Bilinmeyen Remiz ve Müstear İsimleri (Aralık 2006, C: XCII, S: 660, s. 525-535,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (31.05.2010)
  yeni
Alaattin Karaca
 1. Ahmet Midhat Efendi’nin Jön Türk Adlı Romanı (08.03.2010)
  yeni
 2. Sabahattin Ali’nin Öykülerinde Toplumsal Konular (08.03.2010)
  yeni
 3. Kuyucaklı Yusuf (09.03.2010)
  yeni
 4. Peyami Safa’nın Dedesi Şair Mehmet Behçet Efendi (Haziran 1990, C: 1990/I, S: 462, s. 284-287,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (01.06.2010)
  yeni
Araş. Gör. Dr. Evren Karataş
 1. Türkiye’de Kadın Hareketleri ve Edebiyatımızda Kadın Sesleri (09.02.2010)
Turan Karataş
 1. Sait Faik’in “Beyaz Altın” Hikâyesinin İnsan ve Zaman Açısından Tahlili (Eylül 2005, C: XC, S: 645, s. 228-234,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (12.05.2010)
  yeni
İ. Güven Kaya
 1. “Yeşeren Otlar”dan “Yangın”a [Cahit Külebi], (Kitaplar – Tenkit) (Eylül 1981, C: XLIII, S: 357, s. 185-187, Özel Bölüm: Türk Yazınında Dış Göç,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (16.06.2010)
  yeni
Ebru Kavas
 1. Hasan Ali Toptaş’ın “Uykuların Doğusu” Romanının Çok Katmanlı Yapısına Betimsel Bir Bakış (30.03.2010)
  yeni
Cahit Kavcar
 1. Romanda Tasvirîn Psikolojik Rolü (05.03.2010)
  yeni
 2. Hocam Kenan Akyüz (09.03.2010)
  yeni
Emel Kefeli
 1. Ahmet Midhat Efendi ve Tercüme (Mayıs 1995, C: 1995/I, S: 521, s. 612-618
  Ahmet Midhat Efendi Özel Bölümü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (10.06.2009)

Yard. Doç. Dr. Caner Kerimoğlu
 1. Hakan Günday Romanlarında Aforizmalar (09.04.2010)
  yeni
Nurseli Gamze Korkmaz
 1. “Kolsuz Hanım” Üzerine Yazılı Kültür ve Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Bir Çalışma (15.03.2010)
  yeni
Ramazan Korkmaz
 1. Metaforik Dönüştürme Biçimleri ve Efendi-Köle Diyalektiği Bakımından Beyaz Kale (11.11.2009)
Ercan Köksal
 1. Romanlarının Gölgesinde Kalan Bir Şair: Abbas Sayar (09.02.2010)
  yeni
Uzm. Baktygul Kulamshaeva
 1. Kurmaca Yazar veya Anlatıcı Kavramlarına Anlatı Bilimsel Yaklaşım (09.02.2010)
Meriç Kurtuluş
 1. Ağrıdağı Efsanesi’nden Sözlü Edebiyata “Metinlerarası” Bir Yolculuk (15.03.2010)
  yeni
Cahit Külebi
 1. Memduh Şevket Esendal (Temmuz 1952, C: I, S: 10, s. 556-558,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (17.05.2010)
  yeni
 2. TDK Genel Yazmanı Cahit Külebi’nin Konuşması [Seha L. Meray’ın Ölümü Üzerine] (Ekim 1977, C: XXXVI, S: 313, s. 278-279,
  Seha L. Meray Üzerine,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (16.06.2010)
  yeni
 3. Kitaplar: Tuş [Haldun Taner; Peynir Ekmek Tarık Güner], (Kitaplar – Tenkit) (Aralık 1951, C: I, S: 3, s. 163-165,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (29.06.2010)
  yeni
Mehmet Emin Lebe
 1. Fikrimin İnce Gülü [Adalet Ağaoğlu], (Kitaplar – Tenkit) (Eylül 1979, C: XL, S: 336, s. 182-183,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (17.05.2010)
  yeni
Nan A. Lee
 1. Peyami Safa’nın Fikrî Eserlerinde Doğu-Batı (Mayıs 1997, C: 1997/I, S: 545, s. 500-508,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (01.06.2010)
  yeni
Mariya Leontiç
 1. Cahit Külebi’nin Şiirlerinde Kadın (Mart 2000, C: 2000/I, S: 579, s. 233-237,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (16.06.2010)
  yeni
Agah Sırrı Levend
 1. Türkçülük ve Millî Edebiyat ([1962] 1961, s. 147-206. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2010)
  yeni

 2. Matmazel Noraliya’nın Koltuğu Peyami Safa (Kitaplar – Tenkit) (Kasım 1951, C: I, S: 2, s. 17-22,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (01.06.2010)
  yeni
 3. Peyami Safa’nın Yeni Romanı “Yalnızız” (Kitaplar – Tenkit) (Mart 1952, C: I, S: 6, s. 334-342,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (01.06.2010)
  yeni
 4. Bu, Bizim Hayatımız [Refik Halit Karay] (Aralık 1957, C: VII, S: 75, s. 127-132,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (14.06.2010)
  yeni
 5. Ölümünün İlk Yıldönümünde: Refik Halit Karay (Ağustos 1966, C: XV, S: 179, s. 1085-1087,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (14.06.2010)
  yeni
Susan Lohafer
 1. Hikâyenin Cümle ile Analizi (çeviren: Lâle Demirtürk, Temmuz 1988, C: LVI, S: 439, s. 35-50 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)
  yeni

Charles Morgan
 1. Yaratıcı İmgelem (çeviren: Özdemir Nutku, Temmuz 1961, C: X, S: 118, s. 747-756
  Deneme Özel Sayısı
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (18.05.2010)
  yeni
Rauf Mutluay
 1. Türk Romanında Tipler: Rabia [Halide Edip Adıvar] (Nisan 1964, C: XIII, S: 151, s. 400-407,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (17.06.2010)
  yeni
Mehmet Narlı
 1. Orhan Kemal Romanında Mizahı Oluşturan Unsurlar (Temmuz 2002, C: 2002/II, S: 607, s. 303-311, Özel Sayı: TDK’nin 70. Yılı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (28.05.2010)
  yeni
Behçet Necatigil
 1. Almanca’da Orhan Veli (Ocak 1967, C: XVI, S: 184, s. 286-291,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (18.06.2010)
  yeni
Aziz Nesin
 1. Dil Bayramının 38. Yıldönümü: Aziz Nesin’in konuşması (Kasım 1970, C: XXIII, S: 230, s. 174-176,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (29.04.2010)
  yeni
İbrahim Olgun
 1. Anı Kaynakçası (Mart 1972, C: XXV, S: 246, s. 662-682
  Anı Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (16.06.2009)
 2. Anı Türü ve Türk Edebiyatında Anı (Mart 1972, C: XXV, S: 246, s. 403-427
  Anı Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (16.06.2009)
Alim Şerif Onaran
 1. Reşat Nuri Güntekin’in Filme Çekilen Roman ve Oyunları (Aralık 1981, C: XLIII, S: 360, s. 377-380, Özel Bölüm: Reşat Nuri Güntekin,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (31.05.2010)
  yeni
Mustafa Şerif Onaran
 1. Aruzda Yeni Şiirin Sesi (Ocak 1954, C: III, S: 28, s. 186-189 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.06.2009)

Yusuf Ziya Ortaç
 1. Aziz Nesin’e [Mektuplar] (Temmuz 1974, C: XXX, S: 274, s. 292-295,
  Mektup Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (29.04.2010)
  yeni
Araş. Gör. Elif Öksüz
 1. Türk Şiirinde Zaman Algısına Dönük Bir Okuma Denemesi (10.02.2010)
  yeni
Kürşat Öncül
 1. Mitolojiden Romana Yönetim Erkinin Anlatım Türlerine Yansıması (09.04.2010)
  yeni
Prof. Dr. Olcay Önertoy
 1. Halide Edib’in Yeni Turan’ı ve Ziya Gökalp (04.03.2010)
  yeni
 2. Küçük Hîkaye Yazarı Olarak Ömer Seyfettin (04.03.2010)
  yeni
 3. Reşat Nurî Güntekin ve Anadolu (05.03.2010)
  yeni
 4. Oyun Yazarı Hüseyin Rahmi Gürpınar (08.03.2010)
  yeni
 5. Ziya Osman Saba’nın Küçük Hikayeleri (08.03.2010)
  yeni
 6. Memduh Şevket Esendal’ın İlk Romanı Miras (08.03.2010)
  yeni
 7. Cumhuriyet Döneminin İlk Edebi Topluluğu: Yedi Meşaleciler (09.03.2010)
  yeni
 8. Prof. Kenan Akyüz’ün Yapıtlarına Bir Bakış (09.03.2010)
 9. Yaşar Kemal ve Çukurova (Mart 1983, C: XLVI, S: 375, s. 147-153,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (27.05.2010)
  yeni
 10. Reşat Nuri Güntekin’in Yazınımızdaki Yeri (Aralık 1981, C: XLIII, S: 360, s. 366-370

  Özel Bölüm: Reşat Nuri Güntekin,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (31.05.2010)
  yeni
Erdal Öz
 1. Yaşar Kemal’in Yanılan Kızgınlığı (Mart 1961, C: X, S: 114, s. 425-427,
  Fransız – İngiliz Dergileri ve İran Şiiri, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (27.05.2010)
  yeni

Hüseyin Özcan
 1. Sait Faik Abasıyanık’ın Eserlerinde Çocuk Sevgisi (Haziran 1994, C: 1994/I, S: 510, s. 432-435,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (10.05.2010)
  yeni
Tarık Özcan
 1. Cemal Süreya’nın Şiirinde Yinelemeler (Ekim 2002, C: 2002/II, S: 610, s. 853-861,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (23.06.2010)
  yeni
Emin Özdemir
 1. Anı ve Anı Dilimiz Üzerine (Mart 1972, C: XXV, S: 246, s. 398-402
  Anı Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (16.06.2009)

 2. Öz Türkçe: “Osmanlıca Türkçe Uydurmaca” [Peyami Safa] (Eylül 1970, C: XXII, S: 228, s. 486-487,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (01.06.2010)
  yeni

 3. Öz Türkçe: Tırpan’ın Dili [Fakir Baykurt] (Ocak 1971, C: XXIII, S: 232, s. 318-321,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (14.06.2010)
  yeni
Dr. Fatih Özdemir
 1. Romandan Tiyatroya: Esir Şehrin İnsanları (09.04.2010)
  yeni
Gülseren Özdemir
 1. Metinlerarasılık Bağlamında İhsan Oktay Anar Romanlarının Geleneksel Anlatı Türleriyle İlişkisi (10.05.2010)
  yeni

Sami N. Özerdim
 1. Reşat Nuri Güntekin Hayatı ve Eserlerinin Tam Listesi (Kitaplar – Tenkit) (Şubat 1958, C: VII, S: 77, s. 262,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (31.05.2010)
  yeni
Melahat Özgü
 1. Hatıra Defterinden: Hocam Reşat Nuri Güntekin’in Ölüm Yıldönümü Vesilesiyle (Ocak 1958, C: VII, S: 76, s. 186-187,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (31.05.2010)
  yeni
Atilla Özkırımlı
 1. Romanlar Üzerine : Atilla İlhan’ın Üç Romanında Kurtuluş Savaşı (Temmuz 1976, C: XXXIV, S: 298, s. 94-100
  Türk Romanında Kurtuluş Savaşı Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (15.02.2010)
  yeni

 2. Çiçu [Aziz Nesin], (Kitaplar – Tenkit) (Şubat 1971, C: XXIII, S: 233, s. 411-414

  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (29.04.2010)
  yeni
 3. Ay Büyürken Uyuyamayanlar [Necati Cumalı: Ay Büyürken Uyuyamam] (Kitaplar – Tenkit) (Haziran 1970, C: XXII, S: 225, s. 246-248,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (24.06.2010)
  yeni
Demir Özlü
 1. Acı Tütün [Necati Cumalı] (Kitaplar – Tenkit) (Mayıs 1975, C: XXXI, S: 284, s. 394-395,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (24.06.2010)
  yeni
Şaban Özüdoğru
 1. Peyami Safa’dan Mehmet Kaplan’a Yalınlaştırılan Yazarlarımız (Ocak 2004, C: LXXXVII, S: 625, s. 36-42,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (01.06.2010)
  yeni
Prof. Dr. İsmail Parlatır
 1. Türk Romanında Tipler: Ahmet Cemil (Mart 1985, C: XLIX, S: 399, s. 134-140 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2009)
 2. Tanrılar Susamışlardı ile Hüküm Gecesi Arasında Bir Karşılaştırma (05.03.2010)
  yeni
 3. Nesteren Üzerine Hâmît-Ekrem Yazışması ve Hâmit’in Bir Mektubu (08.03.2010)
  yeni
 4. “Tenkidin Sefaleti”ni Okurken [Tarık Buğra] (Mayıs 1991, C: 1991/I, S: 473, s. 257-260,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (28.05.2010)
  yeni
 5. Değerlendirmeler: A. Turan Oflazoğlu: Sevgi Hakanı, (Kitaplar – Tenkit) (Eylül 1988, C: LVI, S: 441, s. 161-164,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (01.07.2010)
  yeni
Yüksel Pazarkaya
 1. Çeviri Üzerine: Almancada Orhan Veli (Nisan 1967, C: XVI, S: 187, s. 539-543,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (18.06.2010)
  yeni
Emin Recepoğlu
 1. Dünya Şiirine Bakmak [İlhan Berk: Dünya Şiiri Antolojisi] (Aralık 1974, C: XXX, S: 279, s. 1009-1011,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (22.06.2010)
  yeni
Oktay Rifat
 1. Oktay Rifat’ın Sanatı ve Yaşamı Üzerine Mektup (Aralık 1970, C: XXIII, S: 231, s. 258-259,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (31.05.2010)
  yeni
Peyami Safa
 1. Peyami Safa (1899-1961) İşte Paris [Büyük Avrupa Anketi’nden Alıntı] Sadeleştiren: Enver Naci Gökşen, (Mart 1973, C: XXVII, S: 258, s. 657-659,
  Gezi Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (01.06.2010)
  yeni
 2. Peyami Safa’nın Cevabı: Bir İnkâr Faciası (Kasım 1958, C: VIII, S: 86, s. 116-117,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (01.06.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. İhsan Safi
 1. Ahmet Hâşim’in Sanat Görüşü (Ekim 2004, C: LXXXVIII, S: 634, s. 531-539 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.06.2009)
 2. Edebiyatçı Siyasetçi İlişkisi (23.02.2010)
  yeni
Mehmet Salihoğlu
 1. Yeni Kitabıyla Oktay Rifat [Elleri Var Özgürlüğün] (Ekim 1967, C: XVII, S: 193, s. 50-52,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (31.05.2010)
  yeni
 2. Ölüm Yıldönümünde : Orhan Veli (Aralık 1971, C: XXV, S: 243, s. 194-199,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (18.06.2010)
  yeni
 3. İnceleme: Yeni Şiirimiz ve Necati Cumalı (Ağustos 1968, C: XVIII, S: 203, s. 503-508.
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (29.06.2010)
  yeni
Tahsin Saraç
 1. Baudelaire ve Baudelaire’den Çeviriler Üzerine (Şubat 1968, C: XVII, S: 197, s. 584-588 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.05.2010)
  yeni

 2. “Illuminations” Çevirisindeki Büyük Yanlışlar Üzerine – I [Arthur Rimbaud: Les Illuminations, Çeviren: İlhan Berk], (Kitaplar – Tenkit) (Aralık 1971, C: XXV, S: 243, s. 187-193,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (22.06.2010)
  yeni
 3. “Illuminations” Çevirisindeki Büyük Yanlışlar Üzerine – II [Arthur Rimbaud: Les Illuminations, Çeviren: İlhan Berk], (Kitaplar – Tenkit) (Ocak 1972, C: XXV, S: 244, s. 259-265,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (22.06.2010)
  yeni
Doç. Dr. Hakan Sazyek
 1. II. Meşrutiyet’in İlânı ve Şiirimizdeki Yankısı (08.03.2010)
  yeni
Bahir Selçuk
 1. 18. Yüzyıla Ait Bir Mecmuada Üsküdar (24.02.2010)
  yeni
Yaşar Semiz
 1. I. Dünya Savaşında Mehmet Âkif (10.06.2009)

Şahap Sıtkı
 1. Dostum Orhan Veli (Aralık 1975, C: XXXII, S: 291, s. 732-733, Özel Bölüm: Orhan Veli, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.06.2010)
  yeni
Araş. Gör. Berna Akyüz Sizgen
 1. Mithat Cemal Kuntay ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarında İstanbul’un Kültür, Sanat, Basın, Edebiyat Dünyası (24.02.2010)
  yeni
L. V. Sofronova
 1. Turan Oflazoğlu (çeviren: Muvaffak Duranlı) (Temmuz 1994, C: 1994/II, S: 511, s. 60-64,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (01.07.2010)
  yeni
Araş. Gör. Mehmet Soğukömeroğulları
 1. Ahmet Ümit’in Kar Kokusu Romanında Toplumcu Gerçekçilik (09.04.2010)
  yeni
Mehmet Âdem Solak
 1. Cemal Süreya ve Bildirisi Üzerine [Cemal Süreya: Beni Öp Sonra Doğur Beni] (Kitaplar – Tenkit) (Temmuz 1974, C: XXX, S: 274, s. 607-609,
  Mektup Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (23.06.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Ömer Solak
 1. Ziya Paşa’nın Terci-i Bend’i ve Tanzimat Neslinde İlk Tereddütler (23.02.2010)
Cemal Süreya
 1. Yabancı Yayınlar: Aragon’un Gerçeküstücü Yirmi Yılı (Ekim 1974, C: XXX, S: 277, s. 819 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.06.2009)
 2. Yabancı Yayınlar: Çağdaş Edebiyatta Yeni Yollar (Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 130-133 Divanü Lûgat-it-Türk Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.05.2010)
  yeni
Yakup Şafak
 1. Mehmet Âkif ve Aruz (10.06.2009)
Halil Şahan
 1. Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca [Yaşar Kemal] (Kitaplar – Tenkit) (Kasım 1978, C: XXXVIII, S: 326, s. 617-618,
  Yazı Devrimi [Özel Sayısı],
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (27.05.2010)
  yeni
Ceyhun Şahin
 1. Mehmet Önal’ın Çemberimde Gül Oya Adlı Hikâye Kitabında
  Sosyal Hayatın Yansımaları
  (12.04.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Seval Şahin
 1. Gece Gibi Bir Roman: Gece (11.02.2010)
Araş. Gör. Veysel Şahin
 1. Ferit Edgü’nün “Kaçınılmaz” Adlı Küçürek Öyküsünde Bırakılmışlık Bunaltısı (11.06.2009)
 2. Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde “Hayat ve Ölüm” Trajedisi (11.06.2009)
 3. Oğuz Atay’ın Anlatılarında Ben, Öteki ve Benlik (08.03.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Cafer Şen
 1. Gökhan Akçiçek’in Eserlerinde Bilinçdışının Telafisi Olarak Yakalanan Çocuksu Anlatım (29.03.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Abdullah Şengül
 1. Edebiyatta Ötekilik Meselesi ve Türk Edebiyatında ‘Öteki’ (06.04.2010)
  yeni
Mehmet Bakır Şengül
 1. Romanda Mekân Kavramı (29.03.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Yaşar Şenler
 1. Su Aynasında Üç Şair (09.03.2010)
  yeni
Araş. Gör. Arzu Şeyda
 1. Muallim Naci’nin Türkçe Üzerine Düşünceleri (23.02.2010)
  yeni
Haldun Taner
 1. Memduh Şevket Esendal’ın Ölümü Üzerine (Ağustos 1952, C: I, S: 11, s. 648-649,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (17.05.2010)
  yeni
Vecihi Timuroğlu
 1. Şapkam Dolu Çiçekle [Cemal Süreya] (Kitaplar – Tenkit) (Şubat 1977, C: XXXV, S: 305, s. 195-197, Ömer Asım Aksoy Üzerine,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (23.06.2010)
  yeni
Erdoğan Tokmakçıoğlu
 1. Cahit Külebi’nin Son Kitabı Üzerine [Atatürk Kurtuluş Savaşında] (Kitaplar – Tenkit) (Haziran 1953, C: II, S: 21, s. 643-644,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (16.06.2010)
  yeni
Necati Tonga
 1. Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerinde Hasbihal Üslubu (21.10.2009)
 2. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Beddua Şiirleri (03.02.2010)
  yeni
 3. “Ortadaki Adam”dan “Tahir Sami Bey’in Özel Hayatı”na Mustafa Kutlu Hikâyeciliğinin Kronolojik Tahlili (16.03.2010)
  yeni
 4. Asuman Güzelce’nin “Annem, Ben ve Maria” Adlı Hikâyesinin Tahlili (12.04.2010)
  yeni
Gökhan Tunç
 1. Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Poetikalarının Değerlendirilmesi (06.04.2010)
  yeni
Sadık Kemal Tural
 1. Yitirdiklerimiz: Attila İlhan’ı Uğurlarken (Kasım 2005, C: XC, S: 647, s. 466-473,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (27.05.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Secaattin Tural
 1. İsmet Özel Şiirinde Şehir Algısı (09.04.2010)
  yeni
Salih Uçak
 1. İnce Memed Romanının Üçgen Arzu Modeline Göre İncelenmesi (02.10.2009)
Sema Uğurcan
 1. Ahmet Midhat Efendi’nin Romanlarında Tarih ve Medeniyet (Mayıs 1995, C: 1995/I, S: 21, s. 554-564
  Ahmet Midhat Efendi Özel Bölümü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (11.06.2009)

Yard. Doç. Dr. Seyit Battal Uğurlu – Macit Balık
 1. Nazlı Eray Öyküsünde Kentli Kadın Kimliği (18.11.2009)
Orhan Ural
 1. Dersaadet’te [Attilâ İlhan, Dersaadet’te Sabah Ezanları] (Kitaplar – Tenkit) (Nisan 1982, C: XLIV, S: 364, s. 248-249,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (27.05.2010)
  yeni
 2. Ölümünün XV. Yılı Nedeniyle Nâzım Hikmet’te Betimleme ve Ayrılıklar (Haziran 1978, C: XXXVII, S: 321, s. 490-492,
  Yazın Dergileri [Özel Sayısı],
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (17.06.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Fikret Uslucan
 1. Dergâh Mecmuası’nda Bir İmlâ Tartışması (02.04.2010)
  yeni
Muzaffer Uyguner
 1. Ölümünün 25. Yılında: Sait Faik Abasıyanık (Temmuz 1979, C: XL, S: 334, s. 11-17,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (10.05.2010)
  yeni
 2. Sait Faik ve Anadolu (Mayıs 1961, C: X, S: 116, s. 534-535,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (10.05.2010)
 3. Sait Faik [Mahmut Alptekin] (Kitaplar – Tenkit) (Mayıs 1975, C: XXXI, S: 284, s. 394,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (10.05.2010)
  yeni
 4. Sait Faik’de Atasözleri ve Deyimler (Mayıs 1966, C: XV, S: 176, s. 550-556,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (12.05.2010)
  yeni
 5. Sait Faik’in Çevirileri (Mayıs 1979, C: XXXIX, S: 332, s. 410-416,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (12.05.2010)
  yeni
 6. Sait Faik’in Dil Özellikleri (Mayıs 1974, C: XXIX, S: 272, s. 644-647,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (12.05.2010)
  yeni
 7. Sait Faik’in Hikâyelerinde Adapazarı (Mayıs 1965, C: XIV, S: 164, s. 580-582,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (12.05.2010)
  yeni
 8. 15inci Ölüm Yıldönümünde: Sait Faik’in Hikâyelerinde Yersel Ağızların İzleri (Mayıs 1969, C: XX, S: 212, s. 172-177,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (12.05.2010)
  yeni
 9. Sait Faik’in Kitaplarında Yeni Sözcükler (Temmuz 1967, C: XVI, S: 190, s. 795-799,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (12.05.2010)
  yeni
 10. Ölümünün Yıldönümünde: Sait Faik’in Öykülerinde Fransızca Sözcükler (Mayıs 1968, C: XVIII, S: 200, s. 148-155,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (12.05.2010)
  yeni
 11. Çatıdaki Çatlak – Sınırlarda [Adalet Ağaoğlu] (Kitaplar – Tenkit) (Temmuz 1970, C: XXII, S: 226, s. 336-338,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (17.05.2010)
  yeni
 12. Ataç’a Göre Şiirden Anlamak (Mayıs 1959, C: VIII, S: 92, s. 440-443 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.05.2010)
  yeni
 13. İnce Memed’in İkinci Cildi Üzerine [Yaşar Kemal] (Kitaplar – Tenkit) (Ağustos 1969, C: XX, S: 215, s. 679-684.
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (27.05.2010)
  yeni
 14. Kuşlar da Gitti [Yaşar Kemal] (Kitaplar – Tenkit) (Ekim 1978, C: XXXVIII, S: 325, s. 512-513

  Çağdaş Hamlet [Özel Sayısı],
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (27.05.2010)
  yeni
 15. Ölmez Otu [Yaşar Kemal] (Kitaplar – Tenkit) (Ekim 1969, C: XXI, S: 217, s. 63-66,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (27.05.2010)
  yeni
 16. Yaşar Kemal Sözlüğü [Ali Püsküllüoğlu] (Kitaplar – Tenkit) (Şubat 1975, C: XXXI, S: 281, s. 159, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.05.2010)
  yeni
 17. Orhan Kemal’in Öykücülüğü Üzerine (Temmuz 1975, C: XXXII, S: 286, s. 104-114,
  Türk Öykücülüğü Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (28.05.2010)
  yeni
 18. Orhan Kemal’in Öyküleri [Orhan Kemal: Yağmur Yüklü Bulutlar] (Kitaplar – Tenkit) (Haziran 1975, C: XXXI, S: 285, s. 481-482, Özel Bölüm: Ana Dili – Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisinin Yeri,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (28.05.2010)
  yeni
 19. Firavun İmanı [Tarık Buğra], (Kitaplar – Tenkit) (Kasım 1976, C: XXXIV, S: 302, s. 662-663,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (28.05.2010)
  yeni
 20. Küçük Ağa’nın İnsanları [Tarık Buğra] (Temmuz 1976, C: XXXIV, S: 298, s. 85-93,
  Türk Romanında Kurtuluş Savaşı Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (28.05.2010)
  yeni
 21. Bir Kadının Penceresinden [Oktay Rifat], (Kitaplar – Tenkit) (Temmuz 1977, C: XXXVi, S: 310, s. 64-67,
  Türkistan Günlüğü,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (31.05.2010)
  yeni
 22. Lâtin Ozanlarından Çeviriler [Oktay Rifat], (Kitaplar – Tenkit) (Eylül 1963, C: XII, S: 144, s. 849-851,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (31.05.2010)
  yeni
 23. Amerikan Sargısı [Fakir Baykurt] (Kitaplar – Tenkit) (Ekim 1967, C: XVII, S: 193, s. 69-72

  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (14.06.2010)
  yeni
 24. Keklik [Fakir Baykurt] (Kitaplar – Tenkit) (Eylül 1975, C: XXXII, S: 288, s. 531-532,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (14.06.2010)
  yeni
 25. Külebi’nin Yangın’ı [Cahit Külebi: Yangın] (Kitaplar – Tenkit) (Aralık 1980, C: XLI, S: 348, s. 602-604,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (16.06.2010)
  yeni
 26. Hikâyemizde Bekir Yıldız Gerçeği [Mehmet Ergün] (Kitaplar – Tenkit) (Eylül 1975, C: XXXII, S: 288, s. 533-534,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (16.06.2010)
  yeni
 27. Halide Edip Adıvar ve Batı Sorunu [İnci Enginün, Halide Edip Adıvar’ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi], (Kitaplar – Tenkit) (Ocak 1979, C: XXXIX, S: 328, s. 62-66,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (17.06.2010)
  yeni
 28. Halide Edip Adıvar [İnci Enginün], (Kitaplar – Tenkit) (Ekim 1975, C: XXXII, S: 289, s. 594-595,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (17.06.2010)
  yeni
 29. Edebiyat Dünyamız [Orhan Veli], (Kitaplar – Tenkit) (Mayıs 1975, C: XXXI, S: 284, s. 392,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (18.06.2010)
  yeni
 30. Orhan Veli ve Dil (Aralık 1960, C: X, S: 111, s. 145-148,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (18.06.2010)
  yeni
 31. Kolları Bağlı Odiseus [Melih Cevdet Anday], (Kitaplar – Tenkit) (Mart 1967, C: XVI, S: 186, s. 469-470,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (22.06.2010)
  yeni
 32. Teknenin Ölümü [Melih Cevdet Anday] (Kitaplar – Tenkit) (Temmuz 1976, C: XXXIV, S: 298, s. 293,
  Türk Romanında Kurtuluş Savaşı Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (22.06.2010)
  yeni
 33. Tasbaskısı [İlhan Berk], (Kitaplar – Tenkit) (Ocak 1976, C: XXXIII, S: 292, s. 56-57,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (22.06.2010)
  yeni
 34. Behçet Necatigil ve Edip Cansever Üstüne [Hüseyin Cöntürk] (Kitaplar – Tenkit) (Eylül 1964, C: XIII, S: 156, s. 910-911,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (23.06.2010)
  yeni
 35. Çağrılmayan Yakup [Edip Cansever], (Kitaplar – Tenkit) (Eylül 1966, C: XV, S: 180, s. 1147-1149,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (23.06.2010)
  yeni
 36. Sevda ile Sevgi [Edip Cansever], (Kitaplar – Tenkit) (Aralık 1977, C: XXXVI, S: 315, s. 655-657,
  Yazında Kadın Duyarlığı [Özel Sayısı],
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (23.06.2010)
  yeni
 37. Tragedyalar [Edip Cansever] (Kitaplar – Tenkit) (Haziran 1965, C: XIV, S: 165, s. 652-654, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.06.2010)
  yeni
 38. Turgut Uyar – Edip Cansever [Hüseyin Cöntürk ve Asım Bezirci], (Kitaplar – Tenkit) (Aralık 1961, C: XI, S: 123, s. 191-192,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (23.06.2010)
  yeni
 39. Göçebe [Cemal Süreya] (Kitaplar – Tenkit) (Eylül 1965, C: XIV, S: 168, s. 832-835,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (23.06.2010)
  yeni
 40. Ceylan Ağıdı [Necati Cumalı], (Kitaplar – Tenkit) (Mart 1975, C: XXXI, S: 282, s. 238-239,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (24.06.2010)
  yeni
Özlem Uzundemir
 1. Resim ve Edebiyat İlişkisinde Kadın İmgesi: Percy Bysshe Shelley’nin Şiirinde Medusa, Nazım Hikmet’te Jokond (11.11.2009)
Aysel Ünsal
 1. Kısa Öykü Öğretiminde Psikanalitik Yaklaşım: “A Rose For Emily” (24.02.2010)
Prof. Dr. İsmail Ünver
 1. Nâmık Kemal’in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görüşleri ve Yazıları (08.03.2010)
  yeni
Mustafa Üstünova
 1. Yahya Kemal ve Tasavvuf (Mayıs 1996, C: 1996/I, S: 533, s. 1223-1231,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (18.08.2009)
Rene Wellek-Austin Warren
 1. Edebiyat ve Edebiyat İncelemesi (çev. Prof. Dr. Mine Mengi) (05.03.2010)
Rene Wellek
 1. Karşılaştırmalı Edebiyatın Krizi (Çev. Adem Çalışkan) (08.07.2010)
  yeni
Halim Yağcıoğlu
 1. Aşıkane [İlhan Berk], (Kitaplar – Tenkit) (Ekim 1968, C: XIX, S: 205, s. 74-75,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (22.06.2010)
  yeni
 2. Göçebe [Cemal Süreya], (Kitaplar – Tenkit) (Ocak 1967, C: XVI, S: 184, s. 316-317,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (23.06.2010)
  yeni
Prof. Dr. Mehmet Yalçın
 1. Eleştirinin Sınırları (14.06.2009)
Ramazan Gülendam – Nurgül Yalgın
 1. Memduh Şevket Esendal’ın Ayaşlı ile Kiracıları Adlı Romanına Sosyolojik Bir Yaklaşım Denemesi (Eylül 2003, C: LXXXVI, S: 621, s. 254-268,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (17.05.2010)
  yeni
İlknur Önol Yaşar
 1. Kıbrıs Türk Edebiyatında İtalyan Şâiri Dante (10.02.2010)
Cemil Yener
 1. Ahmet Haşim – Orhan Veli Kanık (Ocak 1960, C: IX, S: 100, s. 177-186,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (18.06.2010)
  yeni
Mustafa Yeniasır
 1. Süleyman Uluçamgil’in Kıbrıs Türk Şiirindeki Yeri (24.02.2010)
Kazım Yetiş
 1. Yenileşme Devri Türk Edebiyatında Millî "Rhétorique" Meselesi ([1989] 1985, s. 199-210. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.05.2010)
  yeni

İsmail Yetişli
 1. Ölümünün 50. Yıl Dönümünde Memduh Şevket Esendal (Mayıs 2002, C: 2002/I, S: 605, s. 415-428,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (17.05.2010)
  yeni
 2. Cahit Külebi (10 Ocak 1917-20 Haziran 1997) (Ağustos 1997, C: 1997/II, S: 548, s. 169-176,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (16.06.2010)
  yeni
Suut Kemal Yetkin
 1. Akımcılık (Ekim 1961, C: XI, S: 121, s. 1-6 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.06.2009)

 2. On İkiye Bir Var [Haldun Taner] (Kitaplar – Tenkit) (Nisan 1955, C: IV, S: 43, s. 448-449,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (29.06.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Alpay Doğan Yıldız
 1. Edebi Eserin Oluşum ve Anlama Sürecini Etkileyen Bir Öge Olarak Estetik Bilgi (12.04.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Ayfer Yılmaz
 1. Suzan Sözen Romanlarında Sadece Aşk Öyküleri mi Anlattı ? (15.02.2010)
  yeni
Ebru Burcu Yılmaz
 1. Ahmet Muhip Dıranas’ın “Gece” Şiiri Üzerine Bir Çözümleme (Nisan 2006, C: XCI, S: 652, s. 366-370 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (11.06.2009)

Engin Yılmaz
 1. Sakaryalı Sait Faik’in Sakarya (ve Çevresi) Hikâyeleri (Aralık 2001, C: 2001/II, S: 600, s. 900-915,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (12.05.2010)
  yeni
Okt. Mehmet Yılmaz
 1. Cemal Süreya Şiirinde Ortak Dilin Kullanımı (30,03,2010)
  yeni
Va-Nu
 1. Aziz Nesin’e Birkaç Mektup (Temmuz 1974, C: XXX, S: 274, s. 365-366,
  Mektup Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (29.04.2010)
  yeni
Prof. Dr. Hamza Zülfikar
 1. Ahmet Midhat’ın Rehnumâ-yı Mu’allimîn’i (Mayıs 1995, C: 1995/I, S: 521, s. 532-539
  Ahmet Midhat Efendi Özel Bölümü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (12.05.2010)
  yeni

 2. Türk Terimcilik Tarihi İçinde Peyami Safa (Temmuz 2002, C: 2002/II, S: 607, s. 114-118, Özel Sayı: TDK’nin 70. Yılı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (01.06.2010)
  yeni


Hosting Sponsoru

sponsor

istanbul escort goztepe escort istanbul escort

istanbul escort istanbul bayan escort istanbul escort bayanlar istanbul escort kizlar